Statsupplåning

Statsupplåning - prognos och analys 2024:2

Publikation 30 maj 2024 Rapport – Statsupplåning, prognos och analys
Pressmeddelande: Statsskulden ökar men i långsammare takt

I rapporten presenteras prognoser för den ekonomiska utvecklingen och statens budgetsaldo åren 2024–2025. Utifrån dessa beräknar Riksgälden statens upplåningsbehov och tar fram en plan för upplåningen som också redovisas i rapporten. Riksgälden lånar dels för att täcka underskott i statsbudgeten...

Statsupplåning - prognos och analys 2024:1

Publikation 22 februari 2024 Rapport – Statsupplåning, prognos och analys
Pressmeddelande: Staten går mot underskott och statsskulden växer

I rapporten presenteras prognoser för den ekonomiska utvecklingen och statens budgetsaldo åren 2024–2025. Utifrån dessa beräknar Riksgälden statens upplåningsbehov och tar fram en plan för upplåningen som också redovisas i rapporten. Riksgälden lånar dels för att täcka underskott i statsbudgeten...

Statsupplåning - prognos och analys 2023:3

Publikation 26 oktober 2023 Rapport – Statsupplåning, prognos och analys
Pressmeddelande: Överskott för staten i år vänder till underskott 2024

I rapporten presenteras prognoser för den ekonomiska utvecklingen och statens budgetsaldo de närmaste två åren. Utifrån dessa beräknar Riksgälden statens upplåningsbehov och tar fram en plan för upplåningen som också redovisas i rapporten. Riksgälden lånar dels för att täcka underskott i...

Statsupplåning - prognos och analys 2023:2

Publikation 25 maj 2023 Rapport – Statsupplåning, prognos och analys
Pressmeddelande: Gradvis ökad upplåning i statsobligationer

I rapporten presenteras prognoser för statens finanser och upplåning för åren 2023–2024. I det första avsnittet beskrivs prognosen för den ekonomiska utvecklingen. Därefter redovisas prognoser för statsbudgeten och analysen bakom dem. Dessa prognoser ligger till grund för planen för upplåningen som...

Statsupplåning - prognos och analys 2023:1

Publikation 23 februari 2023 Rapport – Statsupplåning, prognos och analys

I rapporten presenteras prognoser för statens finanser och upplåning för åren 2023–2024. I det första avsnittet beskrivs prognosen för den ekonomiska utvecklingen. Därefter redovisas prognoser för statsbudgeten och analysen bakom dem. Dessa prognoser ligger till grund för planen för upplåningen som...

Statsupplåning – prognos och analys 2022:3

Publikation 27 oktober 2022 Rapport – Statsupplåning, prognos och analys

I rapporten presenteras prognoser för statens finanser och upplåning för åren 2022–2024. I det första avsnittet beskrivs prognosen för den ekonomiska utvecklingen. Därefter redovisas prognoser för statsbudgeten och analysen bakom dem. Dessa prognoser ligger till grund för planen för upplåningen som...

Statsupplåning – prognos och analys 2022:2

Publikation 24 maj 2022 Rapport – Statsupplåning, prognos och analys

I denna rapport presenterar Riksgälden prognoser för statens finanser och upplåning för åren 2022–2023. I det första avsnittet beskrivs den ekonomiska utvecklingen. Därefter redovisas prognoser för statsbudgeten och analysen bakom dem. Dessa prognoser ligger till grund för upplåningen som behandlas...

Statsupplåning – prognos och analys 2022:1

Publikation 24 februari 2022 Rapport – Statsupplåning, prognos och analys

I denna rapport presenterar Riksgälden prognoser för statens finanser och upplåning för åren 2022–2023. I det första avsnittet beskrivs den ekonomiska utvecklingen. Därefter redovisas prognoser för statsbudgeten och analysen bakom dem. Dessa prognoser ligger till grund för upplåningen som behandlas...

Statsupplåning – prognos och analys 2021:3

Publikation 27 oktober 2021 Rapport – Statsupplåning, prognos och analys

I rapporten Statsupplåning – prognos och analys 2021:3 presenterar Riksgälden prognoser för statens finanser och upplåning för åren 2022–2023. I det första avsnittet beskrivs den ekonomiska utvecklingen. Därefter redovisas prognoser för statsbudgeten och analysen bakom dem. Dessa prognoser ligger...

Statsupplåning – prognos och analys 2021:2

Publikation 27 maj 2021 Rapport – Statsupplåning, prognos och analys

I rapporten Statsupplåning – prognos och analys 2021:2 presenterar Riksgälden prognoser för statens finanser och upplåning för åren 2021–2022. I det första avsnittet beskrivs den ekonomiska utvecklingen. Därefter redovisas prognoser för statsbudgeten och analysen bakom dem. Dessa prognoser ligger...

Statsupplåning – prognos och analys 2021:1

Publikation 24 februari 2021 Rapport – Statsupplåning, prognos och analys

I rapporten Statsupplåning – prognos och analys 2021:1 presenterar Riksgälden prognoser för statens finanser och upplåning till och med 2022. I det första avsnittet beskrivs den ekonomiska utvecklingen. Därefter redovisas prognoser för statsbudgeten och analysen bakom. Dessa prognoser ligger till...

Statsupplåning – prognos och analys 2020:3

Publikation 21 oktober 2020 Rapport – Statsupplåning, prognos och analys
Pressmeddelande: Återhämtning mildrar pandemins effekter på statsfinanserna

I rapporten Statsupplåning – prognos och analys 2020:3 presenterar Riksgälden prognoser för statens finanser och upplåning till och med 2022. I det första avsnittet beskrivs den ekonomiska utvecklingen. Därefter redovisas prognoser för statsbudgeten och analysen bakom. Dessa prognoser ligger till...

Statsupplåning – prognos och analys 2020:2

Publikation 19 maj 2020 Rapport – Statsupplåning, prognos och analys
Pressmeddelande 2020-05-19: Statsskulden växer när viruseffekter slår på budgeten

I Statsupplåning – prognos och analys 2020:2 presenteras prognoser för statens finanser och upplåning för åren 2020–2021. I det första avsnittet beskrivs den ekonomiska utvecklingen. Därefter redovisas prognoser för statsbudgeten och analysen bakom. Dessa prognoser ligger till grund för upplåningen...

Statsupplåning – prognos och analys 2020:1

Publikation 18 februari 2020 Rapport – Statsupplåning, prognos och analys
Pressmeddelande 2020-02-18 Underskott i statsbudgeten när ekonomin mattas

I Statsupplåning – prognos och analys 2020:1 presenteras prognoser för statens finanser och upplåning för åren 2020–2021. I det första avsnittet beskrivs den ekonomiska utvecklingen. Därefter redovisas prognoser för statsbudgeten och analysen bakom. Dessa prognoser ligger till grund för upplåningen...

Statsupplåning – prognos och analys 2019:1

Publikation 20 februari 2019 Rapport – Statsupplåning, prognos och analys
Pressmeddelande 2019-02-20

Statsupplåning – prognos och analys 2018:1

Publikation 21 februari 2018 Rapport – Statsupplåning, prognos och analys
Pressmeddelande 2018-02-21