Statsupplåning

Statsupplåning – prognos och analys 2020:2

Publikation 19 maj 2020 Rapport – Statsupplåning, prognos och analys
Pressmeddelande 2020-05-19: Statsskulden växer när viruseffekter slår på budgeten

I Statsupplåning – prognos och analys 2020:2 presenteras prognoser för statens finanser och upplåning för åren 2020–2021. I det första avsnittet beskrivs den ekonomiska utvecklingen. Därefter redovisas prognoser för statsbudgeten och analysen bakom. Dessa prognoser ligger till grund för upplåningen...

Statsupplåning – prognos och analys 2020:1

Publikation 18 februari 2020 Rapport – Statsupplåning, prognos och analys
Pressmeddelande 2020-02-18 Underskott i statsbudgeten när ekonomin mattas

I Statsupplåning – prognos och analys 2020:1 presenteras prognoser för statens finanser och upplåning för åren 2020–2021. I det första avsnittet beskrivs den ekonomiska utvecklingen. Därefter redovisas prognoser för statsbudgeten och analysen bakom. Dessa prognoser ligger till grund för upplåningen...

Statsupplåning – prognos och analys 2019:1

Publikation 20 februari 2019 Rapport – Statsupplåning, prognos och analys
Pressmeddelande 2019-02-20

Statsupplåning – prognos och analys 2018:1

Publikation 21 februari 2018 Rapport – Statsupplåning, prognos och analys
Pressmeddelande 2018-02-21

Statsupplåning – prognos och analys 2017:3

Publikation 25 oktober 2017 Rapport – Statsupplåning, prognos och analys

Statsupplåning – prognos och analys 2017:2

Publikation 20 juni 2017 Rapport – Statsupplåning, prognos och analys

Statsupplåning – prognos och analys 2017:1

Publikation 22 februari 2017 Rapport – Statsupplåning, prognos och analys

Statsupplåning - prognos och analys 2016:3

Publikation 26 oktober 2016 Rapport – Statsupplåning, prognos och analys

Statsupplåning – prognos och analys 2016:2

Publikation 15 juni 2016 Rapport – Statsupplåning, prognos och analys

Statsupplåning – prognos och analys 2016:1

Publikation 24 februari 2016 Rapport – Statsupplåning, prognos och analys

Statsupplåning – prognos och analys 2015:3

Publikation 28 oktober 2015 Rapport – Statsupplåning, prognos och analys

Statsupplåning – prognos och analys 2015:2

Publikation 16 juni 2015 Rapport – Statsupplåning, prognos och analys

Statsupplåning – prognos och analys 2015:1

Publikation 19 februari 2015 Rapport – Statsupplåning, prognos och analys

Statsupplåning – prognos och analys 2014:3

Publikation 9 december 2014 Rapport – Statsupplåning, prognos och analys

Statsupplåning – prognos och analys 2014:2

Publikation 17 juni 2014 Rapport – Statsupplåning, prognos och analys

Statsupplåning – prognos och analys 2014:1

Publikation 19 februari 2014 Rapport – Statsupplåning, prognos och analys