Tal och presentationer

Presentation för investerare: Sweden's sovereign green bond

Publikation 24 augusti 2020 Presentation

I den här presentationen kan du lyssna på riksgäldsdirektör Hans Lindblad, Anna Sjulander, tf. avdelningschef på Riksgälden, finansmarknadsminister Per Bolund samt Åsa Knudsen Sterte, kansliråd vid Finansdepartementet. De berättar om statens gröna obligation inför den kommande emissionen.

Presentation av prognos för statens upplåning 2020:2

Publikation 19 maj 2020 Presentation
Pressmeddelande 2020-05-19: Statsskulden växer när viruseffekter slår på budgeten

Den 19 maj 2020 presenterade Riksgälden en ny prognos för svensk ekonomi, budgetsaldot och statens upplåning.

Presentation av prognos för statens upplåning 2020:1

Publikation 18 februari 2020 Presentation

Den 18 februari 2020 presenterade Riksgälden en ny prognos för svensk ekonomi, budgetsaldot och statens upplåning.

Chefekonom Mattias Persson på EPFIF Nordics seminarium

Publikation 4 februari 2020 Om Riksgälden, Presentation

Chefekonom Mattias Persson talade på European Pension Fund Investment Forum Nordics seminarium i Stockholm den 4 februari 2020.

Hans Lindblad i finansutskottet

Publikation 28 januari 2020 Presentation

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad var en av talarna under finansutskottets öppna utfrågning. Temat var fintech och cyberhot - hur påverkas den finansiella stabiliteten?

Journalistseminarium om finansiell krishantering

Publikation 9 december 2019 Finansiell stabilitet, Presentation

Den 29 november hölls ett seminarium om resolutionsramverket och finansiell krishantering för journalister.

Annika Gyllström talar på DI-konferens

Publikation 13 november 2019 Statens internbank, Presentation
Nyhet 2019-11-13 Så ska vi arbeta med framtidens statliga betalningar

Avdelningschef Annika Gyllström talade på DI Konferens Payment Infrastructure om framtidens statliga betalningar

Mattias Persson talade på Risk Nordics

Publikation 12 november 2019 Finansiell stabilitet, Presentation

Riksgäldens chefekonom Mattias Persson talade om ränteläget och om finansiell stabilitet på InformaConnects konferens Risk Nordics, på Grand Hôtel den 12 november 2019

Presentation av prognos för statens upplåning 2019:3

Publikation 23 oktober 2019 Presentation

På en pressträff den 23 oktober 2019 presenterade Riksgälden en ny prognos för svensk ekonomi, budgetsaldot och statens upplåning.

Riksgälden talade idag på Luleå Business Arena

Publikation 22 oktober 2019 Presentation

Mårten Bjellerup, prognoschef talade idag på Luleå Business Arena

Presentation av prognos för statens upplåning 2019:2

Publikation 18 juni 2019 Presentation

På en pressträff den 18 juni 2019 presenterade Riksgälden en ny prognos för svensk ekonomi, budgetsaldot och statens upplåning.

Investerarmöten i London

Publikation 22 maj 2019 Finansiell stabilitet, Presentation

Den 14 maj träffade Pär Holmbäck, tillförordnad chef för Avdelningen finansiell stabilitet och konsumentskydd, och Mattias Persson, chefekonom, ett antal kapitalförvaltare i London för att diskutera frågor kopplade till resolution. Diskussionen fördes med utgångspunkt i presentationen nedan.

Finansdagen 2019

Publikation 12 april 2019 Statens internbank, Presentation

Temat för Finansdagen 2019 var Säkerhet och Framtid. Riksgälden presenterade bland annat om cyberhot, finansiell stabilitet, makroekonomi och utveckling av den statliga betalningsmodellen. Externa presentatörer från MSB och statliga utredningar samt fintech-branschen deltog också.

Hans Lindblad om banker i kris på SNS

Publikation 2 april 2019 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Presentation

Den 3 april 2019 pratade Hans Lindblad om effektiv bankkrishantering på Studieförbundet Svenskt Näringsliv och Samhälle (SNS) Finanspanel

Hans Lindblad hos DNB

Publikation 13 mars 2019 Om Riksgälden, Presentation

Den 13 mars 2019 pratade riksgäldsdirektör Hans Lindblad på DNB om vad som är aktuellt på Riksgälden och om läget i svensk ekonomi.

Presentation av prognos för statens upplåning 2019:1

Publikation 20 februari 2019 Om Riksgälden, Presentation

På en pressträff den 20 februari presenterade Riksgälden en ny prognos för svensk ekonomi, budgetsaldot och statens upplåning.

Hans Lindblad om bankkrishantering på Sparbankernas Riksförbund

Publikation 6 februari 2019 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Presentation

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad pratade på Sparbankernas riksförbunds årliga vinterkonferens om Riksgäldens arbete med att hantera banker i kris.

Hans Lindblad om finansiell stabilitet i finansutskottet

Publikation 5 februari 2019 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Presentation

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad var en av talarna under finansutskottets öppna utfrågning om finansiell stabilitet. Temat var: Tio år efter finanskrisen – är regelverken effektiva?

Hans Lindblad på Styrelse & VD Forum

Publikation 24 januari 2019 Om Riksgälden, Presentation

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad pratade om nuläget i svensk och internationell ekonomi hos Styrelse & VD Forum.

Presentation av prognos för statens upplåning 2018:3

Publikation 25 oktober 2018 Om Riksgälden, Presentation

Riksgälden presenterar en ny prognos för svensk ekonomi, budgetsaldot och statens upplåning.

Hans Lindblad hos Mannheimer Swartling

Publikation 19 oktober 2018 Om Riksgälden, Presentation

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad höll ett föredrag hos advokatbyrån Mannheimer Swartling om Riksgäldens verksamhet och vad som är på gång.

Presentation av prognos för statens upplåning 2018:2

Publikation 19 juni 2018 Om Riksgälden, Presentation

Riksgälden presenterar en ny prognos för svensk ekonomi, budgetsaldot och statens upplåning.

Hans Lindblad på expertseminarium

Publikation 3 maj 2018 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Presentation

Hans Lindblad om att hantera ekonomiska kriser på industrisamtalets expertseminarium "Att rusta för konjunkturskifte och omställning" arrangerat av Näringsdepartementet.

Hans Lindblad på Nordic Bank Capital and Funding Forum

Publikation 22 mars 2018 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Presentation

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad talade på konferensen Nordic Bank Capital and Funding Forum över ämnet "Resolution – ett paradigmskifte".

Hans Lindblad på Forum för EU-debatt

Publikation 21 mars 2018 Om Riksgälden, Presentation

Hans Lindblad diskuterade bankunionen på seminariet "Bankunionens framtid och Sverige" som arrangerades av Forum för EU-debatt i Stockholm.

Hans Lindblad på ESO-seminarium

Publikation 5 mars 2018 Om Riksgälden, Presentation

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad talade på ESO:s seminarium om den ekonomiska politiken: En ljusnande framtid?

Presentation av prognos för statens upplåning 2018:1

Publikation 21 februari 2018 Om Riksgälden, Presentation

Riksgälden presenterar en ny prognos för svensk ekonomi, budgetsaldot och statens upplåning.

Johanna Fager Wettergren på SvD Bank Summit

Publikation 14 februari 2018 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Presentation

Johanna Fager Wettergren, chef för avdelningen finansiell stabilitet och konsumentskydd på Riksgälden, talade på Svenska Dagbladets Bank Summit.

Hans Lindblad, Byggstart Sverige

Publikation 2 februari 2018 Om Riksgälden, Garantier och lån, Presentation

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad talade på Byggstart Sverige om finansiering av infrastruktursatsningar.

Hans Lindblad talar på Byggstart Sverige

Publikation 2 februari 2018 Om Riksgälden, Garantier och lån, Presentation

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad talar på Byggstart Sverige i Malmö 2 februari 2018

Presskontakt

Pressansvarig Malin Hasselblad Wennström

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressekreterare hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressekreteraren kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Malin Hasselblad Wennström
Mobil: 070-003 92 62
E-post: Malin Hasselblad Wennström

Presstelefon: 08-613 47 01 (bevakas främst under kontorstid)