Tal och presentationer

Presentation av prognos för statens upplåning 2023:3

Publikation 26 oktober 2023 Presentation
Pressmeddelande: Överskott för staten i år vänder till underskott 2024

Presentationen från den digitala pressträffen 26 oktober 2023 av rapporten Statsupplåning - Prognos och analys 2023:3.

Presentation av prognos för statens upplåning 2023:2

Okategoriserat 25 maj 2023 Presentation

Hur står det till med svensk ekonomi och hur mycket behöver staten låna de närmsta åren? Riksgälden presenterade en ny prognos på en pressträff den 25 maj 2023.

Presentation av prognos för statens upplåning 2023:1

Publikation 23 februari 2023 Presentation
Ökad upplåning när statsbudgeten visar underskott

Hur står det till med svensk ekonomi och hur mycket behöver staten låna de närmsta åren? Riksgälden presenterade en ny prognos på en pressträff den 23 februari 2023.

Riksgäldsdirektören i Finansutskottet

Publikation 31 januari 2023 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Presentation

Riksgäldsdirektör Karolina Ekholm deltog vid Finansutskottets årliga öppna utfrågning om finansiell stabilit den 31 januari. Årets tema var Finansiell stabilitet i svensk ekonomi i ljuset av hög inflation och högre räntor.

Karolina Ekholm på Arena Idé - Är expansiv finanspolitik möjlig?

Publikation 24 januari 2023 Presentation

Se presentationen här: Är expansiv finanspolitik möjlig?

Den 17 januari samtalade riksgäldsdirektör Karolina Ekholm med Elinor Odeberg, chefsekonom Arena Idé, om finanspolitikens förutsättningar i rådande ränte- och konjunkturläge. Karolina Ekholm hade en inledande presentation.

Karolina Ekholm på SNS seminarium om volatila elmarknader 24 november

Publikation 28 november 2022 Garantier och lån, Presentation

Presentation (endast på engelska): Volatile energy markets and financial stability risks

Riksgäldsdirektör Karolina Ekholm inledningstalade vid SNS:s seminarium "Volatila energimarknader och nya risker för den finansiella stabiliteten i Europa". Riksgälden har i uppdrag att ställa ut statliga garantier till elproducenter på elderivatmarknaden.

Presentation av prognos för statens upplåning 2022:3

Publikation 27 oktober 2022 Presentation
Pressmeddelande: Minskat överskott i statens budget ökar lånebehovet

Hur står det till med svensk ekonomi och hur mycket behöver staten låna de närmsta åren? Riksgälden presenterade en ny prognos på en pressträff den 27 oktober 2022.

Presentation av prognos för statens upplåning 2022:2

Publikation 24 maj 2022 Presentation
Se även pressmeddelandet

Hur står det till med svensk ekonomi och hur mycket behöver staten låna de närmsta åren? Riksgälden presenterade en ny prognos på en pressträff den 24 maj 2022.

Presentationer från Finansdagen 2022

Publikation 28 april 2022 Presentation

Här kan du ta del av talarnas presentationer:

Karolina Ekholm, riksgäldsdirektör:
Riksgäldens roll vid kris

Fredrik Bynander, centrumchef Försvarshögskolan:
Varför ska myndigheter arbeta med krisberedskap och kontinuitetsplanering?

Christina Wejshammar, avdelningschef Riksbanken:
Kan digitala betalningar och kontanter komplettera varandra i ett krisläge?

Martin Allard, 4C Strategies:
Så ökar vi robustheten i de finansiella tjänsterna

Ulrika Christensen, avdelningschef Riksgälden:
Så hanterar Statens internbank nuvarande säkerhetsläge

Stefan Johnsson, utredare Riksgälden:
Miljöfrågor och krypto

Den 28 april anordnades Finansdagen digitalt under en halvdag. Temat var Krisberedskap och kontinuitetsplanering inom betalningsområdet.

Presentation av prognos för statens upplåning 2022:1

Publikation 24 februari 2022 Presentation
Se även pressmeddelandet

Hur står det till med svensk ekonomi och hur mycket behöver staten låna de närmsta åren? Riksgälden presenterade en ny prognos på en pressträff den 24 februari 2022.

Karolina Ekholm i Finansutskottet

Publikation 1 februari 2022 Presentation

Riksgäldsdirektör Karolina Ekholm deltog vid Finansutskottets årliga öppna utfrågning om finansiell stabilitet den 1 februari. Årets utfrågning genomfördes digitalt och temat var sårbarheter och motståndskraft i ekonomin i ljuset av ökande skulder hos hushåll och kommersiella fastighetsföretag.

Anförande: Därför engagerar sig Riksgälden i hållbarhet

Publikation 29 oktober 2021 Om Riksgälden, Presentation

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad pratade på seminariet Sustainable Finance som arrangerades av Finansliv den 26 oktober.

Presentation av prognos för statens upplåning 2021:3

Publikation 27 oktober 2021 Presentation
Pressmeddelande: Snabbare återhämtning ger minskat lånebehov för staten

Hur står det till med svensk ekonomi och hur mycket behöver staten låna de närmsta åren? Riksgälden presenterade en ny prognos på en digital pressträff den 27 oktober 2021.

Presentation av prognos för statens upplåning 2021:2

Publikation 27 maj 2021 Presentation
Pressmeddelande: Stark ekonomisk återhämtning minskar statens lånebehov

Hur står det till med svensk ekonomi och hur mycket behöver staten låna de närmsta åren? Riksgälden presenterade en ny prognos på en digital pressträff den 27 maj 2021.

Presentationer från Finansdagen 2021

Publikation 15 april 2021 Presentation

Här kan du ta del av presentationerna från dagen.

Mårten Bjellerup, chefsekonom Riksgälden:
Pandemins effekter på svensk ekonomi

Stefan Ingves, riksbankschef:
Framtidens pengar och betalsystem

Paula da Silva, chef för SEB Transaction Services och styrelseledamot i P27 Nordic Payments Platform:
En modern betalningsinfrastruktur möjliggör tillväxt

Fredrik Bystedt, huvudsekreterare:
Utredningen om statens roll på betalningsmarknaden

Robin Teigland, professor inom Management of Digitalization, Chalmers tekniska högskola:
Scenario 2020 – drivkrafter för morgondagens betalningssystem

Den 15 april 2021 anordnades Finansdagen digitalt under en halvdag. Temat var "Statens framtida roll på betalningsmarknaden".

Presentation av prognos för statens upplåning 2021:1

Publikation 24 februari 2021 Presentation
Pressmeddelande: Statens finanser stärks när Riksbanken återbetalar lån

Hur står det till med svensk ekonomi och hur mycket behöver staten låna de närmsta åren? Riksgälden presenterade en ny prognos på en digital pressträff den 24 februari 2021.

Hans Lindblad i Finansutskottet

Publikation 2 februari 2021 Presentation

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad deltog vid Finansutskottets årliga öppna utfrågning om finansiell stabilitet den 2 februari. Årets utfrågning genomfördes digitalt och temat var risker i kölvattnet efter coronapandemin.

Chefekonom Mårten Bjellerup presenterade prognos över svensk ekonomi på DNB-seminarium

Publikation 23 oktober 2020 Presentation

Mårten Bjellerup, chefekonom och avdelningschef på Riksgälden, deltog den 23 oktober 2020 på ett digitalt seminarium hos DNB. Mårten pratade om Riksgäldens senaste prognos över svensk ekonomi och statens upplåning.

Presentation av prognos för statens upplåning 2020:3

Publikation 21 oktober 2020 Presentation
Pressmeddelande: Återhämtning mildrar pandemins effekter på statsfinanserna

Hur kommer svensk ekonomi och statsfinanserna att utvecklas? Hur ser statens lånebehov ut framöver och hur ser Riksgäldens plan för statens upplåning ut? Riksgälden presenterade sin senaste helhetsbild på en digital pressträff den 21 oktober 2020.

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja