Tal och presentationer

Journalistseminarium om finansiell krishantering

Publikation 9 december 2019 Finansiell stabilitet, Presentation

Investerarmöten i London

Publikation 22 maj 2019 Finansiell stabilitet, Presentation

Finansdagen 2019

Publikation 12 april 2019 Statens internbank, Presentation

Hans Lindblad om banker i kris på SNS

Publikation 2 april 2019 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Presentation

Hans Lindblad hos DNB

Publikation 13 mars 2019 Om Riksgälden, Presentation

Hans Lindblad på expertseminarium

Publikation 3 maj 2018 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Presentation

Hans Lindblad, Byggstart Sverige

Publikation 2 februari 2018 Om Riksgälden, Garantier och lån, Presentation

Hans Lindblad talar på Byggstart Sverige

Publikation 2 februari 2018 Om Riksgälden, Garantier och lån, Presentation

Presskontakt

Pressansvarig Malin Hasselblad Wennström

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressekreterare hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressekreteraren kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Malin Hasselblad Wennström
Mobil: 070-003 92 62
E-post: Malin Hasselblad Wennström

Presstelefon: 08-613 47 01 (bevakas främst under kontorstid)