Kännedom om insättningsgarantin

En förutsättning för att insättningsgarantin ska fungera som konsumentskydd och bidra till finansiell stabilitet är att allmänheten vet att garantin finns och har förtroende för den. Riksgälden gör därför en årlig kännedomsundersökning.

Undersökningen genomförs årligen och mäter kännedomen och kunskapen om insättningsgarantin. Den mäter också förtroendet för garantin och Riksgälden som ansvarig myndighet.

Riksgälden följer internationella principer om regelbundna mätningar och informerar löpande om insättningsgarantin. De banker och institut som omfattas av garantin har också särskilda krav på sig att informera sina kunder om den.

Resultat 2023

63 procent känner till att det finns ett skydd för pengar som är insatta på ett konto. Det finns ett högt förtroende för att få tillbaka pengar från insättningsgarantin om banken skulle gå i konkurs. Drygt tre av fyra av de som känner till hur insättningsgarantin fungerar anger att de har förtroende att de kan återfå sina pengar.

Ta del av undersökningarna

Undersökningarna 2018-2020 har utförts av andra leverantörer som använt en annan metod för datainsamling, vilket gör att resultaten inte kan jämföras.