Organisation

Riksgälden är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Regeringen utser vår styrelse och riksgäldsdirektören, som är vår högste chef. Riksgälden grundades 1789.

organisationsschema Riksgälden
Organisationsschema Riksgälden