Är du kund hos ett utländskt institut?

Det finns gemensamma regler för alla EU-länder. Det innebär bland annat att det maximala ersättningsbeloppet är 100 000 euro eller motsvarande belopp i nationell valuta.

Om du har pengar på ditt konto hos filial till en utländsk bank eller institut i Sverige skyddas dina pengar av ett annat lands insättningsgaranti. Om du har pengar på ett konto hos en filial till en svensk bank eller institut i ett annat EU-land gäller filiallandets ersättningsbelopp.