Resolutionsdelegationen

Resolutionsdelegationen är ett särskilt beslutande organ för frågor som Riksgälden ska pröva enligt lagen om resolution, lagen om förebyggande statligt stöd, lagen om insättningsgaranti och lagen om investerarskydd.

Resolutionsdelegationen ska besluta i frågor som är av principiell karaktär eller större betydelse eller som gäller föreskrifter.

Ledamöter

  • Hans Lindblad, riksgäldsdirektör och ordförande
  • Ann-Christine Lindeblad, justitieråd i Högsta domstolen
  • Helena Thunander Holmstedt, ekonomidirektör Försvarsmakten
  • Kerstin Calissendorff, justitieråd i Högsta domstolen
  • Göran Lind, tidigare rådgivare till Riksbankens direktion