Vetenskapligt råd

Till Riksgälden finns ett vetenskapligt råd knutet. Rådet har bland annat till uppgift att bistå med råd och idéer inom Riksgäldens olika ansvarsområden samt kvalitetssäkra de utvärderings- och analysmetoder som Riksgälden tar fram och tillämpar.

Rådets möten leds av riksgäldsdirektören.

Ledamöter

  • Karolina Ekholm, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet
  • Nils Gottfries, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet
  • Anna Larsson Seim, docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet