Ramavtal betalningstjänster 2022-2026

Riksgälden tecknade den 21 april nya ramavtal för betalningstjänster med Swedbank och Danske bank. Nordea kommer inte vara kvar som ramavtalsbank under den kommande ramavtalsperioden.

De nya ramavtalen börjar gälla den 1 augusti 2022. Myndigheterna har därefter nio månader på sig att göra sina avrop. Avrop måste vara genomförda senast den sista april 2023. Ramavtalet har en löptid på fyra år med option på ett plus ett års förlängning, som längst till den sista juli 2028.

Tjänstepaket, förnyad konkurrensutsättning och valutabank

De flesta myndigheter tillhör tjänstepaketet. Det innebär att de bara kommer att ha en ramavtalsbank, Danske Bank, för samtliga betalningstjänster både i svenska kronor och utländsk valuta.

Myndigheter med större betalningsvolymer i svenska kronor måste genomföra förnyad konkurrensutsättning. De kan då få Swedbank, Danske Bank eller båda bankerna, beroende på val av paketering och utfallet av konkurrensutsättningen.

Utpekade myndigheter med större betalningsvolymer i utländsk valuta ska avropa valutabanken i Danske Bank för sin valutabetalningar.

Klicka på länken för en förteckning över samtliga myndigheter och vilken/vilka avropskategorier de tillhör: Avropsberättigade myndigheter 

Separat ramavtal för kortinlösen

Riksgälden har även tecknat ett separat ramavtal för kortinlösen med Swedbank, Verifone och Nets. Även det avtalet avropas genom förnyad konkurrensutsättning. Idag ingår kortinlösen i ramavtalet för betalningstjänster. 

Läs mer om ramavtalet för kortinlösen: Ramavtal för kortinlösen

Utbildning inför avrop av de nya ramavtalen

Statens internbank håller i utbildningar för myndigheter som ska avropa de nya ramavtalen vid fyra olika tillfällen under juni till november.

Anmälan till utbildning i nya ramavtal för betalningstjänster och kortinlösen