Bidrag för EU-projekt

Inom exempelvis jordbrukssektorn och regionalpolitik deltar svenska myndigheter i projekt som helt eller delvis finansieras genom EU.

Om EU-bidragen betalas ut till staten hanteras detta av Riksgälden. En del EU-bidrag, till exempel forskningsbidrag, går direkt till mottagaren.

Om din myndighet deltar i ett EU-program ska du kontakta Riksgälden, och vid behov ansöka om ett särskilt konto för era EU-bidrag. Du ska också ange programkod och kontaktuppgifter till den som är ansvarig hos er.

Kontakta Statens internbank

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på
telefon 08 613 45 80 eller e-post till statensinternbank@riksgalden.se