Ramavtal betalningstjänster 2017-2022

Det nuvarande ramavtalet för betalningstjänster började gälla den första april 2017. Avtalet har förlängts i två omgångar till och med den sista juli 2022.

Genomförda avrop är giltiga till och med den sista april 2023, eller tills myndigheten har avropat det nya ramavtalet för betalningstjänster.

Läs mer om de nya ramavtalen för betalningstjänster och kortinlösen.