Riksgäldens garantier och utlåning med kreditrisk

Garantier (miljoner kronor)
 2021-12-312022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Öresundsbro Konsortiet 9 426 8 467 8 470 8 482 5 391
Pensionsgarantier 7 039 6 481 6 481 6 481 6 481
Företagsakuten 1 274 567 476 347 235
Kreditgarantier till flygbranschen 180 146 146 146 146
Gröna garantier - 1 040 1 440 1  840 2 240
Övriga 2 124 2 192 2 914 2 233 2 224
TOTALT 20 043 18 893 19 207 19 529 16 717

 

Utlåning (miljoner kronor)
 2021-12-312022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
A-Train AB 804 783 783 744 744
SVEDAB 5 490 5 670 5 870 5 867 5 870
AB Svensk Exportkredit 10 000 0 0 0 0
SAS - Scandinavian Airlines - 1 500 1 500 1 500 1 500
Övrigt 289 289 330 349 340
TOTALT                                               16 583 8 242 8 489 8 460 8 454