Riksgäldens garantier och utlåning med kreditrisk

Garantier (miljoner kronor)
 2014-12-312015-12-312016-12-312017-12-312018-12-31
Bankgarantier 935 0 0 0 0
Öresundsbro Konsortiet 19 343 17 308 18 578 18 578 18 313
Nordiska Investeringsbanken, NIB 6 314 5 761 4 745 4 745 2 826
Pensionsgarantier 8 158 8 575 8 514 8 514 7 959
Övriga 437 856 879 879 1 486
TOTALT 35 587 32 500 32 716 32 716 32716

 

Utlåning (miljoner kronor)
 2014-12-312015-12-312016-12-312017-12-312018-12-31
A-Train AB 1 000 1 000 1 000 957 911
SVEDAB 5 346 5 396 5 476 5 576 4981
Irland 5 661 5 519 5 749 5 852 0
Övrigt 308 245 193 134 232
TOTALT 12 315 12 160 12 418 12 519 6 124