Riksgäldens garantier och utlåning med kreditrisk

Garantier (miljoner kronor)
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-312020-02-29
Öresundsbro Konsortiet 18 578 18 578 18 313  15 716 15 739
Nordiska Investeringsbanken, NIB 4 745 4 745 2 826  1 813 1 853
Pensionsgarantier 8 514 8 514 7 959  7 674 7 674
Övriga 879 879 1 486 1 509  1 533
TOTALT 32 716 32 716 32716  26 713 26 799

 

Utlåning (miljoner kronor)
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-312020-02-29
A-Train AB 1 000 957 911 865 865
SVEDAB 5 476 5 576 4 981 5 051 5 225
Irland 5 749 5 852 0 0 0
Övrigt 193 134 232 239 239
TOTALT                                               12 418 12 519 6 124 6 155 6 329