Riksgäldens garantier och utlåning med kreditrisk

Garantier (miljoner kronor)
 2018-12-312019-12-312020-12-312021-12-312022-03-31
Öresundsbro Konsortiet 18 313  15 716 13 607 9 426 8 827
Nordiska Investeringsbanken, NIB 2 826  1 813 0 0 0
Pensionsgarantier 7 959  7 674 7 322 7 039 7 039
Företagsakuten  -  - 1 796 1 274 1 274
Kreditgarantier till flygbranschen  -  - 0 180 180
Övriga 1 486 1 509  1 493

2 124

2 133

TOTALT 30 584  26 713 24 418 20 043 19 453

 

Utlåning (miljoner kronor)
 2018-12-312019-12-312020-12-312021-12-312022-03-31
A-Train AB 911 865 819 804 804
SVEDAB 4 981 5 051 5 240 5 490 5 530
AB Svensk Exportkredit  - 10 000 10 000 0
Övrigt 232 239 244 289 284
TOTALT                                               6 124 6 155 16 303 16 583 6 618