Riksgäldens garantier och utlåning med kreditrisk

Garantier (miljoner kronor)
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-312020-09-30
Öresundsbro Konsortiet 18 578 17 309 18 313  15 716 15 685
Nordiska Investeringsbanken, NIB 4 745 3 118 2 826  1 813 0
Pensionsgarantier 8 514 8 376 7 959  7 674 7 524
Företagsakuten  -  -  -  - 1 580
Kreditgarantier till flygbranschen  -  -  -  - 1 500
Övriga 879 852 1 486 1 509  1 519
TOTALT 32 716 29 655 30 584  26 713 27 808

 

Utlåning (miljoner kronor)
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-312020-09-30
A-Train AB 1 000 957 911 865 819
SVEDAB 5 476 5 576 4 981 5 051 5 225
Irland 5 749 5 852 0 0 0
AB Svensk Exportkredit  -  -  - 10 000
Övrigt 193 134 232 239 248
TOTALT                                               12 418 12 519 6 124 6 155 16 292