Riksgäldens garantier och utlåning med kreditrisk

Garantier (miljoner kronor)
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-312021-10-31
Öresundsbro Konsortiet 17 309 18 313  15 716 13 607 10 679
Nordiska Investeringsbanken, NIB 3 118 2 826  1 813 0 0
Pensionsgarantier 8 376 7 959  7 674 7 322 7322
Företagsakuten  -  -  - 1 796 1 878
Kreditgarantier till flygbranschen  -  -  - 0 180
Övriga 852 1 486 1 509  1 493

1 501

TOTALT 29 655 30 584  26 713 24 418 21 560

 

Utlåning (miljoner kronor)
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-312021-10-31
A-Train AB 957 911 865 819 804
SVEDAB 5 576 4 981 5 051 5 240 5 480
Irland 5 852 0 0 0 0
AB Svensk Exportkredit  -  - 10 000 10 000
Övrigt 134 232 239 244 222
TOTALT                                               12 519 6 124 6 155 16 303 16 506