Hantera betalningar

Statens internbank hjälper statliga myndigheter, affärsverk samt vissa statliga bolag med finansiella tjänster. Myndigheter med flera kan bland annat placera medel, ta upp lån till anläggningstillgångar och valutasäkra betalningar hos Riksgälden.

Under 2023 uppgick myndigheters alla in- och utbetalningar, den totala betalningsvolymen i staten, till 8 686 miljarder kronor. Av det beloppet var 4 344 miljarder kronor inbetalningar och 
4 342 miljarder kronor utbetalningar. 

På dessa sidor finns information om de tjänster som rör myndigheters betalningar.  Om du är handläggare av betalningar på en myndighet hänvisar vi i första hand till affärssystemet SIBS där det finns mer detaljerad information.

Kontakta Statens internbank

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på
telefon 08 613 45 80 eller e-post till statensinternbank@riksgalden.se