Ledamöter i Riksgäldens styrelse

Riksgäldens styrelse utses av regeringen. Styrelsen har nio ledamöter, två arbetstagarrepresentanter och ett revisionsutskott.

Riksgäldens styrelse

Foto: Gunilla Nordlöf

Gunilla Nordlöf (ordförande) 
Generaldirektör på Tillväxtverket
Tillträdde 2020

Högupplöst bild

Foto: Helena Askersjö

Inga-Lill Askersjö
Justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen
Tillträdde 2020

Högupplöst bild

Rikard Forslid

Rikard Forslid 
Professor vid Stockholms universitet
Tillträdde 2016

Högupplöst bild

Foto: Helena Thunander-Holmstedt

Helena Thunander Holmstedt
Ekonomidirektör på Försvarsmakten
Tillträdde 2015

Högupplöst bild

Foto: Jan Landahl

Jan Landahl
(vice ordförande)
Före detta riksrevisor
Tillträdde 2020

Högupplöst bild

Ann-Christine Lindeblad

Ann-Christine Lindeblad 
Justitieråd i Högsta domstolen
Tillträdde 2015

Högupplöst bild

Hans Lindblad

Hans Lindblad
Riksgäldsdirektör

Högupplöst bild

Biografi

Ylva Hedén Wesrterdahl

Ylva Hedén Westerdahl 
Prognoschef på Konjunkturinstitutet
Tillträdde 2017

Högupplöst bild

Nils Öberg

Nils Öberg
Generaldirektör
Försäkringskassan
Tillträdde 2017

Högupplöst bild

Arbetstagarrepresentant i Riksgäldens styrelse

Ellen Karlberg, Saco-S
Lena Niklasson, ST

Protokoll

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012