Ledamöter i Riksgäldens styrelse

Riksgäldens styrelse utses av regeringen. Styrelsen har nio ledamöter, två arbetstagarrepresentanter och ett revisionsutskott.

Arbetstagarrepresentant i Riksgäldens styrelse

Antonio Carrasco , Saco-S
Ricard Lalander, ST

Protokoll

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013