Ledamöter i Riksgäldens styrelse

Riksgäldens styrelse utses av regeringen.

Riksgäldens styrelse

Foto: Gunilla Nordlöf

Gunilla Nordlöf (ordförande) 
Generaldirektör E-hälsomyndigheten
Tillträdde 2020

Högupplöst bild

Foto: Helena Askersjö

Inga-Lill Askersjö
Justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen
Tillträdde 2020

Högupplöst bild

Karolina Ekholm, riksgäldsdirektör och chef för Riksgälden

Karolina Ekholm 
Riksgäldsdirektör

Högupplöst bild

Rikard Forslid

Rikard Forslid 
Professor vid Stockholms universitet
Tillträdde 2016

Högupplöst bild

Porträttbild, Linda Haggen, styrelseledamot Riksgälden

Linda Haggren
Justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen
Tillträdde 2022

Högupplöst bild

Ylva Hedén Wesrterdahl

Ylva Hedén Westerdahl 
Prognoschef på Konjunkturinstitutet
Tillträdde 2017

Högupplöst bild

Lena Nyberg

Lena Nyberg
Överdirektör Totalförsvarets forskningsinsitut, FOI
Tillträdde 2023

Högupplöst bild

Nils Öberg

Nils Öberg
Generaldirektör
Försäkringskassan
Tillträdde 2017

Högupplöst bild

Pål Bergström

Pål Bergström (vice ordförande)
Vd för AP7 (Sjunde AP-fonden)
Tillträdde 2023

Högupplöst bild

Arbetstagarrepresentant i Riksgäldens styrelse

Maria Sjöholm , Saco-S
Lena Niklasson, ST

Protokoll

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013