Internrevision

Internrevisorn har styrelsens uppdrag att oberoende granska Riksgäldens verksamhet.

Anna Bjurefeldt, internrevisor

Anna Bjurefeldt

Internrevisor

Syftet är att hjälpa Riksgälden att nå sina mål genom att systematiskt och strukturerat värdera och öka effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesser.