Upphandling

Vi upphandlar genom avrop från statliga ramavtal och genom egna upphandlingar.

Riksgälden är en statlig myndighet. Därför gäller också särskilda regler vid upphandling av varor och tjänster. Det är för att säkerställa en konkurrens på lika villkor och för att motverka korruption.

Hur vi upphandlar något styrs av värdet på upphandlingen och vad vi ska upphandla.

Här hittar du våra pågående upphandlingar

Om du vill veta mer

Om du har frågor om någon särskild upphandling, så vänder du dig till den kontaktperson som står som kontaktperson för den upphandlingen.

Om du vill få ut material runt någon upphandling kan du antingen vända dig till upphandlingens kontaktperson eller till Riksgäldens registrator.

riksgalden@riksgalden.se

Under en pågående upphandling råder sekretess runt anbud. Efter upphandlingen är avslutad blir alla uppgifter om anbudssökande och anbudsgivare offentlig handling.

Alla upphandlingar annonseras på Visma Opic, länken hittar du nedan. Därifrån vidarebefordras du till EU:s databas för offentliga handlingar TED, och EU:s officiella tidning EUT S. Det gäller dock inte avrop från ramavtal och direktupphandlingar.