Betalningsmodellen i siffror

Riksgälden är statens internbank. Genom oss kan främst statliga myndigheter, men också affärsverk samt vissa statliga bolag genomföra betalningar, placera kapital, ta upp lån och valutasäkra betalningar.

Det sker genom den statliga betalningsmodellen som årligen omfattar (siffror för 2022):

  • 215 myndigheter
  • 2 800 bankkonton hos tre ramavtalsbanker
  • 178 miljoner betalningar till en totalkostnad på cirka 101 miljoner kronor
  • 8 291 miljarder kronor i totala statliga in- och utbetalningar
  • 32 600 betalkort, 1,5 miljarder kronor i omsättning
  • 50 600 laddningsbara kort, 766 miljoner kronor i laddad volym
  • 3,1 miljarder kronor i omsättning för resekonton