Ramavtal

Riksgälden har ramavtal för betalningstjänster, kortinlösen, korttjänster, resekontotjänster och förbetalda korttjänster.

Ramavtal är en generell överenskommelse mellan beställare och leverantör som ligger till grund för andra framtida avtal och sätter ramarna för dessa, genom att ange vad som ska levereras och till vilket pris samt vilka villkor.

Riksgälden ansvarar för dessa fem ramavtal som avropas av statliga myndigheter i deras betalningsverksamhet:

  • Betalningstjänster
  • Kortinlösen
  • Korttjänster
  • Resekontotjänster
  • Förbetalda korttjänster

Kontakta Riksgäldens ramavtalsansvariga

Jan Maarten Dijkgraaf
Ramavtalsansvarig
Telefon: 08 613 45 84
jan.maarten.dijkgraaf@riksgalden.se

Sasa Pantic
Ramavtalsansvarig
Telefon: 08 613 47 14
sasa.pantic@riksgalden.se