Artiklar

Ojämn minskning av marknadens förväntningar på statligt stöd till systemviktiga banker

Nyhet 23 juni 2021 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Artikel

En artikel i Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik visar att marknadens förväntningar på att staten ska garantera systemviktiga bankers överlevnad har minskat sedan 2012. Men förväntningar på statligt ingripande om en systemviktig bank skulle få finansiella problem kvarstår, vilket...

Replik: Riskabelt att bolagisera budgetutgifter

Nyhet 15 november 2019 Statens upplåning, Om Riksgälden, Artikel

Infrastrukturinvesteringar som skapar nytta för samhällsekonomin ska kunna genomföras. Men skapandet av ett statligt investeringsbolag skulle få oönskade följder, skriver riksgäldsdirektör Hans Lindblad i en debattreplik i Dagens Industri om finansiering av infrastrukturinvesteringar.

DI Debatt: I nästa bankkris får aktieägarna ta smällen

Nyhet 17 september 2018 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Artikel

Grunden i det nya krisramverket vilar på att det är aktieägare och långivare som ska stå för kostnaderna om en bank går över styr. Det åstadkoms genom att aktiekapital skrivs ned till noll och bankobligationer konverteras till nytt aktiekapital, skriver riksgäldsdirektör Hans Lindblad, på DI Debatt...

Replik i DI: "Var banken ligger spelar mindre roll"

Nyhet 2 juni 2017 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Artikel

Riksgälden skriver i en replik på DI Debatt i dag att den nya ordningen för bankkrishantering innebär att det, oavsett i vilket land huvudkontoret ligger, är bankernas aktieägare och långivare som ska bära kostnaderna för en kris. Däremot skulle en flytt av en banks huvudkontor innebära att svensk...

Hans Lindblad på DI Bank: Ny bankkrishantering bidrar till minskat risktagande

Nyhet 10 maj 2017 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Artikel

Riksgäldens åtgärder för finansiell stabilitet och förebyggande arbete med effektiv krishantering är positivt för samhällsekonomin. Det sade riksgäldsdirektör Hans Lindblad när han i dag talade på konferensen DI Bank.

Debattartikel i Di 11 maj 2016: "Tydliggör Riksbankens roll"

Nyhet 11 maj 2016 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Artikel

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad skriver i en debattartikel i Di om vikten av tydliga roller, ansvar och mandat för finansiell stabilitet.

Debattartikel i SvD 18 augusti 2015: ”Privat samverkan kostar mer”

Nyhet 18 augusti 2015 Statens upplåning, Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Artikel

Debattartikel i DN 17 augusti 2015: "Tydligt amorteringskrav bör införas snarast möjligt"

Nyhet 17 augusti 2015 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Artikel

Debattartikel i DI 19 maj 2015: "Aktieägarna måste ta sitt ansvar vid bankkriser"

Nyhet 19 maj 2015 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Artikel