Kommande auktioner av statspapper

Riksgälden håller auktioner för nominella statsobligationer och statsskuldväxlar på onsdagar. Realobligationer säljs på torsdagar.

Auktionsvillkor publiceras en vecka före auktionstillfället cirka kl. 16.20. Bud ska läggas innan kl. 11.00 på auktionsdagen genom Riksgäldens återförsäljare. Resultatet från auktionen publiceras på vår webbplats ca kl. 11.03.                    

Kommande auktioner

Samlad auktionskalender
Instrumenttyp Annonseringsdatum Auktionsdatum Likviddatum
Nominella statsobligationer 2023-09-20 2023-09-27 2023-09-29
Nominella statsobligationer 2023-09-20 2023-09-27 2023-09-29
Statsskuldväxlar 2023-09-27 2023-10-04 2023-10-06
Realobligationer 2023-09-28 2023-10-05 2023-10-09
Nominella statsobligationer 2023-10-04 2023-10-11 2023-10-13
Statsskuldväxlar 2023-10-11 2023-10-18 2023-10-20
Realobligationer 2023-10-12 2023-10-19 2023-10-23
Nominella statsobligationer 2023-10-18 2023-10-25 2023-10-27
Statsskuldväxlar 2023-10-25 2023-11-01 2023-11-03
Nominella statsobligationer 2023-11-01 2023-11-08 2023-11-10
Statsskuldväxlar 2023-11-08 2023-11-15 2023-11-17
Realobligationer 2023-11-09 2023-11-16 2023-11-20
Nominella statsobligationer 2023-11-15 2023-11-22 2023-11-24
Statsskuldväxlar 2023-11-22 2023-11-29 2023-12-01
Realobligationer 2023-11-23 2023-11-30 2023-12-04
Nominella statsobligationer 2023-11-29 2023-12-06 2023-12-08
Statsskuldväxlar 2023-12-06 2023-12-13 2023-12-15
Realobligationer 2023-12-07 2023-12-14 2023-12-18

* = Byte, ** = Uppköp, *** = Extra emission