Kommande auktioner av statspapper

Riksgälden håller auktioner för nominella statsobligationer och statsskuldväxlar på onsdagar. Realobligationer säljs på torsdagar.

Auktionsvillkor publiceras en vecka före auktionstillfället cirka kl. 16.20. Bud ska läggas innan kl. 11.00 på auktionsdagen genom Riksgäldens återförsäljare. Resultatet från auktionen publiceras på vår webbplats ca kl. 11.03.                    

Kommande auktioner

Samlad auktionskalender
Instrumenttyp Annonseringsdatum Auktionsdatum Likviddatum
Statsskuldväxlar 2021-10-20 2021-10-27 2021-10-29
Realobligationer 2021-10-21 2021-10-28 2021-11-01
Realobligationer 2021-10-21 2021-10-28 2021-11-01
Statsskuldväxlar 2021-11-03 2021-11-10 2021-11-12
Realobligationer 2021-11-04 2021-11-11 2021-11-15
Nominella statsobligationer 2021-11-10 2021-11-17 2021-11-19
Statsskuldväxlar 2021-11-17 2021-11-24 2021-11-26
Realobligationer 2021-11-18 2021-11-25 2021-11-29
Nominella statsobligationer 2021-11-24 2021-12-01 2021-12-03
Statsskuldväxlar 2021-12-01 2021-12-08 2021-12-10
Statsskuldväxlar 2021-12-15 2021-12-22 2021-12-27
Statsskuldväxlar 2021-12-28 2022-01-04 2022-01-07

* = Byte, ** = Uppköp, *** = Extra emission