Förtroendemätning

Riksgälden mäter varje år förtroendet för upplåningsverksamheten. Undersökningen visar hur väl investerare och återförsäljare tycker att vi lyckas i vår strävan att upprätthålla en väl fungerande marknad och kommunicera öppet, tydligt och förutsägbart.

Undersökningen har genomförts årligen sedan 2004 av Kantar Sifo Prospera. Resultatet visar hur investerare och återförsäljare värderar betydelsen av Riksgäldens strategier, samt hur väl de tycker att strategierna uppfylls.

Förtroendet för Riksgälden 2019

Undersökningen genomfördes under november till december 2019 och svarsfrekvensen var 90 procent.

Ta del av hela undersökningen:

Prosperaundersökning 2019

Tidigare undersökningar