Förtroendemätning

Riksgälden mäter varje år förtroendet för upplåningsverksamheten. Undersökningen visar hur väl investerare och återförsäljare tycker att vi lyckas i vår strävan att bidra till en väl fungerande marknad och kommunicera öppet, tydligt och förutsägbart.

Undersökningen har genomförts årligen sedan 2004 av Kantar (Prospera). Resultatet visar hur investerare och återförsäljare värderar betydelsen av Riksgäldens strategier och hur väl de tycker att vi uppfyller strategierna.

I en separat del av undersökningen följs även marknadslikviditeten på den svenska statspappersmarknaden upp. Där sätter investerare och återförsäljare betyg på marknadslikviditeten i form av volym och spread (skillnad mellan köp- och säljkurser).

Senaste resultatet visar högt förtroende

Förtroendet för Riksgäldens upplåningsstrategi och agerande stärktes ytterligare under 2023. Det sammanvägda betyget ligger nära den nivå som bedöms som utmärkt. De två strategiska faktorer som marknadsaktörerna ser som viktigast – marknadsvårdande repor och kommunikation – bedöms också som Riksgäldens främsta styrkor.

Läs mer om resultatet av undersökningen i rapporten Statsskuldens förvaltning – underlag för utvärdering 2023.

Resultat av undersökningen