Förtroendemätning

Riksgälden mäter varje år förtroendet för upplåningsverksamheten. Undersökningen visar hur väl investerare och återförsäljare tycker att vi lyckas i vår strävan att upprätthålla en väl fungerande marknad och kommunicera öppet, tydligt och förutsägbart.

Undersökningen har genomförts årligen sedan 2004 av Kantar Sifo Prospera. Resultatet visar hur investerare och återförsäljare värderar betydelsen av Riksgäldens strategier, samt hur väl de tycker att strategierna uppfylls.

Förtroendet för Riksgälden 2020

Förtroendet för Riksgäldens strategier och agerande stärktes i 2020 års mätning, framför allt bland internationella investerare. Resultatet visar en bred uppgång i de faktorer som ingår, med höjda betyg för bland annat kommunikation och ett konsekvent agerande.

Undersökningen genomfördes under november till december 2020 och svarsfrekvensen var 92 procent.

Ta del av hela undersökningen:

Prosperaundersökning 2020, pdf

Tidigare undersökningar