Förtroendemätning

Riksgälden mäter varje år förtroendet för upplåningsverksamheten. Undersökningen visar hur väl investerare och återförsäljare tycker att vi lyckas i vår strävan att upprätthålla en väl fungerande marknad och kommunicera öppet, tydligt och förutsägbart.

Undersökningen har genomförts årligen sedan 2004 av Kantar Sifo Prospera. Resultatet visar hur investerare och återförsäljare värderar betydelsen av Riksgäldens strategier, samt hur väl de tycker att strategierna uppfylls.

2018: Högt förtroende

Generellt får Riksgälden goda betyg och står sig väl i jämförelse med andra statliga låntagare. I den senaste undersökningen, som gjordes i slutet av 2018, låg det sammanvägda betyget över fyra på en femgradig skala. Det ska enligt Prospera tolkas som utmärkt. Betyget var högre än året innan bland såväl återförsäljarna som bland svenska och internationella investerare. 

Riksgäldens främsta styrkor är enligt respondenterna:

  • bra marknadsvård
  • tydlig kommunikation om statens upplåning
  • konsekvent agerande på marknaden.

Undersökningen genomfördes under november/december 2018 och svarsfrekvensen var 85 procent.

Ta del av hela undersökningen:

Tidigare undersökningar