Korttjänster

Riksgälden har ramavtal med SEB-kort för kort- och resekontotjänster som sträcker sig till och med den 31 augusti 2021.

Syftet med ramavtalet är att sänka myndigheters kostnader för kort- och resekontotjänster. Korten är avgiftsfria och det tas inte ut några avgifter för kontantuttag eller valutaväxling.

Riksgälden tecknade under 2017 ramavtal för betalkort, inköpskort och virtuella kort med SEB Kort och Eurocard. Den 1 februari 2019 genomfördes en fusion inom SEB Kort. Dotterbolagen Eurocard AB och Diners Club Nordic AB fusionerades med moderbolaget SEB Kort Bank AB. Ramavtalet för korttjänster påverkas inte av fusionen och de ursprungliga avropsavtalen gäller.

Använd e-faktura i stället för pappersfaktura

Om en myndighet väljer tillvalstjänsten pappersfaktura, är det myndigheten och inte kortanvändaren som faktureras för denna kostnad. Myndigheten bör informera sina kortinnehavare om vikten av att kortanvändarna anmäler sig för e-faktura.

Nya ramavtal med SEB Kort från och med september 2021

Riksgälden har tecknat nya ramavtal med SEB Kort som börjar gälla den 1 september 2021. Avtalet sträcker sig till den 31 augusti 2024, med option på ett års förlängning. Myndigheterna kan börja avropa avtalet i september, men tjänsterna börjar inte levereras förrän den 1 januari 2022. Avrop genomförda under det nuvarande ramavtalet gäller  december ut.

 

Kontakta SEB Kort

Frågor kring produkter och tjänster:
Telefon 08 14 67 45
corporatesupport@eurocard.se

Tomas Ransemar
Telefon 070 664 41 09
tomas.ransemar@seb.se

Magnus Hansson
Telefon 070 666 67 23
magnus.hansson@seb.se

Avropsavtal skickas till:
ramavtal@seb.se

Kontakta Riksgäldens ramavtalsansvariga

Jan Maarten Dijkgraaf
Ramavtalsansvarig
Telefon: 08 613 45 84
jan.maarten.dijkgraaf@riksgalden.se

Mikael Bergman
Ramavtalsansvarig
Telefon: 08 613 46 23
mikael.bergman@riksgalden.se

Sasa Pantic
Ramavtalsansvarig
Telefon: 08 613 47 14
sasa.pantic@riksgalden.se