Korttjänster

Riksgälden har ramavtal med SEB-kort för kort- och resekontotjänster som sträcker sig till och med den 31 augusti 2021.

Syftet med ramavtalet är att sänka myndigheters kostnader för kort- och resekontotjänster. Korten är avgiftsfria och det tas inte ut några avgifter för kontantuttag eller valutaväxling.

Ramavtal för korttjänster

Riksgälden tecknade under 2017 ramavtal för betalkort, inköpskort och virtuella kort med SEB Kort och Eurocard. Den 1 februari 2019 genomfördes en fusion inom SEB Kort. Dotterbolagen Eurocard AB och Diners Club Nordic AB fusionerades med moderbolaget SEB Kort Bank AB. Ramavtalet för korttjänster påverkas inte av fusionen och de ursprungliga avropsavtalen gäller.

Riksgälden beslutade i december 2019 att förlänga avtalet till och med augusti 2021. Avtalet skulle annars ha löpt ut i augusti 2020, men innehöll option på ett års förlänging.

Använd e-faktura i stället för pappersfaktura

Om en myndighet väljer tillvalstjänsten pappersfaktura, är det myndigheten och inte kortanvändaren som faktureras för denna kostnad. Myndigheten bör informera sina kortinnehavare om vikten av att kortanvändarna anmäler sig för e-faktura.

Kontakta SEB Kort

Elisabeth Emilsson Gustafsson
Telefon 08 14 67 98, 070 518 69 26
elisabeth.emilsson@seb.se

Michael Afram
Telefon 08 14 74 39, 070 739 43 58
michael.afram@seb.se

Kontakta Riksgäldens ramavtalsansvariga

Jan Maarten Dijkgraaf
Ramavtalsansvarig
Telefon: 08 613 45 84
jan.maarten.dijkgraaf@riksgalden.se

Mikael Bergman
Ramavtalsansvarig
Telefon: 08 613 46 23
mikael.bergman@riksgalden.se

Sasa Pantic
Ramavtalsansvarig
Telefon: 08 613 47 14
sasa.pantic@riksgalden.se