Resekontotjänster

Riksgälden har tecknat nya ramavtal med SEB-kort för kort- och resekontotjänster. Avtalet kan kan avropas sedan den 1 september 2021.

Syftet med ramavtalet är att sänka myndigheters kostnader för kort- och resekontotjänster. Avrop gjorda under ramavtalet från 2017 är giltiga till och med den sista december 2021.

Avropa det nya ramavtalet för resekontotjänster

Myndigheterna behöver avropa det nya avtalet före den sista december 2021, då avrop gjorda under det tidigare avtalet upphör att gälla.

  • Öppna Kontrakt/avropsavtal kort och resekonto 2021-2024
  • Ange kontaktuppgifter mm på sid 1
  • Ange eventuellt kommunikations-, säkerhetsskydds- eller personuppgiftsbiträdesavtal på sid 2. Gäller enbart myndigheter som har behov av detta. Varje myndighet behöver göra sin egen bedömning ifall kommunikations-, säkerhetsskydds- eller personuppgiftsbiträdesavtal behöver tecknas med leverantören.
  • Beskriv faktureringsrutin på sid 3
  • Fyll i vilka tjänster som avropas i Bilaga 1. Myndigheten kan använda samma bilaga för samtliga tjänster som avropas: betalkort med privat betalningsansvar, betalkort med myndighetens betalningsansvar (inköpskort), virtuella betalkort och resekontotjänser
  • Underteckna avtalet på sid 8
  • Skanna in avtalet och skicka till ramavtal@seb.se

 

 

Kontakta SEB Kort

Frågor kring produkter och tjänster:
Telefon 08 14 68 60
tacsupport@dinersclub.se

Tomas Ransemar
Telefon 070 664 41 09
tomas.ransemar@seb.se

Magnus Hansson Telefon
070 666 67 23
magnus.hansson@seb.se

Avropsavtal skickas till:
ramavtal@seb.se

Kontakta Riksgäldens ramavtalsansvariga

Jan Maarten Dijkgraaf
Ramavtalsansvarig
Telefon: 08 613 45 84
jan.maarten.dijkgraaf@riksgalden.se

Mikael Bergman
Ramavtalsansvarig
Telefon: 08 613 46 23
mikael.bergman@riksgalden.se

Sasa Pantic
Ramavtalsansvarig
Telefon: 08 613 47 14
sasa.pantic@riksgalden.se