Ramavtal för resekontotjänster

Syftet med ramavtal för resekontotjänster är att sänka de administrativa kostnaderna och automatisera myndigheters fakturahanteringsprocess. Avtalet sträcker sig till och med den 31 augusti 2021.

Riksgälden tecknade under 2017 ramavtal för resekontotjänster med Eurocard AB och Diners Club Nordic AB. Den 1 februari 2019 genomfördes en fusion inom SEB Kort. Dotterbolagen Eurocard AB och Diners Club Nordic AB fusionerades med moderbolaget SEB Kort Bank AB. Ramavtalet för resekontotjänster påverkas inte av fusionen och de ursprungliga avropsavtalen gäller.

Riksgälden beslutade i decemeber 2019 att förlänga avtalet för resekonto till och med augusti 2021. Avtalet skulle annars ha löpt ut i augusti 2020, men innehöll option på ett års förlänging.

Kontakta SEB Kort

Patrik Nilsson
Telefon 070 739 47 85
patrik.x.nilsson@seb.se

Michael Afram Telefon 
070 739 43 58
michael.afram@seb.se

Kontakta Riksgäldens ramavtalsansvariga

Jan Maarten Dijkgraaf
Ramavtalsansvarig
Telefon: 08 613 45 84
jan.maarten.dijkgraaf@riksgalden.se

Mikael Bergman
Ramavtalsansvarig
Telefon: 08 613 46 23
mikael.bergman@riksgalden.se

Sasa Pantic
Ramavtalsansvarig
Telefon: 08 613 47 14
sasa.pantic@riksgalden.se