Ramavtal för resekontotjänster

Syftet med ramavtal för resekontotjänster är att sänka de administrativa kostnaderna och automatisera myndigheters fakturahanteringsprocess. Avtalet sträcker sig till och med den 31 augusti 2021.

Riksgälden tecknade under 2017 ramavtal för resekontotjänster med Eurocard AB och Diners Club Nordic AB. Den 1 februari 2019 genomfördes en fusion inom SEB Kort. Dotterbolagen Eurocard AB och Diners Club Nordic AB fusionerades med moderbolaget SEB Kort Bank AB. Ramavtalet för resekontotjänster påverkas inte av fusionen och de ursprungliga avropsavtalen gäller.

Nya ramavtal med SEB Kort från och med september 2021

Riksgälden har tecknat nya ramavtal med SEB Kort som börjar gälla den 1 september 2021. Avtalet sträcker sig till den 31 augusti 2024, med option på ett års förlängning. Myndigheterna kan börja avropa avtalet i september, men tjänsterna börjar inte levereras förrän den 1 januari 2022. Avrop genomförda under det nuvarande ramavtalet gäller  december ut.

 

 

Kontakta SEB Kort

Michael Afram
Telefon 070 739 43 58
michael.afram@seb.se

Patrik Nilsson
Telefon 070 739 47 85
patrik.x.nilsson@seb.se

Kontakta Riksgäldens ramavtalsansvariga

Jan Maarten Dijkgraaf
Ramavtalsansvarig
Telefon: 08 613 45 84
jan.maarten.dijkgraaf@riksgalden.se

Mikael Bergman
Ramavtalsansvarig
Telefon: 08 613 46 23
mikael.bergman@riksgalden.se

Sasa Pantic
Ramavtalsansvarig
Telefon: 08 613 47 14
sasa.pantic@riksgalden.se