Avkastnings- och utlåningsränta

Riksgälden ska senast den 1 november varje år fastställa statens utlåningsränta och statens avkastningsränta för kommande år. Räntan baseras på ett treårigt genomsnitt av marknadsräntan för statsobligationer med 4-6 års löptid, med ett tillägg på 0,25 procentenheter.

Statens avkastningsränta och utlåningsränta
ÅrRäntesats (%)
2024 1,12 %
2023 0,24 %
2022 0,03 %
2021 0,10 %
2020 0,16 %
2019 0,20 %
2018 0,30 %
2017 0,88 %
2016 1,28 %
2015 1,65 %
2014 1,99 %
2013 2,43 %
2012 2,93 %
2011 3,45 %
2010 3,90 %
2009 3,94 %
2008 3,67 %
2007 3,72 %
2006 4,13 %
2005 4,71 %
2004 4,97 %
2003 5,31 %
2002 5,00 %
2001 5,20 %
2000 5,53 %