Andrahandsmarknaden för statspapper

Efter att Riksgälden har emitterat statspapper i auktioner på primärmarknaden handlas de på andrahandsmarknaden. Där upprätthåller Riksgäldens återförsäljare handeln. De har förbundit sig att erbjuda köp- och säljpriser för alla statspapper.

Svenska statspapper handlas via elektroniska handelsplattformar och över telefon.

Riksgälden ställer krav på att återförsäljarna ska använda minst en elektronisk plattform vid interbankhandel, det vill säga när de handlar direkt med varandra. Den gemensamma plattform som används är Nasdaq.

Återförsäljarna kan också handla genom mäklare.