Publikationer

Riksgälden rapporterar framför allt om statsskuldens utveckling, hur vi planerar att finansiera skulden och hur vår verksamhet utvecklas.

MREL-policy: Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL)

Publikation 18 oktober 2021 Finansiell stabilitet, Rapport – MREL

MREL-policyn bygger på nya regler i EU:s krishanteringsregelverk som har införlivats i lagen (2015:1016) om resolution (LOR). Riksgäldens beslut om MREL sker enskilt för varje bank utifrån de ramar som ges i LOR. Lagen ger Riksgälden utrymme att ta ställning till vissa aspekter rörande kravens omfattning, storlek och uppfyllnad.

MREL-policy: Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) (Börjar gälla den 1 januari 2022)

Beslutspromemoria  (Börjar gälla den 1 januari 2022)

Pressmeddelande: Riksgälden beslutar om ny tillämpning av kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL)

Riksgäldskommentar: En effektivare hantering av myndigheternas valutabetalningar

Publikation 28 juni 2021 Riksgäldskommentar

Riksgälden har de senaste åren kunnat sänka
myndigheternas samlade kostnader för valutaväxlingar genom bättre priser i de
statliga ramavtalen för utlandsbetalningar samt införandet av en
valutakoncernkontomodell för bättre samordning av myndigheternas
valutabetalningar. En lika väl fungerande och effektiv likviditetsstyrning som
används för svenska kronor tillämpas nu även för myndigheternas
valutabetalningar genom en valutakoncernkontolösning (VKK).

Riksgäldskommentar 1-2021: En effektivare hantering av myndigheternas valutabetalningar