Publikationer

Riksgälden rapporterar framför allt om statsskuldens utveckling, hur vi planerar att finansiera skulden och hur vår verksamhet utvecklas.

Sveriges statsskuld december 2019

Publikation 10 januari 2020 Rapport – Sveriges statsskuld

Finans- och riskpolicy 2020

Publikation 2 januari 2020 Rapport – Övriga

Sveriges statsskuld september 2019

Publikation 7 oktober 2019 Rapport – Sveriges statsskuld

Sveriges statsskuld augusti 2019

Publikation 6 september 2019 Rapport – Sveriges statsskuld

Sveriges statsskuld juli 2019

Publikation 7 augusti 2019 Rapport – Sveriges statsskuld

Sveriges statsskuld juni 2019

Publikation 5 juli 2019 Rapport – Sveriges statsskuld