Publikationer

Här hittar du alla våra publikationer och rapporter, bland annat vår månadsvisa rapport om statsskuldens utveckling.

Söker du en viss rapport eller en publikation inom ett särskilt ämne?
Under Verksamhetsområde kan du filtrera din sökning.

Statsskuldens förvaltning - underlag för utvärdering 2022

Publikation 21 februari 2023 Statens upplåning, Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning, Statsskulden

Finans- och riskpolicy 2023

Publikation 2 januari 2023 Rapport – Övriga

I policyn samlas regler, ramar och riktvärden för hantering av risker som uppkommer i Riksgäldens verksamhet. Här anges även vissa principer för hur verksamheten ska bedrivas. Genom att den årligen ses över, omprövas och beslutas skapas en process som säkerställer att policyn hålls levande och aktuell.

Finans- och riskpolicy 2023

Kvartalsrapport 2022:3: Finansiering av kärnavfall

Publikation 25 november 2022 Rapport – Finansiering av kärnavfall