Sveriges statsskuld juni 2024

Publikation 5 juli 2024

I rapporten "Sveriges statsskuld" redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad. Även utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet) redovisas varje månad.

Rapport: Sveriges statsskuld juni 2024

Pressmeddelande: Underskott för staten i juni 2024