Riksgäldsspar

Sparformen Riksgäldsspar är avslutad och man kan inte längre öppna nya konton. Dina befintliga konton med fast ränta och bunden löptid påverkas inte och löper vidare till sina ursprungliga förfallodagar.

Läs mer på sidan Konton med fast ränta

Riksgäldsspar med rörlig ränta, kontoformerna Utan tidsgräns och Månadsspar, avslutades 2015. Återbetalning av innestående medel genomfördes vecka 46-48. Pengarna sattes då in på det utbetalningskonto du hade anmält för Riksgäldsspar.

Om du ännu inte har fått dina pengar är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon 020 780 780 eller e-post kundservice@riksgalden.se för information angående ditt konto. För dödsbon och konton med förbehåll gäller särskilda rutiner för avslut av konto.