Nyheter

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,02%.

Nyhet 14 januari 2021 Statslåneränta

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,02%. Denna räntesats gäller för perioden 2021-01-15 - 2021-01-21.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,07%.

Nyhet 7 januari 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-01-08 - 2021-01-14.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,06%.

Nyhet 30 december 2020

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,06%. Denna räntesats gäller för perioden 2021-01-01 - 2021-01-07.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,09%.

Nyhet 23 december 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-12-25 - 2020-12-31.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,13%.

Nyhet 17 december 2020 Statslåneränta

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,13%. Denna räntesats gäller för perioden 2020-12-18 - 2020-12-24

Begäran om uppgifter för fastställande av resolutionsavgift för 2021

Nyhet 17 december 2020 Finansiell stabilitet

Riksgälden skickade den 14 december 2020 ut brev till de institut som är skyldiga att betala resolutionsavgift enligt 27 kap. 12§ lagen (2015:1016) om resolution.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 4 december

Nyhet 11 december 2020 Finansiell stabilitet, Covid-19

I dag har protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 4 december publicerats.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,08%.

Nyhet 10 december 2020 Statslåneränta

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,08%. Denna räntesats gäller för perioden 2020-12-11 - 2020-12-17

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,06%.

Nyhet 3 december 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-12-04 - 2020-12-10.

Nytt ramavtal för laddningsbara kort

Nyhet 30 november 2020 Statens internbank

Riksgälden har tecknat ramavtal med Swedbank och Ica Banken för laddningsbara korttjänster.

Bankernas uppfyllnad av krav på nedskrivningsbara skulder – kvartal tre 2020

Nyhet 30 november 2020 Finansiell stabilitet

Samtliga banker uppfyllde vid utgången av det tredje kvartalet sina krav på nedskrivningsbara skulder, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens nya kvartalsrapport som publiceras i dag.

Finansiella stabilitetsrådet träffas 4 december

Nyhet 27 november 2020 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet

Fredagen den 4 december träffas företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken samt Riksgälden för ett möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Statslåneräntan per den 30 november 2020

Nyhet 26 november 2020

Statslåneräntan per den 30 november 2020 är fastställd till -0,10 procent

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,10%

Nyhet 26 november 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-11-27 - 2020-12-03.

Riksgälden får uppdrag att vidta förberedande åtgärder för att kunna ställa ut statliga gröna kreditgarantier

Nyhet 24 november 2020 Garantier och lån

I samband med regeringens presentation av budgetpropositionen för 2021 föreslogs statliga kreditgarantier till gröna investeringar. De statliga garantierna syftar till att möjliggöra fler stora industriinvesteringsprojekt i Sverige som bidrar till att nå målen i miljömålssystemet och det...

Planerat tekniskt underhåll på Riksgäldens webbplats

Nyhet 20 november 2020 Om Riksgälden, Press och publicerat

Förändrad modell för beräkning av avgiften till insättningsgarantin

Nyhet 19 november 2020 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

Riksgälden har beslutat att ändra modellen för hur avgifterna till insättningsgarantin beräknas. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2021.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,07%

Nyhet 19 november 2020 Statslåneränta

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,07%. Denna räntesats gäller för perioden 2020-11-20 - 2020-11-26.

Oförändrade riktlinjer för statsskuldens förvaltning

Nyhet 12 november 2020 Statens upplåning, Statsskulden

Regeringen har i dag fattat beslut om riktlinjer för hur statsskulden ska förvaltas. Riktlinjebeslutet för 2021 innebär inga förändringar i styrningen.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,06%

Nyhet 12 november 2020 Statslåneränta

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,06%.Denna räntesats gäller för perioden 2020-11-13 - 2020-11-19.