Nyheter

Undvik tredjepartsleverantörer för korttjänster

Nyhet 21 januari 2020 Statens internbank

EU:s betaltjänstdirektiv PSD2 gör det möjligt för tredjepartsleverantörer att få tillgång till kontoinformation och att initiera betalningar.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,09%.

Nyhet 16 januari 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-01-17 - 2020-01-23.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,05%.

Nyhet 9 januari 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-01-10 - 2020-01-16.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,06%.

Nyhet 2 januari 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-01-03 - 2020-01-09.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,02%.

Nyhet 23 december 2019 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2019-12-27 - 2020-01-02. För mer information ring: Backoffice 08-613 45 00

Förlängda ramavtal för kort och resekonto

Nyhet 20 december 2019 Statens internbank

Riksgälden har beslutat att förlänga ramavtalen för betalkort, resekonto och laddningsbara kort till och med 2021.

Ny styrelse för Riksgälden

Nyhet 19 december 2019 Om Riksgälden, Styrelsen

Regeringen har tillsatt nya ledamöter i Riksgäldens styrelse från och med årsskiftet. Tre styrelsemedlemmar lämnar styrelsen då deras förordnanden går ut.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,00%.

Nyhet 19 december 2019 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2019-12-20 - 2019-12-26.

Rapportering för resolutionsplanering 2020

Nyhet 19 december 2019 Finansiell stabilitet

Banker och andra institut rapporterar uppgifter för resolutionsplaneringen till Finansinspektionen. Därefter hämtar Riksgälden in informationen. Vi publicerar idag information om vilka uppgifter Riksgälden behöver för planeringen 2020, samt hur Finansinspektionen vill att berörda institut...

Hantering av banker i kris: Planering är avgörande

Nyhet 18 december 2019 Finansiell stabilitet

Riksgälden gör årligen en bedömning av hur varje bank och institut ska hanteras i en eventuell kris.
– Om en bank får problem måste vi kunna agera snabbt och kraftfullt för att värna den finansiella stabiliteten och skydda skattebetalarna. Därför måste vi vara väl förberedda och ha planer på...

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte

Nyhet 13 december 2019 Finansiell stabilitet

I dag har protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 6 december publicerats.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,03%.

Nyhet 12 december 2019 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2019-12-13 - 2019-12-19.

Begäran om uppgifter för fastställande av resolutionsavgift för 2020

Nyhet 6 december 2019 Finansiell stabilitet

Riksgälden skickade den 5 december 2019 ut brev till de institut som är skyldiga att betala resolutionsavgift enligt 27 kap. 12§ lagen (2015:1016) om resolution.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,03%.

Nyhet 5 december 2019 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2019-12-06 - 2019-12-12

Riksgälden håller valutaexponering oförändrad

Nyhet 3 december 2019 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden upphör, i enlighet med gällande riktlinjer för statsskuldens förvaltning, med de köp av utländsk valuta som tidigare gjorts i syfte att minska valutaexponeringen i statsskulden.

Riksgälden offentliggör hur bankerna lever upp till krav

Nyhet 29 november 2019 Finansiell stabilitet

För första gången publicerar Riksgälden en rapport över hur svenska banker uppfyller sina krav på nedskrivningsbara skulder (MREL). Dessa skulder kan skrivas ned eller omvandlas till kapital om en bank hamnar i kris och Riksgälden då försätter banken i resolution.

Statslåneräntan per den 30 november 2019

Nyhet 28 november 2019

Statslåneräntan per den 30 november 2019 är fastställd till -0,09 procent.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,09%.

Nyhet 28 november 2019 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2019-11-29 - 2019-12-05.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,09%.

Nyhet 21 november 2019 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2019-11-22 - 2019-11-28.

Replik: Riskabelt att bolagisera budgetutgifter

Nyhet 15 november 2019 Statens upplåning, Om Riksgälden

Infrastrukturinvesteringar som skapar nytta för samhällsekonomin ska kunna genomföras. Men skapandet av ett statligt investeringsbolag skulle få oönskade följder, skriver riksgäldsdirektör Hans Lindblad i en debattreplik i Dagens Industri om finansiering av infrastrukturinvesteringar.