Nyheter

Nya ramavtal för betalkort och resekonto

Nyhet 19 april 2021 Statens internbank

Riksgälden har tecknat nya ramavtal med SEB Kort för betalkort och resekonto. Avtalen börjar gälla den 1 september 2021.

Statens framtida roll på betalningsmarknaden – stort intresse för Finansdagen

Nyhet 16 april 2021 Statens internbank, Om Riksgälden

Den 15 april gick Finansdagen av stapeln digitalt, med runt 500 personer anmälda. Under tre timmar presenterades olika perspektiv på utvecklingen av betalningsmarknaden där staten har en fortsatt viktig roll att spela.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,23%.

Nyhet 15 april 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-04-16 - 2021-04-22.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,23%

Nyhet 8 april 2021 Statslåneränta

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,23%. Denna räntesats gäller för perioden 2021-04-09 - 2021-04-15.

Karolina Ekholm ny ledamot i Riksgäldens vetenskapliga råd

Nyhet 1 april 2021 Om Riksgälden

Karolina Ekholm är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, fd vice riksbankschef och fd statssekreterare åt finansminister Magdalena Andersson.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,26%.

Nyhet 1 april 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-04-02 - 2021-04-08.

Påminnelse: Anmälan till Finansdagen 2021

Nyhet 30 mars 2021 Statens internbank

Det finns fortfarande chans att anmäla sig till Finansdagen – en digital konferens för myndigheter med spännande framtidsfrågor i fokus. Konferensen äger rum digitalt den 15 april klockan 9.00-12.00 och är kostnadsfri.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,25%.

Nyhet 25 mars 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-03-26 - 2021-04-01.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,26%.

Nyhet 18 mars 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-03-19 - 2021-03-25.

Inga oklarheter kvarstår kring statens pant i Saab Automobile Tools

Nyhet 18 mars 2021 Om Riksgälden, Saab, Garantier och lån

Vid årsstämman för Saab Automobile Tools AB i likvidation som genomfördes den 15 mars 2021 beslutades att samtliga tillgångar i Saab Automobile Tools (Tools) ska utbetalas och utges till panthavaren, det vill säga staten genom Riksgälden.

Fortsatt låg till måttlig risk för förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj under pandemiåret 2020

Nyhet 15 mars 2021 Garantier och lån

Risken är fortsatt låg till måttlig för att det ska uppstå stora förluster i de garantier och lån med kreditrisk som staten har ställt ut. Det visar Riksgäldens årliga riskanalys av statens samlade garantier och lån som ökat något från förra årets 2 240 miljarder kronor till 2 432 miljarder kronor.

Nu öppnar anmälan till Finansdagen 2021

Nyhet 12 mars 2021 Statens internbank

Riksgälden bjuder in till Finansdagen – en digital konferens för myndigheter med spännande framtidsfrågor i fokus. Konferensen äger rum digitalt den 15 april klockan 9.00-12.00 och är kostnadsfri.

Aktuella upphandlingar av ramavtal

Nyhet 11 mars 2021 Statens internbank

Under 2021 och 2022 träder flera nya ramavtal för statliga betalningar i kraft. Berörda myndigheter kommer att få information i god tid innan det är dags att avropa de nya ramavtalen.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,30%.

Nyhet 11 mars 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-03-12 - 2021-03-18.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,26%.

Nyhet 4 mars 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-03-05 - 2021-03-11.

Bankernas uppfyllnad av krav på nedskrivningsbara skulder – kvartal fyra 2020

Nyhet 2 mars 2021 Finansiell stabilitet

Samtliga banker uppfyllde vid utgången av det fjärde kvartalet sina krav på nedskrivningsbara skulder, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens nya kvartalsrapport som publiceras i dag.

Högt förtroende för insättningsgarantin

Nyhet 26 februari 2021 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

Närmare 60 procent av befolkningen känner till att insättningsgarantin finns för att skydda pengarna på kontot om banken eller institutet går i konkurs. Bland dem som känner till hur garantin fungerar har åtta av tio högt förtroende för att pengarna är skyddade.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,21%.

Nyhet 25 februari 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-02-26 - 2021-03-04.

Årsredovisning 2020: Ett historiskt år med ständig beredskap

Nyhet 22 februari 2021 Om Riksgälden

Statsskulden ökade snabbt i början av coronakrisen men nivån som andel av BNP i slutet av året var fortsatt låg sett ur både ett historiskt och ett internationellt perspektiv. I dag överlämnar Riksgälden sin årsredovisning till regeringen – ett år som präglats av pandemin.

Ökad statsskuld 2020 till följd av pandemin

Nyhet 19 februari 2021 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden lämnar i dag underlag för utvärdering av statsskuldens förvaltning 2020 till regeringen. Året präglades av coronapandemin som medförde att Riksgälden snabbt behövde öka upplåningen för att möta underskott i statsbudgeten. Riksgälden gav också för första gången ut en grön obligation.