Nyheter

Finansiella stabilitetsrådet träffas 1 juni

Nyhet 25 maj 2022 Finansiell stabilitet

Onsdagen den 1 juni träffas företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken samt Riksgälden för ett möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Denna räntesats gäller för perioden 2022-05-27 - 2022-06-02

Nyhet 25 maj 2022 Statslåneränta

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,73%.

Nyhet 19 maj 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-05-20 - 2022-05-26.

Anmälan till utbildning om nya ramavtal för betalningstjänster och kortinlösen

Nyhet 13 maj 2022 Statens internbank

Välkommen att anmäla dig till en utbildning om de nya ramavtalen för betalningstjänster och kortinlösen. Du kan välja mellan fyra olika utbildningstillfällen den 9 juni, 1 september, 6 oktober samt 10 november.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,84%.

Nyhet 12 maj 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-05-13 - 2022-05-19.

Nytt ramavtal för kortinlösen

Nyhet 6 maj 2022 Statens internbank

Riksgälden har tecknat nytt ramavtal för kortinlösen med Nets, Swedbank och Verifone.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,77%.

Nyhet 5 maj 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-05-06 - 2022-05-12.

Förordningsändring gör finansieringssystemet för kärnavfall mer flexibelt

Nyhet 3 maj 2022 Finansiering av kärnavfall

Förändringar är på gång i förordningen 2017:1179 om finansiering av kärntekniska restprodukter (finansieringsförordningen). Ändringarna träder i kraft den 10 maj 2022. Ändringarna innebär en bättre anpassning till tillståndshavarens verksamhet och en ökad flexibilitet i finansieringssystemet. Nedan...

Finansdagen: Så jobbar vi säkrare tillsammans

Nyhet 29 april 2022 Statens internbank

Riksgäldens digitala konferens Finansdagen lockade den 28 april över 500 deltagare från 170 olika myndigheter, företag och organisationer. Många aktörer inom den finansiella sektorn är intresserade av hur vi tillsammans ska kunna stå emot till exempel cyberangrepp och fullfölja våra uppdrag även i...

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,52%.

Nyhet 28 april 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-04-29 - 2022-05-05.

Regeringens utvärdering av statens skuldförvaltning 2017-2021

Nyhet 26 april 2022 Statens upplåning, Statsskulden

Statsskulden har fortsatt att minska under de fem senaste åren. Även statens lånebehov har minskat och upplåningskostnaden har varit historiskt låg. Det visar regeringens utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning för perioden 2017–2021, som överlämnats till riksdagen.

Nytt ramavtal för betalningstjänster

Nyhet 22 april 2022 Statens internbank

Riksgälden har tecknat nytt ramavtal för betalningstjänster med Danske Bank och Swedbank.

Riksgälden tänker följa riktlinjer för förbättrad resolutionsbarhet

Nyhet 21 april 2022 Finansiell stabilitet

Riksgälden har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att myndigheten avser att följa EBA:s riktlinjer för förbättring av möjlighet till resolution för institut och resolutionsmyndigheter.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,52%.

Nyhet 21 april 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-04-22 - 2022-04-28.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,45%.

Nyhet 14 april 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-04-15 - 2022-04-21.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,20%.

Nyhet 7 april 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-04-08 - 2022-04-14.

Påminnelse: Finansdagen 2022

Nyhet 5 april 2022 Statens internbank

Du har fortfarande chans att anmäla dig till Finansdagen den 28 april – en digital halvdagskonferens med högaktuella säkerhetsfrågor i fokus. Välkommen med din anmälan.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,22%.

Nyhet 31 mars 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-04-01 - 2022-04-07.

Riksgälden förtydligar hur EBA:s riktlinjer om resolutionsbarhet ska tillämpas i resolutionsplaneringsarbetet

Nyhet 29 mars 2022 Finansiell stabilitet

Den 13 januari publicerade den Europeiska bankmyndigheten (EBA) riktlinjer för förbättring av möjlighet till resolution för institut och resolutionsmyndigheter. Riktlinjerna gäller från och med den 1 januari 2024. Riksgälden har tidigare kommunicerat att myndigheten avser att följa riktlinjerna.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 0,94%.

Nyhet 24 mars 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-03-25 - 2022-03-31.