Nyheter

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,13%.

Nyhet 22 oktober 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-10-23 - 2020-10-29.

Statens avkastnings- och utlåningsränta för 2021

Nyhet 20 oktober 2020 Statens internbank

Statens avkastnings- och utlåningsränta är fastställd till 0,10 procent för 2021.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,11%

Nyhet 15 oktober 2020 Statslåneränta

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,11%. Denna räntesats gäller för perioden 2020-10-16 - 2020-10-22

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,07%

Nyhet 8 oktober 2020 Statslåneränta

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,07%. Denna räntesats gäller för perioden 2020-10-09 - 2020-10-15.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,09%.

Nyhet 1 oktober 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-10-02 - 2020-10-08.

Finansiering av kärnavfall: Nya föreskrifter gäller från den 1 oktober

Nyhet 1 oktober 2020 Finansiering av kärnavfall

I dag, den 1 oktober 2020, träder Riksgäldens nya föreskrifter om finansiering av kärntekniska restprodukter i kraft. Det främsta syftet med de nya föreskrifterna är att de ska bidra till att säkerställa att medel ur kärnavfallsfonden används till tillåtna ändamål, och därigenom minska risken för...

Riksgälden överlämnar förslag på kärnavfallsavgifter för 2021 till regeringen

Nyhet 29 september 2020 Finansiering av kärnavfall

Riksgälden har tagit fram ett förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2021. Idag överlämnas förslaget till regeringen.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,08%.

Nyhet 24 september 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-09-25 - 2020-10-01.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,06%.

Nyhet 17 september 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-09-18 - 2020-09-24.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,04%.

Nyhet 10 september 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-09-11 - 2020-09-17.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,02%.

Nyhet 3 september 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-09-04 - 2020-09-10.

Upphandling av laddningsbara kort pågår

Nyhet 2 september 2020 Statens internbank

Laddningsbara kort minskar myndigheternas behov av kontanter och ger lägre adminstrationskostnader för staten.

Statistik gällande utlåning under Företagsakuten

Nyhet 31 augusti 2020 Garantier och lån, Covid-19

Riksgälden har, under sitt uppdrag att implementera ett garantiprogram för nyutlåning till små och medelstora företag, garanterat lån om 1 451 miljoner kronor av total utlåning om 2 073 miljoner kronor till och med vecka 32 (7 augusti 2020).

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,02%.

Nyhet 27 augusti 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-08-28 - 2020-09-03.

Bankernas uppfyllnad av krav på nedskrivningsbara skulder – kvartal två 2020

Nyhet 27 augusti 2020 Finansiell stabilitet

Samtliga banker uppfyllde vid utgången av det andra kvartalet sina krav på nedskrivningsbara skulder, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens nya kvartalsrapport som publiceras i dag.

Riksgälden presenterar grön obligation inför emission

Nyhet 24 augusti 2020 Statens upplåning

Riksgälden publicerar i dag investerarpresentationen om statens gröna obligation inför den kommande emissionen på omkring 20 miljarder kronor. De pengar som lånas upp ska knytas till utgifter som bidrar till att uppnå Sveriges miljö- och klimatmål.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,01%

Nyhet 20 augusti 2020 Statslåneränta

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,01%. Denna räntesats gäller för perioden 2020-08-21 - 2020-08-27.

Riksgäldens stödåtgärder för att mildra coronavirusets ekonomiska effekter

Nyhet 18 augusti 2020 Garantier och lån, Covid-19

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin har Riksgälden uppdraget att ställa ut statliga kreditgarantier inom två garantiprogram; Företagsakuten där 2,1 miljarder kronor fram till den 31 juli hade lånats ut i 539 lån, och garantiprogrammet för flygföretag där en garanti...

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,04%.

Nyhet 13 augusti 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-08-14 - 2020-08-20.

Vinstdragning för Premieobligation 14:2

Nyhet 10 augusti 2020 Premieobligationer

Vinsterna i dragningen för Premieobligation 14:2 presenteras under förmiddagen den 10 augusti 2020.