Nyheter

Vinstdragning för Premieobligation 14:2

Nyhet 10 augusti 2020 Premieobligationer

Vinsterna i dragningen för Premieobligation 14:2 presenteras under förmiddagen den 10 augusti 2020.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,06%.

Nyhet 6 augusti 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-08-07 - 2020-08-13.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,04%.

Nyhet 30 juli 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-07-31 - 2020-08-06.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,06%.

Nyhet 23 juli 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-07-24 - 2020-07-30.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,06%.

Nyhet 16 juli 2020 Statslåneränta

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,05%.

Nyhet 9 juli 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-07-10 - 2020-07-16.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,05%.

Nyhet 2 juli 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-07-03 - 2020-07-09.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,01%.

Nyhet 25 juni 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-06-26 - 2020-07-02.

Riksgälden föreslår en reviderad modell för beräkning av insättningsgarantiavgiften

Nyhet 22 juni 2020 Insättningsgarantin

I dag skickar Riksgälden ut en remiss om ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (2016:2) om insättningsgaranti. I remissen föreslås en reviderad modell för beräkningen av insättningsgarantiavgiften.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,03%.

Nyhet 18 juni 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-06-19 - 2020-06-25.

Över tre miljarder till resolutionsreserven

Nyhet 15 juni 2020 Finansiell stabilitet

Hanteringen av krisande banker ska i första hand finansieras av den egna bankens aktie- och fordringsägare. För extraordinära situationer finns en resolutionsreserv som byggs upp med avgifter från banker och institut. För år 2020 har 3,5 miljarder kronor betalats in till resolutionsreserven.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 5 juni

Nyhet 12 juni 2020 Finansiell stabilitet, Covid-19

I dag har protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 5 juni publicerats.

Riksgälden remitterar förslag på kärnavfallsavgifter för 2021

Nyhet 12 juni 2020 Finansiering av kärnavfall

Riksgälden har tagit fram ett förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2021. Idag skickas förslaget ut på remissrunda så att berörda kan lämna synpunkter.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,09%

Nyhet 11 juni 2020 Statslåneränta

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,09%. Denna räntesats gäller för perioden 2020-06-12 - 2020-06-18

Riksgäldskommentar: Statens nettolånebehov mäter statens kassaflöde

Nyhet 9 juni 2020 Statens upplåning

Riksgälden tar regelbundet fram oberoende prognoser på nettolånebehovet. Dessa prognoser fyller en viktig funktion i arbetet med att ta fram Riksgäldens låneplaner för hur mycket pengar staten behöver låna för att täcka sin verksamhet.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,02%.

Nyhet 4 juni 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-06-05 - 2020-06-11.

Finansiella stabilitetsrådet träffas 5 juni

Nyhet 29 maj 2020 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet

Fredagen den 5 juni träffas företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken samt Riksgälden för ett möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,01%.

Nyhet 28 maj 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-05-29 - 2020-06-04.

Bankernas uppfyllnad av krav på nedskrivningsbara skulder – kvartal ett 2020

Nyhet 28 maj 2020 Finansiell stabilitet

Samtliga banker uppfyllde vid utgången av det första kvartalet sina krav på nedskrivningsbara skulder, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens nya kvartalsrapport som publiceras i dag.

Riksgäldskommentar: Prognosutvärdering 2013-2018

Nyhet 26 maj 2020 Om Riksgälden

Riksgäldens makroekonomiska och statsfinansiella prognoser har första gången utvärderats grundligt. Resultaten redovisas i Riksgäldskommentar 1 2020. Riksgäldskommentar är en ny serie korta skrifter där Riksgäldens medarbetare bidrar till att fördjupa kunskapen inom ett aktuellt ämne.