Nyheter

Nulägesbeskrivning av ledarskapet överlämnad till Riksgälden

Nyhet 21 februari 2020 Om Riksgälden

På uppdrag av Riksgäldens styrelse har Indea gjort en nulägesbeskrivning av ledarskapet vid Riksgälden. I dag har en slutrapport med utvecklingsområden överlämnats till myndigheten.

Statsskulden fortsatte att minska 2019

Nyhet 21 februari 2020 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden lämnar i dag underlag för utvärdering av statsskuldens förvaltning 2019 till regeringen. Året präglades av en fortsatt minskande statsskuld, ännu lägre räntor, ansträngd likviditet på statspappersmarknaden och ökat fokus på hållbarhet.

Årsredovisning 2019: Fortsatt starka statsfinanser

Nyhet 21 februari 2020 Om Riksgälden

Fortsatt sjunkande statsskuld och en stark svensk ekonomi har präglat 2019. Växandehot från omvärlden har samtidigt ställt fortsatta krav på Riksgäldens säkerhetsarbete. I dag överlämnar Riksgälden sin årsredovisning till regeringen.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,08%.

Nyhet 20 februari 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-02-21 - 2020-02-27.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,02%.

Nyhet 13 februari 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-02-14 - 2020-02-20.

Vinstdragning för Premieobligation 14:2

Nyhet 10 februari 2020 Premieobligationer

Vinsterna i dragningen för Premieobligation 14:2 presenteras under förmiddagen den 10 februari 2020.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,05%.

Nyhet 6 februari 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-02-07 - 2020-02-13.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,04%.

Nyhet 30 januari 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-01-31 - 2020-02-06.

Hur stabilt är det finansiella systemet i Sverige?

Nyhet 28 januari 2020 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet

Risktagandet i ekonomin har ökat och vi måste slå vakt om de skyddsvallar som byggts upp mot finansiella kriser. Det sa riksgäldsdirektör Hans Lindblad i en utfrågning i finansutskottet i dag.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,06%.

Nyhet 23 januari 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-01-24 - 2020-01-30.

Undvik tredjepartsleverantörer för korttjänster

Nyhet 21 januari 2020 Statens internbank

EU:s betaltjänstdirektiv PSD2 gör det möjligt för tredjepartsleverantörer att få tillgång till kontoinformation och att initiera betalningar.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,09%.

Nyhet 16 januari 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-01-17 - 2020-01-23.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,05%.

Nyhet 9 januari 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-01-10 - 2020-01-16.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,06%.

Nyhet 2 januari 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-01-03 - 2020-01-09.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,02%.

Nyhet 23 december 2019 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2019-12-27 - 2020-01-02. För mer information ring: Backoffice 08-613 45 00

Förlängda ramavtal för kort och resekonto

Nyhet 20 december 2019 Statens internbank

Riksgälden har beslutat att förlänga ramavtalen för betalkort, resekonto och laddningsbara kort till och med 2021.

Ny styrelse för Riksgälden

Nyhet 19 december 2019 Om Riksgälden, Styrelsen

Regeringen har tillsatt nya ledamöter i Riksgäldens styrelse från och med årsskiftet. Tre styrelsemedlemmar lämnar styrelsen då deras förordnanden går ut.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,00%.

Nyhet 19 december 2019 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2019-12-20 - 2019-12-26.

Rapportering för resolutionsplanering 2020

Nyhet 19 december 2019 Finansiell stabilitet

Banker och andra institut rapporterar uppgifter för resolutionsplaneringen till Finansinspektionen. Därefter hämtar Riksgälden in informationen. Vi publicerar idag information om vilka uppgifter Riksgälden behöver för planeringen 2020, samt hur Finansinspektionen vill att berörda institut...

Hantering av banker i kris: Planering är avgörande

Nyhet 18 december 2019 Finansiell stabilitet

Riksgälden gör årligen en bedömning av hur varje bank och institut ska hanteras i en eventuell kris.
– Om en bank får problem måste vi kunna agera snabbt och kraftfullt för att värna den finansiella stabiliteten och skydda skattebetalarna. Därför måste vi vara väl förberedda och ha planer på...