Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,00%

Nyhet 18 juli 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-07-19 - 2024-07-25.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,19%.

Nyhet 11 juli 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-07-12 - 2024-07-18.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,20%

Nyhet 4 juli 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-07-05 - 2024-07-11.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,16%.

Nyhet 27 juni 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-06-28 - 2024-07-04.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,16%.

Nyhet 20 juni 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-06-21 - 2024-06-27.

Remiss: Ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Nyhet 19 juni 2024 Insättningsgarantin, Remisser och remissvar

Riksgälden har skickat ut en remiss om ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (2016:2) om insättningsgaranti.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte den 4 juni 2024

Nyhet 18 juni 2024 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet

I dag har protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 4 juni publicerats.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,31%

Nyhet 13 juni 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-06-14 - 2024-06-20.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,36%.

Nyhet 5 juni 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-06-07 - 2024-06-13.

Konsekvensanalys av ändrat drifttidsantagande för kärnkraftsreaktorer

Nyhet 31 maj 2024 Finansiering av kärnavfall

Riksgälden har överlämnat en konsekvensanalys till regeringen om ett ändrat drifttidsantagande för kärnkraftsreaktorer från 50 till 60 år. Konsekvensanalysen är ett uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2024. I konsekvensanalysen finns även förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och...

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,40%

Nyhet 30 maj 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-05-31 - 2024-06-06.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,37%.

Nyhet 23 maj 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-05-24 - 2024-05-30.

Grön kreditgaranti för lån till Preem

Nyhet 20 maj 2024 Garantier och lån

Riksgälden har beslutat att ställa ut en kreditgaranti för ett lån till Preem för finansiering av en om- och tillbyggnad vid raffinaderiet i Lysekil för att kunna öka produktionskapaciteten av förnybara drivmedel. Garantin ställs ut inom ramen för programmet för garantier till gröna...

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,34%.

Nyhet 16 maj 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-05-17 - 2024-05-23.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,37%

Nyhet 8 maj 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-05-10 - 2024-05-16

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,51%.

Nyhet 2 maj 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-05-03 - 2024-05-09.

Förtydligande kring undantag för tap-emissioner av kvalificerad skuld

Nyhet 26 april 2024 Finansiell stabilitet

Riksgälden kommer att följa uttalanden publicerade av Europeiska bankmyndigheten (Eba) som förtydligar villkoren för genomförande av tap-emissioner av kvalificerade skuldinstrument.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,46%.

Nyhet 25 april 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-04-26 - 2024-05-02.

Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2019–2023

Nyhet 23 april 2024 Statens upplåning

Statens upplåning och skuldförvaltning har under den senaste femårsperioden i allt väsentligt bedrivits i enlighet med målet att långsiktigt minimera kostnaden med beaktande av risk. Den bedömningen gör regeringen i sin utvärderingsskrivelse till riksdagen.

Fokusrapport: Lärdomar av bankproblemen i USA och Schweiz 2023

Nyhet 22 april 2024 Fokusrapport, Finansiell stabilitet

I början av förra året fick flera banker i USA och Schweiz stora finansiella problem, vilket tvingade myndigheterna i de båda länderna att ingripa. I Riksgäldens fokusrapport beskriver författarna vad som hände och vilka lärdomar som kan dras av det inträffade.

...