Nyheter

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,02%.

Nyhet 13 februari 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-02-14 - 2020-02-20.

Vinstdragning för Premieobligation 14:2

Nyhet 10 februari 2020 Premieobligationer

Vinsterna i dragningen för Premieobligation 14:2 presenteras under förmiddagen den 10 februari 2020.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,05%.

Nyhet 6 februari 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-02-07 - 2020-02-13.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,04%.

Nyhet 30 januari 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-01-31 - 2020-02-06.

Hur stabilt är det finansiella systemet i Sverige?

Nyhet 28 januari 2020 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet

Risktagandet i ekonomin har ökat och vi måste slå vakt om de skyddsvallar som byggts upp mot finansiella kriser. Det sa riksgäldsdirektör Hans Lindblad i en utfrågning i finansutskottet i dag.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,06%.

Nyhet 23 januari 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-01-24 - 2020-01-30.

Undvik tredjepartsleverantörer för korttjänster

Nyhet 21 januari 2020 Statens internbank

EU:s betaltjänstdirektiv PSD2 gör det möjligt för tredjepartsleverantörer att få tillgång till kontoinformation och att initiera betalningar.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,09%.

Nyhet 16 januari 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-01-17 - 2020-01-23.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,05%.

Nyhet 9 januari 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-01-10 - 2020-01-16.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,06%.

Nyhet 2 januari 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-01-03 - 2020-01-09.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,02%.

Nyhet 23 december 2019 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2019-12-27 - 2020-01-02. För mer information ring: Backoffice 08-613 45 00

Förlängda ramavtal för kort och resekonto

Nyhet 20 december 2019 Statens internbank

Riksgälden har beslutat att förlänga ramavtalen för betalkort, resekonto och laddningsbara kort till och med 2021.

Ny styrelse för Riksgälden

Nyhet 19 december 2019 Om Riksgälden, Styrelsen

Regeringen har tillsatt nya ledamöter i Riksgäldens styrelse från och med årsskiftet. Tre styrelsemedlemmar lämnar styrelsen då deras förordnanden går ut.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,00%.

Nyhet 19 december 2019 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2019-12-20 - 2019-12-26.

Rapportering för resolutionsplanering 2020

Nyhet 19 december 2019 Finansiell stabilitet

Banker och andra institut rapporterar uppgifter för resolutionsplaneringen till Finansinspektionen. Därefter hämtar Riksgälden in informationen. Vi publicerar idag information om vilka uppgifter Riksgälden behöver för planeringen 2020, samt hur Finansinspektionen vill att berörda institut...

Hantering av banker i kris: Planering är avgörande

Nyhet 18 december 2019 Finansiell stabilitet

Riksgälden gör årligen en bedömning av hur varje bank och institut ska hanteras i en eventuell kris.
– Om en bank får problem måste vi kunna agera snabbt och kraftfullt för att värna den finansiella stabiliteten och skydda skattebetalarna. Därför måste vi vara väl förberedda och ha planer på...

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte

Nyhet 13 december 2019 Finansiell stabilitet

I dag har protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 6 december publicerats.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,03%.

Nyhet 12 december 2019 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2019-12-13 - 2019-12-19.

Begäran om uppgifter för fastställande av resolutionsavgift för 2020

Nyhet 6 december 2019 Finansiell stabilitet

Riksgälden skickade den 5 december 2019 ut brev till de institut som är skyldiga att betala resolutionsavgift enligt 27 kap. 12§ lagen (2015:1016) om resolution.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,03%.

Nyhet 5 december 2019 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2019-12-06 - 2019-12-12