Nyheter

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,02%.

Nyhet 29 juli 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-07-30 - 2021-08-05.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,06%

Nyhet 22 juli 2021 Statslåneränta

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,06%.Denna räntesats gäller för perioden 2021-07-23 - 2021-07-29

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,10%.

Nyhet 15 juli 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-07-16 - 2021-07-22.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,16%.

Nyhet 8 juli 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-07-09 - 2021-07-15.

Information om tillstånd för återköp av kvalificerade skulder

Nyhet 6 juli 2021 Finansiell stabilitet

En bank eller institut måste enligt tillsynsförordningen ansöka om tillstånd från Riksgälden för att köpa, lösa in, återbetala eller återköpa kvalificerade skulder

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,24%.

Nyhet 1 juli 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-07-02 - 2021-07-08.

Leverantörsfakturor under pandemin

Nyhet 1 juli 2021 Statens internbank, Covid-19

Riksgälden rekommenderar myndigheterna att återgå till normal rutin och betala leverantörsfakturor först på förfallodagen.

Riksgälden har sammanställt information om svensk insolvensrankning

Nyhet 29 juni 2021 Finansiell stabilitet

Riksgälden har sammanställt information om rangordning av poster i svenska insolvensförfaranden.

Riksgäldskommentar: En effektivare hantering av myndigheternas valutabetalningar

Nyhet 28 juni 2021 Om Riksgälden, Garantier och lån

Svenska myndigheters likviditetshantering i utländsk valuta blir allt bättre. Genom den valutakoncernkontolösning (VKK) som Riksgälden erbjuder sedan 2017, i kombination med bättre priser i de statliga ramavtalen för utlandsbetalningar, har kostnaderna kunnat sänkas för myndigheternas...

Över tre miljarder kronor till resolutionsreserven

Nyhet 28 juni 2021 Finansiell stabilitet

Hanteringen av krisande banker ska i första hand finansieras av bankens egna aktie- och fordringsägare. För extraordinära situationer finns en resolutionsreserv som byggs upp med avgifter från banker och institut. För år 2021 har 3,66 miljarder kronor betalats in till resolutionsreserven.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,24%.

Nyhet 24 juni 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-06-25 - 2021-07-01.

Ojämn minskning av marknadens förväntningar på statligt stöd till systemviktiga banker

Nyhet 23 juni 2021 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Artikel

En artikel i Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik visar att marknadens förväntningar på att staten ska garantera systemviktiga bankers överlevnad har minskat sedan 2012. Men förväntningar på statligt ingripande om en systemviktig bank skulle få finansiella problem kvarstår, vilket...

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,21%.

Nyhet 17 juni 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-06-18 - 2021-06-24.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 4 juni

Nyhet 14 juni 2021 Finansiell stabilitet, Covid-19

I dag har protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 4 juni publicerats.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,27%.

Nyhet 10 juni 2021 Statslåneränta

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,27%.Denna räntesats gäller för perioden 2021-06-11 - 2021-06-17

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,31%.

Nyhet 3 juni 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-06-04 - 2021-06-10.

Finansiella stabilitetsrådet träffas 4 juni

Nyhet 28 maj 2021 Finansiell stabilitet

Fredag den 4 juni träffas företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken samt Riksgälden för ett möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,28%.

Nyhet 27 maj 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-05-28 - 2021-06-03.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,33%.

Nyhet 20 maj 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-05-21 - 2021-05-27.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,29%.

Nyhet 12 maj 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-05-14 - 2021-05-20.