Nyheter

26 kreditinstitut har hittills ansökt om att gå med i Företagsakuten

Nyhet 6 april 2020 Om Riksgälden, Garantier och lån, Covid-19

Sedan Företagsakuten öppnade för ansökningar i fredags har 26 kreditinstitut ansökt om att ingå i Företagsakuten och kreditramar om 22,6 miljarder kronor har hittills ställts ut.

Anna Sjulander och Mårten Bjellerup nya tillförordnade avdelningschefer

Nyhet 2 april 2020 Statens upplåning, Om Riksgälden

Riksgälden har i dag utsett Anna Sjulander och Mårten Bjellerup till tillförordnade avdelningschefer då chefekonom Mattias Persson slutar på Riksgälden.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,16%.

Nyhet 2 april 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-04-03 - 2020-04-09.

Garantiprogram för företag godkänt i riksdagen

Nyhet 1 april 2020 Finansiell stabilitet, Garantier och lån, Covid-19

Riksgälden har fått i uppdrag att förbereda statliga lånegarantier som avser i första hand små och medelstora företag – ”Företagsakuten”. Nu har förslaget godkänts i riksdagen. Garantiprogrammet behöver även godkännas av EU-kommissionen.

Resolutionsplanering: möjlighet att skjuta upp rapportering

Nyhet 1 april 2020 Finansiell stabilitet, Covid-19

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat ett uttalande om lättnader i kraven för tillsyns- och resolutionsrapportering i syfte att mildra belastningen på bankerna under coronapandemin.

Betala leverantörer före sista betalningsdag

Nyhet 27 mars 2020 Statens internbank, Covid-19

Under rådande pandemi rekommenderar Riksgälden myndigheterna att betala sina leverantörsfakturor före sista betalningsdag.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,05%.

Nyhet 26 mars 2020 Statslåneränta

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,05%. Denna räntesats gäller för perioden 2020-03-27 - 2020-04-02.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådet

Nyhet 25 mars 2020 Finansiell stabilitet, Covid-19

Den 24 mars sammanträdde det Finansiella stabilitetsrådet. Nu är protokollet publicerat.

Extrainsatt möte i Finansiella stabilitetsrådet

Nyhet 24 mars 2020 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Covid-19

Tisdagen den 24 mars träffar finansmarknadsminister Per Bolund Finansinspektionen, Riksbanken samt Riksgälden för ett extrainsatt möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,16%.

Nyhet 19 mars 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-03-20 - 2020-03-26.

Riksgälden har beredskap för att trygga ekonomin

Nyhet 13 mars 2020 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Covid-19

Riksgälden följer coronapandemin för att se vilken inverkan den kan få på myndighetens verksamhet och har beredskap att vidta åtgärder för att hantera olika scenarier.

Fortsatt låga till måttliga risker i statens garanti- och utlåningsportfölj

Nyhet 13 mars 2020 Om Riksgälden, Garantier och lån

Risken är fortsatt låg till måttlig för att det ska uppstå stora förluster bland de garantier och lån med kreditrisk som staten har ställt ut. Det visar Riksgäldens årliga riskanalys av statens samlade garantier och lån som uppgår till 2 240 miljarder kronor.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådet

Nyhet 12 mars 2020 Finansiell stabilitet, Covid-19

Den 11 mars sammanträdde det Finansiella stabilitetsrådet. Nu är protokollet publicerat.

Riksgäldens hantering av coronaviruset

Nyhet 12 mars 2020 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Covid-19

Mot bakgrund av det nya coronaviruset följer Riksgälden noggrant läget på finansiella marknader. Riksgälden har även vidtagit åtgärder för att säkerställa sin egen beredskap.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,42%.

Nyhet 12 mars 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-03-13 - 2020-03-19.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,33%.

Nyhet 5 mars 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-03-06 - 2020-03-12.

Riksgälden följer situationen till följd av coronaviruset

Nyhet 5 mars 2020 Om Riksgälden, Covid-19

Riksgälden har kontinuerlig dialog med de andra stabilitetsvårdande myndigheterna. Just nu följer vi utvecklingen i den finansiella sektorn till följd av det nya coronaviruset.

Riksgäldens rapport för hur bankerna lever upp till krav på nedskrivningsbara skulder – kvartal fyra 2019

Nyhet 5 mars 2020 Finansiell stabilitet

Samtliga banker uppfyllde vid utgången av det fjärde kvartalet sina krav på nedskrivningsbara skulder, så kallade MREL-krav.

Förlängt ramavtal för betalningstjänster

Nyhet 3 mars 2020 Statens internbank

Riksgälden har förlängt ramavtalet för betalningstjänster med Danske bank, Nordea och Swedbank till och med den 31 juli 2022.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,21%.

Nyhet 27 februari 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-02-28 - 2020-03-05.