Nyheter

Riksgäldskommentar: Prognosutvärdering 2013-2018

Nyhet 26 maj 2020 Om Riksgälden

Riksgäldens makroekonomiska och statsfinansiella prognoser har första gången utvärderats grundligt. Resultaten redovisas i Riksgäldskommentar 1 2020. Riksgäldskommentar är en ny serie korta skrifter där Riksgäldens medarbetare bidrar till att fördjupa kunskapen inom ett aktuellt ämne.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,04%.

Nyhet 20 maj 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-05-22 - 2020-05-28.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,11%

Nyhet 14 maj 2020 Statslåneränta

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,11%.Denna räntesats gäller för perioden 2020-05-15 - 2020-05-21

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,14%.

Nyhet 7 maj 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-05-08 - 2020-05-14.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,12%.

Nyhet 30 april 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-05-01 - 2020-05-07.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,07%.

Nyhet 23 april 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-04-24 - 2020-04-30.

Finansiering av kärnavfall: Nya föreskrifter är publicerade

Nyhet 22 april 2020 Om Riksgälden, Finansiering av kärnavfall

I dag publicerar Riksgälden nya föreskrifter om finansiering av kärntekniska restprodukter. Det främsta syftet är att bidra till att säkerställa att medel ur kärnavfallsfonden används till avsedda ändamål, och därigenom minska risken för staten.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 16 april

Nyhet 17 april 2020 Finansiell stabilitet, Covid-19

Den 16 april sammanträdde det Finansiella stabilitetsrådet i ett extrainsatt möte. Nu kan du ta del av protokollet.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,08%.

Nyhet 16 april 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-04-17 - 2020-04-23.

Finansiella stabilitetsrådet träffas i extraninsatt möte

Nyhet 15 april 2020 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Covid-19

Mot bakgrund av coronavirusets effekter på de finansiella marknaderna sammankallar finansmarknadsminister Per Bolund det finansiella stabilitetsrådet för ett nytt extrainsatt möte torsdagen den 16 april.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,12%.

Nyhet 9 april 2020 Statslåneränta

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,12%. Denna räntesats gäller för perioden 2020-04-10 - 2020-04-16

Riksgälden förlänger infasning av efterställdhet för att stötta kreditförsörjningen

Nyhet 7 april 2020 Finansiell stabilitet, Covid-19

Riksgälden har beslutat att med omedelbar verkan förlänga infasningsperioden för bankerna att uppfylla MREL med kapitalbas och efterställda skulder till 2024 (från 2022). Åtgärden vidtas för att underlätta för bankerna att stötta kreditförsörjningen till företag och hushåll under den svåra...

26 kreditinstitut har hittills ansökt om att gå med i Företagsakuten

Nyhet 6 april 2020 Om Riksgälden, Garantier och lån, Covid-19

Sedan Företagsakuten öppnade för ansökningar i fredags har 26 kreditinstitut ansökt om att ingå i Företagsakuten och kreditramar om 22,6 miljarder kronor har hittills ställts ut.

Anna Sjulander och Mårten Bjellerup nya tillförordnade avdelningschefer

Nyhet 2 april 2020 Statens upplåning, Om Riksgälden

Riksgälden har i dag utsett Anna Sjulander och Mårten Bjellerup till tillförordnade avdelningschefer då chefekonom Mattias Persson slutar på Riksgälden.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,16%.

Nyhet 2 april 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-04-03 - 2020-04-09.

Garantiprogram för företag godkänt i riksdagen

Nyhet 1 april 2020 Finansiell stabilitet, Garantier och lån, Covid-19

Riksgälden har fått i uppdrag att förbereda statliga lånegarantier som avser i första hand små och medelstora företag – ”Företagsakuten”. Nu har förslaget godkänts i riksdagen. Garantiprogrammet behöver även godkännas av EU-kommissionen.

Resolutionsplanering: möjlighet att skjuta upp rapportering

Nyhet 1 april 2020 Finansiell stabilitet, Covid-19

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat ett uttalande om lättnader i kraven för tillsyns- och resolutionsrapportering i syfte att mildra belastningen på bankerna under coronapandemin.

Betala leverantörer före sista betalningsdag

Nyhet 27 mars 2020 Statens internbank, Covid-19

Under rådande pandemi rekommenderar Riksgälden myndigheterna att betala sina leverantörsfakturor före sista betalningsdag.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,05%.

Nyhet 26 mars 2020 Statslåneränta

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,05%. Denna räntesats gäller för perioden 2020-03-27 - 2020-04-02.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådet

Nyhet 25 mars 2020 Finansiell stabilitet, Covid-19

Den 24 mars sammanträdde det Finansiella stabilitetsrådet. Nu är protokollet publicerat.