Kund hos ett utländskt institut i Sverige

Om du har ditt sparande hos en filial till ett utländskt institut i Sverige omfattas du troligen av ett annat lands insättningsgaranti. Detta gäller även om det är ett dotterbolag till ett svenskt institut i utlandet.

Som huvudregel omfattas ett institut av insättningsgarantin i det land där institutet är registrerat. Filialer omfattas av insättningsgarantin i moderbolagets hemland. På Finansinspektionens webbplats finns en förteckning över utländska filialer som har tillstånd att bedriva verksamhet i Sverige.

Kompletterande insättningsgaranti

Om en utländsk filial som verkar i Sverige har en insättningsgaranti i hemlandet som är mindre generös än den svenska finns möjligheter för filialen att ansöka om komplettering. Om den kompletteringen beviljas står den svenska insättningsgarantin för mellanskillnaden.

Dessa institut har ansökt om och beviljats komplettering till den svenska insättningsgarantin:

  • Danske Bank A/S, Danmark, filial i Sverige
  • DNB Bank ASA, filial i Sverige
  • Express Bank, filial i Sverige
  • Nordea Bank Abp, filial i Sverige
  • Ålandsbanken Abp (Finland), filial i Sverige

Den svenska regeringen har dessutom möjlighet att utvidga garantin till kreditinstitut med filial i Sverige om insättningsgarantin i hemlandet inte kan infrias.

Vad gäller för en dotterbank?

Om du har ditt sparande hos en dotterbank till ett svenskt institut i utlandet omfattas du av det landets insättningsgaranti.

Insättningsgarantin inom EU bygger på ett EU-direktiv. Reglerna är därför liknande i de olika EU-länderna, bland annat när det gäller det maximala ersättningsbeloppet på motsvarande 100 000 euro.