Fakturauppgifter

Här finner du uppgifter att använda vid fakturahantering.

Vi kallar oss Riksgälden men vårt juridiska namn är Riksgäldskontoret.

Organisationsnummer: 202100-2635

SWIFT BIC: SNDOSESS

E-faktura

PEPPOL Riksgäldens PEPPOL-ID är 0007:2021002635. De format som Riksgälden kan ta emot i PEPPOL-nätverket är PEPPOL BIS Billing 3.0 (faktura och kreditnota).

Fakturaadress: Riksgälden, FE 7729, 831 90 Östersund

E-faktura via vår fakturaportal: Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura via Peppol går det att registrera e-faktura i vår fakturaportal. Ange organisationsnummer, företagsnamn samt e-postadress till er kontaktperson på Riksgälden och skicka till bokforingsgruppen@riksgalden.se. Vi återkommer med instruktion för registrering.

Fakturareferenser: Faktura kräver referens i formatet rgxxxx. Kontakta beställaren för korrekt referens.