Avgifter till investerarskyddet

Banker och institut som omfattas av investerarskyddet betalar en årlig administrativ avgift. De betalar också en avgift för inträffade ersättningsfall.

Riksgäldens administrationskostnader för investerarskyddet betalas av anslutna banker och institut genom en årlig avgift. Avgiften är samma för alla banker och institut. 

Den sammanlagda avgiften som togs ut av bankerna och instituten för 2022 var 1 655 254 kronor.

Vid ersättningsfall beräknas avgiften separat.

Enklare avgiftsmodell i framtiden

Riksgälden har i en skrivelse till regeringen begärt att lagstiftningen ska ses över, med sikte på att ta fram en enklare modell för hur avgifterna för ersättningsfall inom investerarskyddet ska beräknas.