Bild på två medarbetare i bakgrunden. En blomma i förgrunden.

Swedish sovereign green bond to be issued in August 2020

Read more about green bonds
Bild på ett rapportomslag.

New forecast: Rapid and sharp slowdown in the Swedish economy

Read the press release
Flygplan högt i skyn

The Swedish National Debt Office has issued a credit guarantee to SAS

Read the press release
Illustration Man som står vid en hög med sedlar

Member institutions

Deposit insurance
Illustration: Två personer sitter på stolar och tittar på lediga stolar bredvid sig

Government borrowing

More about borrowing