Bild på en skylt med Riksgäldens logotyp.

Explore the Debt Office's statistical data

Statistics
Bild på en kvinna som går i en korridor i kontorsmiljö

Credit guarantees for green investments

Green investments
Illustration - mynt på en liggande sverigekarta

Government Debt

Facts and numbers
Illustration: Två personer sitter på stolar och tittar på lediga stolar bredvid sig

Government borrowing

More about borrowing
Illustration Man som står vid en hög med sedlar

Member institutions

Deposit insurance