Ny riskanalys: Låga till måttliga risker för stora förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj

15 mars 2019 - Riskerna är låga till måttliga för att det ska uppstå stora förluster bland de garantier och lån med kreditrisk som staten har ställt ut.  Ny riskanalys: Låga till måttliga risker för stora förluster i statens garanti- och utlåningsportföljbild på människor

Vill du jobba med oss?

På Riksgälden gör du samhällsnytta i finansmarknadens centrum. Vi söker nu medarbetare till flera tjänster.

Lediga jobb


Text: 10 år sedan Lehmankraschen

Finansiell stabilitet

Nu finns ett EU-ramverk på plats som gör oss bättre rustade inför en bankkris. Riksgälden har ansvaret för att hantera krisande banker.

Läs om bankkrishantering


Kalender

 • 5
  apr2019
  09:30
  Sveriges statsskuld mars 2019
 • 5
  apr2019
  09:30
  Utfallet för statens betalningar för mars
 • 7
  maj2019
 • 8
  maj2019
  09:30
  Utfallet för statens betalningar för april

Statsskulden och andra siffror

26 %

1 224 418 259 185 SEK

Statsskulden  2019-02-28

950 000 SEK

37 024 733 423 SEK

0,32 %

Om Riksgälden och vårt uppdrag

Vi spelar en viktig roll i samhällsekonomin och på finansmarknaden. Vår verksamhet bidrar till att medborgarnas skattepengar används så effektivt som möjligt och att det finansiella systemet förblir stabilt.


Tre kronor som symbol för finansiell stabilitet, bild

Finansiell stabilitet

Riksgäldens uppdrag inom finansiell stabilitet är att ansvara för insättnings-garantin och hantera banker i kris.

Finansiell stabilitet


Två personer i samtal i monter, bild.

Dragningsresultat premieobligationer

Vann du på dina premieobligationer? Du kan söka direkt på riksgalden.se för att se vilka premieobligationsnummer som har vunnit.

Dragningsresultat premieobligationer


Hög med mynt, bild.

Förbetalda korttjänster

Riksgäldens ramavtal för förbetalda korttjänster gör det möjligt för myndigheter att betala ut ersättning till personer som saknar bankkonto, personnummer eller id-handlingar.

Ramavtal för förbetalda korttjänster


stärkt insättningsgaranti, bild.

Trygga sparare

Insättningsgarantin är ett skydd för pengar på konto. Skyddet gäller upp till 950 000 kronor per person och institut.

Läs mer om insättningsgarantin