Kommentar om folkomröstningen i Storbritannien

24 juni 2016 - Riksgälden följer utvecklingen på de finansiella marknaderna och har löpande dialog med andra myndigheter. Vi har beredskap att vidta nödvändiga åtgärder för att hantera störningar på de finansiella marknaderna. Kommentar om folkomröstningen i StorbritannienRiksgäldens reception

Fokusrapport

Vad är en rimlig storlek på statsskulden? Det diskuteras i vår nya fokusrapport.

Statsskuldens roll i ekonomin, pdf


Illustration på en graf

Statsskulden i siffror

Vill du veta hur statsskulden har utvecklats? Eller hur stor den är jämfört med i andra länder?

Sveriges statsskuld, statistik


Har du frågor om premieobligationer eller Rikgsäldsspar? Ring vår kundtjänst: 020 780 780

Kalender

 • 7
  jul2016
  09:30
  Utfallet för statens betalningar för juni
 • 7
  jul2016
  09:30
  Sveriges statsskuld juni 2016
 • 1
  aug2016
 • 5
  aug2016
  09:30
  Utfallet för statens betalningar för juli

Statsskulden och andra siffror

34 %

1 316 856 089 121 SEK

Statsskulden  2016-05-31

100 000 EUR

44 489 842 293 SEK

0,34 %

Om Riksgälden och vårt uppdrag

Vi spelar en viktig roll i samhällsekonomin och på finansmarknaden. Vår verksamhet bidrar till att medborgarnas skattepengar används så effektivt som möjligt och att det finansiella systemet förblir stabilt.


EU-anpassad ersättning 100 000 EUR, bild.

Insättningsgarantin

Insättningsgarantin är ett konsumentskydd för sparande på konto. Det maximala ersättningsbeloppet är motsvarande 100 000 euro.

Om insättningsgarantin


Två personer i samtal i monter, bild.

Dragningsresultat premieobligationer

Vann du på dina premieobligationer? Du kan söka direkt på riksgalden.se för att se vilka premieobligationsnummer som har vunnit.

Dragningsresultat premieobligationer


Hög med mynt, bild.

Förbetalda korttjänster

Riksgäldens ramavtal för förbetalda korttjänster gör det möjligt för myndigheter att betala ut ersättning till personer som saknar bankkonto, personnummer eller id-handlingar.

Ramavtal för förbetalda korttjänster


Tre kronor som symbol för finansiell stabilitet, bild

Finansiell stabilitet

Riksgäldens uppdrag inom finansiell stabilitet är att ansvara för insättnings-garantin och hantera banker i kris.

Finansiell stabilitet