Betalningstjänster

Riksgälden har tecknat nya ramavtal för betalningstjänster med Danske Bank och Swedbank som börjar gälla den 1 augusti 2022.

Genom att avropa ramavtalet köper myndigheterna betalningstjänster med tillhörande infrastruktur från bankerna. Det gäller till exempel betalning av löner, hyror och leverantörsbetalningar, men också samhällsbetalningar som pensionsbetalningar, transfereringar och skatt. Riksgäldens ramavtal ska användas av samtliga statliga myndigheter och får även användas av affärsverk och vissa statliga bolag.

Läs mer om de nya ramavtalen för betalningstjänster och kortinlösen.

Kontakta Riksgäldens ramavtalsansvariga

Jan Maarten Dijkgraaf
Ramavtalsansvarig
Telefon: 08 613 45 84
jan.maarten.dijkgraaf@riksgalden.se

Mikael Bergman
Ramavtalsansvarig
Telefon: 08 613 46 23
mikael.bergman@riksgalden.se

Sasa Pantic
Ramavtalsansvarig
Telefon: 08 613 47 14
sasa.pantic@riksgalden.se