Kvartals- och årsgenomsnittsräntor

Genomsnittsränta för ränte- och avistakonton, kvartal
KvartalRäntesats (%)
Första kvartalet 2024

4,019 %

Fjärde kvartalet 2023

4,019 %

Tredje kvartalet 2023

3,766 %

Andra kvartalet 2023

3,337 %

Första kvartalet 2023

2,759 %

Fjärde kvartalet 2022

2,016 %

Tredje kvartalet 2022

0,833 %

Andra kvartalet 2022

0,159 %

Första kvartalet 2022

0,000 %

Fjärde kvartalet 2021

0,000 %

Tredje kvartalet 2021

0,000 %

Andra kvartalet 2021 0,000 %
Första kvartalet 2021 0,000 %
Fjärde kvartalet 2020 0,000 %
Tredje kvartalet 2020

0,000 %

Andra kvartalet 2020

0,000 %

Första kvartalet 2020

-0,019 %

Fjärde kvartalet 2019

-0,250 %

Tredje kvartalet 2019

-0,250 %

Andra kvartalet 2019

-0,250 %

Första kvartalet 2019

-0,275 %

Fjärde kvartalet 2018

-0,500 %

Tredje kvartalet 2018

-0,500 %

Andra kvartalet 2018

-0,500 %

Första kvartalet 2018

-0,500 %

Fjärde kvartalet 2017

-0,500 %

Tredje kvartalet 2017

-0,500 %

Andra kvartalet 2017

-0,500 %

Första kvartalet 2017

-0,500 %

Fjärde kvartalet 2016

-0,510 %

Tredje kvartalet 2016

-0,510 %

Andra kvartalet 2016

-0,510 %

Första kvartalet 2016

-0,427 %

Fjärde kvartalet 2015

-0,350 %

Tredje kvartalet 2015 -0,342 %
Andra kvartalet 2015 -0,250 %
Första kvartalet 2015 -0,058 %
Fjärde kvartalet 2014 0,078 %
Tredje kvartalet 2014 0,295 %
Andra kvartalet 2014 0,760 %
Första kvartalet 2014 0,760 %
Fjärde kvartalet 2013 0,982 %
Tredje kvartalet 2013 1,020 %
Andra kvartalet 2013 1,020 %
Första kvartalet 2013 1,020 %
Fjärde kvartalet 2012 1,237 %
Tredje kvartalet 2012 1,467 %
Andra kvartalet 2012 1,520 %
Första kvartalet 2012 1,667 %
Fjärde kvartalet 2011 2,002 %
Tredje kvartalet 2011 2,016 %
Andra kvartalet 2011 1,705 %
Första kvartalet 2011 1,395 %
Fjärde kvartalet 2010 0,96 %
Tredje kvartalet 2010 0,55 %
Andra kvartalet 2010 0,25 %
Första kvartalet 2010 0,25 %
Fjärde kvartalet 2009 0,25 %
Tredje kvartalet 2009 0,27 %
Andra kvartalet 2009 0,63 %
Första kvartalet 2009 1,56 %
Fjärde kvartalet 2008 3,66 %
Tredje kvartalet 2008 4,63 %
Andra kvartalet 2008 4,33 %
Första kvartalet 2008 4,19 %
Fjärde kvartalet 2007 3,99 %
Tredje kvartalet 2007 3,61 %
Andra kvartalet 2007 3.32 %
Första kvartalet 2007 3,17 %
Fjärde kvartalet 2006 2,74 %
Tredje kvartalet 2006 2,36 %
Andra kvartalet 2006 2,09 %
Första kvartalet 2006 1,77 %
Fjärde kvartalet 2005 1,52 %
Tredje kvartalet 2005 1,52 %
Andra kvartalet 2005 2,02 %

Första kvartalet 2005

2,03 %

 

Genomsnittsränta för ränte- och avistakonton, år
ÅrRäntesats (%)
2023 3,475 %
2022 0,758 %
2021 0,000 %
2020 -0,005 %
2019 -0,250 %
2018 -0,500 %
2017 -0,500 %
2016 -0,489 %
2015 -0,251 %
2014 0,473 %
2013 1,011 %
2012 1,473 %
2011 1,779 %
2010 0,50 %
2009 0,68 %
2008 4,20 %
2007 3,52 %
2006 2,25 %
2005 1,77 %