Föreskrifter om insättningsgarantin

Riksgälden har utfärdat föreskrifter om insättningsgaranti och föreskrifter om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar.

Föreskrifterna publiceras i Riksgäldens författningssamling (RGKFS). Föreskrifter är bindande regler för enskilda och myndigheter. 

Till Riksgäldens författningssamling (RGKFS)

Föreskrifter om insättningsgaranti
RGKFSRubrikGäller från och medBeslut
2016:2 Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti 2016-07-01

Beslutspromemoria – föreskrifter om insättningsgaranti

2016:4 Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti 2016-11-01

Beslutspromemoria om ändring i föreskrifterna om insättningsgaranti

2016:5 Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti 2017-01-01

Beslutspromemoria – ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

2020:2 Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGFKS 2016:2) om insättningsgaranti 2021-01-01

Beslutspromemoria – ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

2020:3 Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGFKS 2016:2) om insättningsgaranti 2021-01-01

Beslutspromemoria – ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

2021:2 Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGFKS 2016:2) om insättningsgaranti 2021-07-01  

Beslutspromemoria – ändrade föreskrifter om resolution

2021:3 Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGFKS 2016:2) om insättningsgaranti 2022-01-01

Beslutspromemoria – ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

2022:1 Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGFKS 2016:2) om insättningsgaranti 2023-01-01 Beslutspromemoria – ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Rapportering

Blanketten för rapportering har utgått eftersom rapporteringen från och med januari 2023 sker via rapporteringssystemet Fidac på Finansinspektionens webbplats. Läs mer om rapporteringen:

Rapportering av garanterade insättningar per kvartal

Vägledning för föreskrifter om insättningsgaranti

Riksgälden publicerar här rekommendationer och kommentarer för gällande rätt, lagstiftning och de egna föreskrifterna (RGKFS). De synpunkter och tolkningar som Riksgälden lämnar är inte juridiskt bindande för instituten, utan ska vara ett stöd vid olika situationer. Det kan vara exempel på tolkningar av begrepp eller en indikation på hur vi resonerar i en viss fråga. De andra myndigheter som är verksamma på området kan göra en annan bedömning. Underlaget är till stor del levande materia som uppdateras kontinuerligt. Datum för senaste uppdatering anges på respektive dels information.

Frågor och svar om föreskrifter och avgifter för insättningsgarantin

Föreskrifter om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar
RGKFSRubrikGäller från och medBeslut
2011:2 Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2011:2) om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar 2012-02-01  
2013:1 Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring av föreskrifter (RGKFS 2011:2) om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar  2013-11-01

 

2016:3 Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring av föreskrifter (RGKFS 2011:2) om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar 2016-07-01

Beslutspromemoria – ändring av föreskrifter om instituts skyldigheter att lämna uppgifter

2022:3 Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldens föreskrifter (RGKFS 2011:2) om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar 2023-01-30 Beslutspromemoria - ändrade föreskrifter om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar RG 2022/528

Handledning för uppgiftslämnande

Handledningen riktar sig främst till de personer som ska arbeta praktiskt med att uppfylla kraven i föreskrifterna om att lämna uppgifter. Den kan läsas fristående från föreskrifterna och innehåller mer beskrivande information kring hur de tekniska kraven kan uppfyllas.

Det finns även två bilagor om beställning av certifikat:

Blankett

Vanliga fel