Laddningsbara korttjänster

Med laddningsbara kort kan myndigheter betala ut ekonomiskt bistånd och andra medel bland annat till privatpersoner som saknar bankkonto, personnummer eller id-handlingar i Sverige.

Laddningsbara kort, så kallade "prepaid-kort", är en utbetalningstjänst som minskar kontanthanteringen och administrationskostnaderna för myndigheter. Riksgälden har tecknat ramavtal med ICA Banken som löpte fram till och med 30 juni 2021. Tjänsterna under avtalet levereras dock fram till och med årsskiftet.

Det finns två typer av laddningsbara kort: ett traditionellt kort där myndigheten för över pengar till banken innan kortet laddas, samt ett kort där myndigheten i efterhand faktureras för de pengar som kortet laddats med under en period. Det förbetalda kortet kostar 155 kronor och det efterbetalda kortet 314 kronor. Det efterbetalda kortet har inga uttagsavgifter för användaren och eventuellt kvarstående medel betalas tillbaka till myndigheten om kortet avslutas. Kortet laddas en eller fler gånger med ett visst belopp. Mottagaren använder kortet tillsammans med en pinkod i butikers betalterminaler eller för att ta ut kontanter i uttagsautomater.

Nya ramavtal med Ica Banken och Swedbank från och med juli 2021

I november undertecknade Rikgälden nytt ramavtal med Ica Banken och Swedbank för laddningsbara kort. Avtalet har en löptid på tre år med option på ett års förlängning. Myndigheterna kan avropa avtalet sedan den 1 juli 2021. Tjänsterna börjar sedan levereras den 1 januari 2022. 

Avtalet med Swedbank avser ett förbetalt kort där myndighetetna fyller på med disponibla medel i förväg på samma sätt som för ett normalt "prepaid-kort". ICA Bankens kort är efterbetalt, vilket innebär att myndigheterna faktureras för utnyttjade medel i efterhand. Det förbetalda kortet kostar 295 kr per år och person och det efterbetalda 146 kronor.

Avropavtal 2021-2024

Under avtalsdokument nedan finns mall för det kontrakt, så kallat avropsavtal, som myndigheten tecknar med leverantören. Avtalet kan avropas från och med den 1 juli 2021. Tjänsterna börjar sedan levereras den 1 januari 2022.

Kontakta ICA Banken

Marina Persson
Telefon 010 422 27 49
marina.persson@ica.se

Kontakta Riksgäldens ramavtalsansvariga

Jan Maarten Dijkgraaf
Ramavtalsansvarig
Telefon: 08 613 45 84
jan.maarten.dijkgraaf@riksgalden.se

Mikael Bergman
Ramavtalsansvarig
Telefon: 08 613 46 23
mikael.bergman@riksgalden.se

Sasa Pantic
Ramavtalsansvarig
Telefon: 08 613 47 14
sasa.pantic@riksgalden.se