Laddningsbara korttjänster

Med laddningsbara kort kan myndigheter betala ut ekonomiskt bistånd och andra medel bland annat till privatpersoner som saknar bankkonto, personnummer eller id-handlingar i Sverige.

Laddningsbara kort är en utbetalningstjänst som minskar kontanthanteringen och administrationskostnaderna för myndigheter. Riksgälden har tecknat ramavtal med ICA Banken som löper fram till och med 30 juni 2021. Riksgälden beslutade i december 2019 att förlänga avtalet till och med juni 2021. Avtalet skulle annars ha löpt ut i juni 2020, men innehöll option på ett års förlängning.

Kortet laddas en eller fler gånger med ett visst belopp. Mottagaren använder kortet tillsammans med en pinkod i butikers betalterminaler eller för att ta ut kontanter i uttagsautomater.

Det finns två typer av laddningsbara kort: ett traditionellt kort där myndigheten för över pengar till banken innan kortet laddas, samt ett kort där myndigheten i efterhand faktureras för de pengar som kortet laddats med under en period.

Det förbetalda kortet kostar 155 kronor och det efterbetalda kortet 314 kronor. Det efterbetalda kortet har inga uttagsavgifter för användaren och eventuellt kvarstående medel betalas tillbaka till myndigheten om kortet avslutas.