Verksledning

Riksgäldens verksledning består av riksgäldsdirektören, biträdande riksgäldsdirektören och chefsjuristen.

Karolina Ekholm, riksgäldsdirektör och chef för Riksgälden

Riksgäldsdirektör

Karolina Ekholm är riksgäldsdirektör sedan den 1 februari 2022.

Karolina Ekholm har en bred erfarenhet inom makroekonomi och finansiell stabilitet. Fram till tillträdet som riksgäldsdirektör har hon arbetat som professor vid nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Hon har tidigare varit vice riksbankschef och statssekreterare på Finansdepartementet med ansvar för ekonomisk analys och internationellt ekonomiskt samarbete.

Biografi

Riksgäldsdirektören är utsedd av regeringen.

Jörgen Eklund

Biträdande riksgäldsdirektör

Jörgen Eklund

Biträdande riksgäldsdirektör och stabschef

Ingela Grönquist

Chefsjurist

Ingela Grönquist

Chefsjurist

Riksgäldens ledningsgrupp

Ledningsgruppen ska stötta riksgäldsdirektören genom att diskutera och bereda såväl strategiska frågeställningar som kontorsövergripande beslut som fattas av riksgäldsdirektören. Gruppen leds av riksgäldsdirektören och består utöver verksledningen av samtliga avdelningschefer.