Verksledning

Riksgäldens verksledning består av riksgäldsdirektören och den biträdande riksgäldsdirektören.

Hans Lindblad

Riksgäldsdirektör

Hans Lindblad är riksgäldsdirektör sedan den 1 februari 2013.

Hans Lindblad är disputerad nationalekonom med erfarenhet från statlig förvaltning och finansmarknaden. Han har haft ledande positioner inom den penningpolitiska avdelningen på Riksbanken. Mellan 2006 och 2012 arbetade Hans Lindblad som statssekreterare åt finansminister Anders Borg.

Riksgäldsdirektören är utsedd av regeringen. Förordnandet gäller till och med den 31 januari 2022.

Biografi

Jörgen Eklund

Biträdande riksgäldsdirektör

Jörgen Eklund

Biträdande riksgäldsdirektör och stabschef

Ingela Grönquist

Chefsjurist

Ingela Grönquist

Chefsjurist

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen ska stötta riksgäldsdirektören genom att diskutera och bereda såväl strategiska frågeställningar som kontorsövergripande beslut som fattas av riksgäldsdirektören. Gruppen leds av riksgäldsdirektören och består utöver verksledningen av chefsekonomen samt samtliga avdelningschefer.