Pressmeddelanden

Villkor för byten till realobligation SGB IL 3114

Pressmeddelande 13 februari 2020 Statens upplåning

Riksgälden erbjuder byten till realobligation SGB IL 3114 från SGB IL 3104 och SGB IL 3109 under perioden 20 mars – 24 mars. Total volym som erbjuds av SGB IL 3114 är 5 miljarder kronor.

Underskott för staten i januari 2020

Pressmeddelande 7 februari 2020 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 3,0 miljarder kronor i januari. Riksgäldens prognos var ett underskott på 2,3 miljarder kronor. Ett lägre primärt saldo än prognos motverkades av lägre nettoutlåning till myndigheter.

Statens budgetöverskott blev 112 miljarder kronor 2019

Pressmeddelande 10 januari 2020 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar, tillika statens budgetsaldo, resulterade i ett överskott på 112 miljarder kronor för 2019. Riksgäldens prognos från oktober var ett överskott på 113 miljarder kronor.

Årliga beslut om krisplanering för svenska banker fattade

Pressmeddelande 18 december 2019 Finansiell stabilitet

Nio svenska institut bedriver i nuläget verksamhet som är kritisk för det finansiella systemet. Det framgår av Riksgäldens årliga beslut om planer för hur banker och andra institut i Sverige ska hanteras i en kris.

Villkor för byten till ny realobligation SGB IL 3114

Pressmeddelande 12 december 2019 Statens upplåning

Riksgälden introducerar en ny realobligation – SGB IL 3114 X% 1 Juni 30 – i februari 2020. Auktionsvillkor och kupong publiceras torsdagen den 30 januari kl. 16.20.

Överskott för staten i november 2019

Pressmeddelande 6 december 2019 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 25,2 miljarder kronor i november i år. Riksgäldens prognos var ett överskott på 16,9 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på högre skatteinkomster än väntat.

Överskott för staten i oktober 2019

Pressmeddelande 7 november 2019 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 31,9 miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos var ett överskott på 30,2 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på lägre nettoutlåning än beräknat.

Inbromsning i ekonomin och ökad upplåning från 2020

Pressmeddelande 23 oktober 2019 Statens upplåning

Svensk ekonomi mattas av och statsbudgeten väntas vända till underskott från och med nästa år. Underskottet tillsammans med stora obligationsförfall gör att statens lånebehov växer. Riksgälden ökar därför gradvis upplåningen med början i januari 2020.

Villkor för byten i realobligation SGB IL 3102

Pressmeddelande 18 oktober 2019 Statens upplåning

Riksgälden erbjuder marknadsvårdande bytesauktioner i realobligation 3102 i syfte att minska den utestående volymen till ungefär 25 miljarder kronor innan den återstående löptiden blir kortare än ett år. Bytesauktionerna äger rum den 15, 18 och 19 november.

Underskott för staten i september 2019

Pressmeddelande 7 oktober 2019 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 3,6 miljarder kronor i september. Riksgäldens prognos var ett överskott på 5,0 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på lägre skatteinkomster än beräknat.

Riksgälden föreslår översyn av statsskuldens valutaexponering

Pressmeddelande 16 september 2019 Statens upplåning

Förutsättningarna för statsskuldsförvaltningen de närmsta åren präglas av en fortsatt liten statsskuld, ansträngd likviditet på statspappersmarknaden och ökat fokus på hållbarhet. Det framgår av Riksgäldens förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning.

Överskott för staten i augusti 2019

Pressmeddelande 6 september 2019 Statens upplåning, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 30,1 miljarder kronor i augusti. Riksgäldens prognos var ett överskott på 25,7 miljarder kronor. Högre skatteinkomster än väntat var den främsta orsaken till prognosavvikelsen.

Villkor för byten i realobligation SGB IL 3102

Pressmeddelande 23 augusti 2019 Statens upplåning

Riksgälden erbjuder marknadsvårdande bytesauktioner i realobligation 3102 i syfte att minska den utestående volymen till ungefär 25 miljarder kronor innan den återstående löptiden blir kortare än ett år. Bytesauktionerna äger rum den 20, 23 och 24 september.

Överskott för staten i juli 2019

Pressmeddelande 7 augusti 2019 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 28,2 miljarder kronor i juli. Riksgäldens prognos var ett överskott på 34,6 miljarder kronor. Överskottet i juli beror till stor del på att Riksbanken, som planerat, återbetalade lån i utländsk valuta motsvarande 22,8 miljarder kronor till...

Riksgälden ska ge ut gröna obligationer senast 2020

Pressmeddelande 18 juli 2019 Statens upplåning

Riksgälden har fått i uppdrag av regeringen att senast under 2020 genomföra en emission av statliga gröna obligationer, det vill säga obligationer som finansierar utgiftsposter i statens budget som går till hållbara investeringar och projekt. Nu inleds arbetet med att ta fram ett ramverk för de...

Underskott för staten i juni 2019

Pressmeddelande 5 juli 2019 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 24,8 miljarder kronor i juni. Riksgäldens prognos var ett underskott på 25,5 miljarder kronor. Utfallet var därmed ungefär i linje med prognosen

Stort överskott 2019 och mindre underskott 2020

Pressmeddelande 18 juni 2019 Statens upplåning

Trots att den svenska ekonomin växer allt långsammare visar statsbudgeten ändå ett fortsatt stort överskott i år eftersom Riksbanken beslutat att betala tillbaka en del av lånen för valutareserven. Nästa år räknar Riksgälden med ett mindre underskott i budgeten än tidigare väntat. Det innebär att...

Överskott för staten i maj 2019

Pressmeddelande 10 juni 2019 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 64,2 miljarder kronor i maj. Riksgäldens prognos var ett överskott på 40,2 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på att Riksbanken återbetalat valutalån som de lånat av Riksgälden.

Underskott för staten i april 2019

Pressmeddelande 8 maj 2019 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 2,6 miljarder kronor i april. Riksgäldens prognos var ett överskott på 1,5 miljarder kronor. Skillnaden kan främst förklaras av lägre skatteinkomster än väntat.

Överskott för staten i mars

Pressmeddelande 5 april 2019 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 12,0 miljarder kronor i mars. Riksgäldens prognos var ett underskott på 7,4 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av lägre utlåning till Riksbanken.

Ny riskanalys: Låga till måttliga risker för stora förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj

Pressmeddelande 15 mars 2019 Garantier och lån

Riskerna är låga till måttliga för att det ska uppstå stora förluster bland de garantier och lån med kreditrisk som staten har ställt ut.

Villkor för byten i realobligation SGB IL 3102

Pressmeddelande 15 mars 2019 Statens upplåning

Riksgälden erbjuder marknadsvårdande bytesauktioner i realobligation 3102 i syfte att minska den utestående volymen till ungefär 25 miljarder kronor innan den återstående löptiden blir kortare än ett år. Bytesauktionerna äger rum den 5 och 8 april.

Överskott för staten i februari

Pressmeddelande 7 mars 2019 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 41,1 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 48,0 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av tillfälligt högre utlåning till Riksbanken. Samtidigt blev det primära saldot högre än beräknat.

Riksgälden emitterar 3-åriga obligationer i dollar

Pressmeddelande 21 februari 2019 Statens upplåning

Riksgälden emitterar 2 miljarder dollar (cirka 19 miljarder kronor) i en ny treårig obligation till en ränta på 2,587 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbanken.

Svensk ekonomi bromsar in – budgetutsikterna försvagas

Pressmeddelande 20 februari 2019 Statens upplåning

De svenska statsfinanserna försvagas de kommande åren då tillväxten bromsar in. Det visar den senaste prognosen från Riksgälden som räknar med ett sjunkande budgetsaldo och ett mindre finansiellt sparande. Trots de försämrade budgetutsikterna behöver Riksgälden inte öka upplåningen i kronor...

Villkor för byten i realobligation SGB IL 3102

Pressmeddelande 8 februari 2019 Statens upplåning

Riksgälden erbjuder marknadsvårdande bytesauktioner i realobligation 3102 i syfte att minska den utestående volymen till ungefär 25 miljarder kronor innan den återstående löptiden blir kortare än ett år. Bytesauktionerna äger rum den 8 och 11 mars.

Överskott för staten i januari

Pressmeddelande 7 februari 2019 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 8,7 miljarder kronor i januari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 8,3 miljarder kronor. Ett högre primärt saldo än prognos motverkades av högre nettoutlåning till myndigheter och högre räntor på statsskulden.

Stort budgetöverskott 2018

Pressmeddelande 9 januari 2019 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 80,0 miljarder kronor för 2018. Riksgäldens prognos från oktober var ett överskott på 95,8 miljarder kronor. Skillnaden förklaras till större delen av lägre skatteinkomster och högre nettoutlåning till myndigheter än i prognosen.

Årliga beslut om bankkrisplanering fastställda

Pressmeddelande 19 december 2018 Finansiell stabilitet

Nio svenska institut bedriver i nuläget verksamhet som är kritisk för det finansiella systemet. Det fastställer Riksgälden genom sina årliga beslut om planer för hur banker och andra institut i Sverige ska hanteras i en kris. Riksgälden har även beslutat om minimikrav på nedskrivningsbara skulder...

Överskott för staten i november

Pressmeddelande 7 december 2018 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 15,6 miljarder kronor i november. Riksgäldens prognos var ett överskott på 24,8 miljarder kronor. Det lägre saldot förklaras av högre utgifter och högre nettoutlåning till myndigheterna.