Staten går mot underskott och statsskulden växer

Pressmeddelande 22 februari 2024

Efter tre år i rad med budgetöverskott för staten räknar Riksgälden med underskott både i år och nästa år. Det innebär att statsskulden ökar från en låg nivå. Mot bakgrund av det större lånebehovet höjer Riksgälden obligationsupplåningen.

I dag presenterar Riksgälden årets första statsupplåningsrapport.

– Statsfinanserna har utvecklats starkt efter pandemin men nu ser vi en försvagning framför oss, med dämpade skatteinkomster och högre utgifter för staten. En bidragande faktor till att lånebehovet är större än i vår tidigare prognos är att vi nu räknar med ett kapitaltillskott till Riksbanken, säger riksgäldsdirektör Karolina Ekholm.  

Större underskott i år och mindre 2025

Den nya prognosen för budgetsaldot visar underskott på 84 miljarder kronor 2024 och 50 miljarder kronor 2025. Årets underskott förklaras bland annat av ett antagande om kapitaltillskott till Riksbanken på 40 miljarder kronor, men även av andra utgifter som ökar och en långsam ekonomisk tillväxt.

Riksgälden räknar med att den svenska ekonomin växer med 0,5 procent i år och att arbetslösheten stiger. Nästa år ser det ljusare ut med en starkare arbetsmarknad och en BNP-tillväxt på över 2 procent, vilket bidrar positivt till budgetsaldot.

Mer statsobligationer och ökad statsskuld

I takt med att statens upplåningsbehov växer, höjer Riksgälden utbudet av nominella statsobligationer från 3 miljarder kronor till 3,5 miljarder kronor per auktion från mars i år – och sedan ytterligare till 4 miljarder kronor från augusti. Det innebär en årlig emissionsvolym på 80 miljarder kronor 2025.

Riksgälden räknar med att statsskulden ökar till 18 procent av BNP i slutet av 2025 från 16 procent i slutet av 2023. Det är fortsatt en låg nivå sett både historiskt och internationellt. Den offentliga sektorns skuld beräknas ligga på 33 procent av BNP i slutet av nästa år. 

Riksgäldens prognos – nyckeltal

Tabell 1 Statens upplåning (miljarder kronor)
SkuldinstrumentNy prognos
2024
23:3
2024
Ny prognos
2025
23:3
2025
Nominella statsobligationer 73 60 80 60
Realobligationer 9 9 9 9
Statsskuldväxlar, stock vid årets slut 148 128 158 158
Obligationer i utländsk valuta 21 22 21 22
Anm. 23:3 avser föregående prognos.

 

Tabell 2 Statsfinanserna (miljarder kronor, om inte annat anges)
NyckeltalNy prognos
2024
23:3
2024
Ny prognos
2025
23:3
2025
Budgetsaldo  -84 -49 -50 -60
Statsskuld  1 132 1 088 1 174 1 141
Statsskuld (% av BNP) 18 17 18 17
Offentliga sektorns skuld (% av BNP) 33 32 33 32
Anm. 23:3 avser föregående prognos. 

 

Tabell 3 Svensk ekonomi (årlig procentuell förändring, om inte annat anges)
NyckeltalNy prognos
2024
23:3
2024
Ny prognos
2025
23:3
2025
BNP-tillväxt  0,5 0,2 2,3 2
Arbetslöshet (% av arbetskraften) 8,4 8,3 8,3 8,2
KPIF-inflation  1,7 2,5 1,7 1,8
Anm. 23:3 avser föregående prognos.

Rapport Statsupplåning – prognos och analys 2024:1

Rapporten presenteras vid en digital pressträff i dag den 22 februari klockan 10.00.
Följ livesändningen.

Journalister kan mejla frågor till press@riksgalden.se. Frågor som ställs inför och under pressträffen besvaras direkt i sändningen.

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja