Finansiella stabilitetsrådet

I Finansiella stabilitetsrådet träffas regelbundet företrädare för Finansdepartementet, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden. Rådet diskuterar riskbilden och eventuella behov av åtgärder för att motverka finansiella obalanser.

Rådet träffas i regel två gånger om året – i december och i juni. Vid en finansiell kris träffas rådet oftare och diskuterar vilka åtgärder som behövs för att hantera krisen. Till rådet finns även en beredningsgrupp kopplad som träffas mer frekvent mellan rådets möten.

Finansmarknadsministern är ordförande

Rådets möten leds av statsrådet som är ansvarigt för finansmarknadsfrågor. Övriga medlemmar är generaldirektören för Finansinspektionen, riksbankschefen och riksgäldsdirektören. 

Ta del av protokollen

Dagordningen inför rådets kommande möte publiceras på rådets webbplats en vecka innan mötet. Där publiceras också mötesprotokollet senast två veckor efter mötet. 

Äldre protokoll finns på Finansiella stabilitetsrådets webbplats