Finansiella stabilitetsrådet skapar balans

I Finansiella stabilitetsrådet träffas regelbundet företrädare för Finansdepartementet, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden. Rådet diskuterar riskbilden och eventuella behov av åtgärder för att motverka finansiella obalanser.

Rådet träffas i regel två gånger om året – i december och i juni. Vid en finansiell kris träffas rådet oftare och diskuterar vilka åtgärder som behövs för att hantera krisen. Till rådet finns även en beredningsgrupp kopplad som träffas mer frekvent mellan rådets möten.

Finansmarknadsministern är ordförande

Rådets möten leds av statsrådet som är ansvarigt för finansmarknadsfrågor. Övriga medlemmar är generaldirektören för Finansinspektionen, riksbankschefen och riksgäldsdirektören. 

Ta del av protokollen

Dagordningen inför rådets kommande möte publiceras på rådets webbplats en vecka innan mötet. Protokoll från mötet publiceras senast två veckor efter mötet. Här kan du ta del av protokollet från det senaste mötet.

Protokoll från mötet 16 april 2020

Äldre protokoll finns på Finansiella stabilitetsrådets webbplats

Stabilitetsrådet fattar inga beslut

Det gör regeringen och myndigheterna självständigt inom sina respektive ansvarsområden.