Garantier och lån

Det är Sveriges riksdag som beslutar om vilka garantier och lån staten ska ge. En garanti innebär att staten går i borgen för någon annans betalningar. Staten kan också låna ut pengar direkt till någon aktör eller till ett projekt.

Huvudet på en person bakifrån, tittandes på en skärm

Begränsa statens risk

Riksgäldens ger årligen ut en riskanalys av statens samlade garantier och utlåning.

Samlad riskanalys
Riksgälden miljö med medarbetare

Riksgäldens garantier och lån

Riksgälden ger garantier och lån till både statliga och privata aktörer. Det gör vi mot avgifter och efter beslut från riksdag och regering.

Våra garantier och lån

Så fungerar det

Den bärande principen är att avgiften för en garanti eller ett lån ska motsvara statens förväntade kostnad. Det innefattar kostnaden för förväntad kreditförlust samt den administrativa kostnaden för att ge garantin eller lånet.