Ekonomisk analys

Ekonomisk analys bistår med kvalificerad ekonomisk analys inom alla Riksgäldens ansvarsområden.

Mattias Persson

Mattias Persson

Chefekonom
Avdelningschef Ekonomisk analys
Tf. avdelningschef Skuldförvaltning

Avdelningen ansvarar också för utveckling av den makroekonomiska analysen samt löpande analys av det finanspolitiska ramverket.

Den interna samordningen av finansiell stabilitetsanalys och prognoser för statens lånebehov hanteras också av Ekonomisk analys.