Ekonomisk analys

Ekonomisk analys bistår med kvalificerad ekonomisk analys inom alla Riksgäldens ansvarsområden.

Pressbild, Erika Färnstrand Daamsgård

Erika Färnstrand Damsgaard
Avdelningschef

Avdelningen för Ekonomisk analys har cirka tio medarbetare. Vi fungerar som ett analytiskt stöd till Riksgäldens olika verksamhetsområden och ansvarar för Riksgäldens prognoser över den ekonomiska utvecklingen.

Det analytiska stödet har sin tyngdpunkt inom makroekonomisk och finansiell analys samt inom finansiell stabilitetsanalys.