Ekonomisk analys

Ekonomisk analys bistår med kvalificerad ekonomisk analys inom alla Riksgäldens ansvarsområden.

Foto: Magnus Rystedt

Magnus Rystedt

Avdelningschef Garanti och finansiering
Tf avdelningschef Ekonomisk analys

Avdelningen för Ekonomisk analys har cirka tolv medarbetare. Vi fungerar som ett analytiskt stöd till Riksgäldens olika verksamhetsområden och ansvarar för Riksgäldens prognoser över den ekonomiska utvecklingen.

Det analytiska stödet har sin tyngdpunkt inom makroekonomisk och finansiell analys samt inom finansiell stabilitetsanalys.