Så fungerar insättningsgarantin

Insättningsgarantin innebär att du får ersättning av staten om den bank eller institut där du har dina pengar går i konkurs.

1 050 000

Skyddet gäller upp till 1 050 000 kronor per person och institut.

Insättningsgarantin minskar risken för att många tar ut sina pengar samtidigt och bidrar därmed till stabilitet i den svenska ekonomin. Insättningsgarantin finansieras genom avgifter från de anslutna bankerna och instituten som placeras i en fond.

Finansinspektionen kan också besluta att insättningsgarantin ska träda in. Garantin gäller också om Riksgälden tar över kontrollen av en krisande bank eller ett institut genom så kallad resolution.

Dina pengar är skyddade

Om ditt konto omfattas av garantin har du rätt till ersättning motsvarande det belopp du satt in inklusive ränta fram till konkursbeslutet eller beslutet om att garantin ska träda in. Beloppet är upp till 1 050 000 kronor per person och institut. Om ett konto är öppnat i två eller flera personers namn räknas varje person för sig. Din ersättning påverkas inte av om du har skulder till banken eller institutet.

Tryggare sparande


Med ett starkt konsumentskydd kan insättare känna sig trygga även i tider av finansiell oro. Det bidrar till stabilitet i det finansiella systemet.

För vem gäller garantin?

Insättningsgarantin gäller för alla privatpersoner, även omyndiga, samt företag och andra juridiska personer, till exempel dödsbon. Finansiella institut, landsting, kommuner och statliga myndigheter kan dock inte få ersättning.

Konton som omfattas av garantin

Alla typer av konton omfattas av garantin oavsett om ditt sparande är bundet eller fritt att ta ut. Det individuella pensionssparandet omfattas däremot inte. Garantin gäller inte heller för postväxlar eftersom de faller utanför den definition av insättningar som finns i lagen om insättningsgaranti.

För klientmedelskonton är huvudregeln att varje enskild ägare till pengarna får ersättning upp till det maximala beloppet för insättningsgarantin. Ett klientmedelskonto är ett konto där till exempel en advokatbyrå eller ett värdepappersbolag satt in pengar för flera kunder på ett och samma konto.

Möjlighet till högre ersättning i vissa fall

Du kan också ansöka om ett tilläggsbelopp, upp till fem miljoner kronor för insättningar som är kopplade till vissa livshändelser, till exempel om du har sålt en bostad. Ansökan om tilläggsbelopp görs först efter att ett ersättningsfall inträffat.

Om du har ett konto i en utländsk bank eller institut

Ta del av information om vad som gäller för dig som är kund hos en svensk bank eller institut utomlands, eller om du är kund hos en utländsk bank eller institut i Sverige.

Kund hos ett utländskt institut