Pressmeddelanden och nyheter

Undvik tredjepartsleverantörer för korttjänster

Nyhet 21 januari 2020 Statens internbank

EU:s betaltjänstdirektiv PSD2 gör det möjligt för tredjepartsleverantörer att få tillgång till kontoinformation och att initiera betalningar.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,09%.

Nyhet 16 januari 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-01-17 - 2020-01-23.

Remissvar: Vissa frågor om försäkring och tjänstepension

Nyhet 15 januari 2020 Remissvar

Riksgäldens svar till Finansdepartementet, dnr Fi2019/03851/FPM

Statens budgetöverskott blev 112 miljarder kronor 2019

Pressmeddelande 10 januari 2020 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar, tillika statens budgetsaldo, resulterade i ett överskott på 112 miljarder kronor för 2019. Riksgäldens prognos från oktober var ett överskott på 113 miljarder kronor.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,05%.

Nyhet 9 januari 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-01-10 - 2020-01-16.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,06%.

Nyhet 2 januari 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-01-03 - 2020-01-09.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,02%.

Nyhet 23 december 2019 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2019-12-27 - 2020-01-02. För mer information ring: Backoffice 08-613 45 00

Förslag om ökade kapitalkrav för banklån med säkerhet i kommersiella fastigheter

Nyhet 20 december 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Finansinspektionen (FI Dnr 19-14171).

Förlängda ramavtal för kort och resekonto

Nyhet 20 december 2019 Statens internbank

Riksgälden har beslutat att förlänga ramavtalen för betalkort, resekonto och laddningsbara kort till och med 2021.

Ny styrelse för Riksgälden

Nyhet 19 december 2019 Om Riksgälden, Styrelsen

Regeringen har tillsatt nya ledamöter i Riksgäldens styrelse från och med årsskiftet. Tre styrelsemedlemmar lämnar styrelsen då deras förordnanden går ut.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,00%.

Nyhet 19 december 2019 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2019-12-20 - 2019-12-26.

Rapportering för resolutionsplanering 2020

Nyhet 19 december 2019 Finansiell stabilitet

Banker och andra institut rapporterar uppgifter för resolutionsplaneringen till Finansinspektionen. Därefter hämtar Riksgälden in informationen. Vi publicerar idag information om vilka uppgifter Riksgälden behöver för planeringen 2020, samt hur Finansinspektionen vill att berörda institut...

Hantering av banker i kris: Planering är avgörande

Nyhet 18 december 2019 Finansiell stabilitet

Riksgälden gör årligen en bedömning av hur varje bank och institut ska hanteras i en eventuell kris.
– Om en bank får problem måste vi kunna agera snabbt och kraftfullt för att värna den finansiella stabiliteten och skydda skattebetalarna. Därför måste vi vara väl förberedda och ha planer på...

Årliga beslut om krisplanering för svenska banker fattade

Pressmeddelande 18 december 2019 Finansiell stabilitet

Nio svenska institut bedriver i nuläget verksamhet som är kritisk för det finansiella systemet. Det framgår av Riksgäldens årliga beslut om planer för hur banker och andra institut i Sverige ska hanteras i en kris.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte

Nyhet 13 december 2019 Finansiell stabilitet

I dag har protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 6 december publicerats.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,03%.

Nyhet 12 december 2019 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2019-12-13 - 2019-12-19.

Villkor för byten till ny realobligation SGB IL 3114

Pressmeddelande 12 december 2019 Statens upplåning

Riksgälden introducerar en ny realobligation – SGB IL 3114 X% 1 Juni 30 – i februari 2020. Auktionsvillkor och kupong publiceras torsdagen den 30 januari kl. 16.20.

Förslag till avgiftsnivåer för 2020 enligt förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Nyhet 9 december 2019 Finansiering av kärnavfall, Remissvar

Riksgäldens svar till Miljödepartementet (M2019/01080).

Begäran om uppgifter för fastställande av resolutionsavgift för 2020

Nyhet 6 december 2019 Finansiell stabilitet

Riksgälden skickade den 5 december 2019 ut brev till de institut som är skyldiga att betala resolutionsavgift enligt 27 kap. 12§ lagen (2015:1016) om resolution.

Överskott för staten i november 2019

Pressmeddelande 6 december 2019 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 25,2 miljarder kronor i november i år. Riksgäldens prognos var ett överskott på 16,9 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på högre skatteinkomster än väntat.