Pressmeddelanden och nyheter

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,06%.

Nyhet 17 september 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-09-18 - 2020-09-24.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,04%.

Nyhet 10 september 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-09-11 - 2020-09-17.

Överskott för staten i augusti 2020

Pressmeddelande 7 september 2020 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 19,8 miljarder kronor i augusti. Riksgäldens prognos var ett underskott på 26,7 miljarder kronor. Skillnaden beror bland annat på högre skatteinkomster än beräknat och att omställningsstödet till företag inte har nyttjats i väntad omfattning.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,02%.

Nyhet 3 september 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-09-04 - 2020-09-10.

Upphandling av laddningsbara kort pågår

Nyhet 2 september 2020 Statens internbank

Laddningsbara kort minskar myndigheternas behov av kontanter och ger lägre adminstrationskostnader för staten.

Stor efterfrågan när Riksgälden emitterar grön obligation

Pressmeddelande 1 september 2020 Statens upplåning

Riksgälden lånade i dag upp 20 miljarder kronor genom att för första gången emittera en grön obligation. Pengarna ska kopplas till utgifter i statsbudgeten som bidrar till att uppnå Sveriges miljö- och klimatmål.

Remissvar: Förslag till ny pelare 2-metod för marknadsrisker utanför handelslagret

Nyhet 31 augusti 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden ställer sig positivt till Finansinspektionens förslag på en ny pelare 2-metod för att bedöma kapitalpåslaget för marknadsrisker utanför handelslagret.

Statistik gällande utlåning under Företagsakuten

Nyhet 31 augusti 2020 Garantier och lån, Covid-19

Riksgälden har, under sitt uppdrag att implementera ett garantiprogram för nyutlåning till små och medelstora företag, garanterat lån om 1 451 miljoner kronor av total utlåning om 2 073 miljoner kronor till och med vecka 32 (7 augusti 2020).

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,02%.

Nyhet 27 augusti 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-08-28 - 2020-09-03.

Bankernas uppfyllnad av krav på nedskrivningsbara skulder – kvartal två 2020

Nyhet 27 augusti 2020 Finansiell stabilitet

Samtliga banker uppfyllde vid utgången av det andra kvartalet sina krav på nedskrivningsbara skulder, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens nya kvartalsrapport som publiceras i dag.

Riksgälden presenterar grön obligation inför emission

Nyhet 24 augusti 2020 Statens upplåning

Riksgälden publicerar i dag investerarpresentationen om statens gröna obligation inför den kommande emissionen på omkring 20 miljarder kronor. De pengar som lånas upp ska knytas till utgifter som bidrar till att uppnå Sveriges miljö- och klimatmål.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,01%

Nyhet 20 augusti 2020 Statslåneränta

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,01%. Denna räntesats gäller för perioden 2020-08-21 - 2020-08-27.

Norwegian Air Sweden AB får avslag på ansökan om kreditgaranti

Pressmeddelande 18 augusti 2020 Garantier och lån, Covid-19

Riksgälden har beslutat att avslå flygföretaget Norwegian Air Sweden AB:s ansökan om statlig kreditgaranti inom ramen för garantiprogrammet för flygföretag.

Riksgäldens stödåtgärder för att mildra coronavirusets ekonomiska effekter

Nyhet 18 augusti 2020 Garantier och lån, Covid-19

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin har Riksgälden uppdraget att ställa ut statliga kreditgarantier inom två garantiprogram; Företagsakuten där 2,1 miljarder kronor fram till den 31 juli hade lånats ut i 539 lån, och garantiprogrammet för flygföretag där en garanti...

Remissvar: Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor

Nyhet 14 augusti 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Finansdepartementets förslag om Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor (Fi2020/03009/FPM).

Remissvar: Ändringar Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder och om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Nyhet 14 augusti 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på remisspromemorian Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder och om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Fi Dnr 20-4957).

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,04%.

Nyhet 13 augusti 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-08-14 - 2020-08-20.

Vinstdragning för Premieobligation 14:2

Nyhet 10 augusti 2020 Premieobligationer

Vinsterna i dragningen för Premieobligation 14:2 presenteras under förmiddagen den 10 augusti 2020.

Remissvar: Tillfällig ändring i Första-Fjärde AP-fondernas placeringsregler med anledning av covid-19

Nyhet 7 augusti 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian Tillfällig ändring i Första-Fjärde AP-fondernas placeringsregler med anledning av covid-19 (Fi2020/03029/FPM).

Underskott för staten i juli 2020

Pressmeddelande 7 augusti 2020 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 34,4 miljarder kronor i juli. Riksgäldens prognos var ett underskott på 58,7 miljarder kronor. Skillnaden beror till större delen på högre skatteinkomster än beräknat.