Pressmeddelanden och nyheter

Statslåneräntan per den 30 november 2022

Nyhet 24 november 2022

Riksgälden har fastställt statslåneräntan per den 30 november 2022 till 1,94 procent.

Riksgälden har i dag fastställt statslåneräntan till 1,94%

Nyhet 24 november 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-11-25 - 2022-12-01.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,03%.

Nyhet 17 november 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-11-18 - 2022-11-24.

Riksgälden ska avveckla statsskuldens valutaexponering

Nyhet 11 november 2022 Statens upplåning, Om Riksgälden, Statsskulden

Regeringen har fattat beslut om riktlinjer för hur statsskulden ska förvaltas. Riktlinjebeslutet för 2023 är i linje med Riksgäldens förslag och innebär att statsskuldens exponering i utländsk valuta ska avvecklas successivt under fyra år.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,14%.

Nyhet 10 november 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-11-11 - 2022-11-17. För mer information ring: Backoffice 08-613 45 00

Överskott för staten i oktober 2022

Pressmeddelande 7 november 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 19,0 miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos var ett överskott på 14,0 miljarder kronor. Skatteinkomsterna var något högre än beräknat samtidigt som utbetalningarna från ett antal myndigheter var lägre. Det motverkades delvis av högre...

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,16%.

Nyhet 3 november 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-11-04 - 2022-11-10.

Remissvar: Ändrade föreskrifter med anledning av nya regler om faktablad för fonder

Nyhet 2 november 2022 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på "Ändrade föreskrifter med anledning av nya regler om faktablad för fonder" (Fi 22-3915).

Viktig information inför rapportering av resolutionsavgiften 2023

Nyhet 31 oktober 2022 Finansiell stabilitet

EU-kommissionen överväger att ändra artikel 5.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/63, vilket innebär att värdering av derivatskulder ska ske enligt den tidigare metoden. Banker och institut ska därför använda samma metod för avgiftssåret 2023 som användes för värdering av...

Remissvar: Materielförsörjningsstrategi – För vår gemensamma säkerhet

Nyhet 31 oktober 2022 Remisser och remissvar

Riksgäldens har lämnat sitt remissvar på betänkandet Materielförsörjningsstrategi – För vår gemensamma säkerhet (SOU 2022:24).

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,26%

Nyhet 27 oktober 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-10-28 - 2022-11-03.

Minskat överskott i statens budget ökar lånebehovet

Pressmeddelande 27 oktober 2022 Statens upplåning

En snabb inbromsning i ekonomin bidrar till att statens finanser försvagas nästa år, enligt Riksgäldens nya prognos. Budgetsaldot tyngs även av tillfälliga faktorer som åtgärder kopplade till det höga elpriset. Det medför ett ökat lånebehov för staten, vilket Riksgälden finansierar med kortfristig...

Riksgälden arbetar med en grön kreditgaranti till H2 Green Steel

Nyhet 24 oktober 2022 Om Riksgälden, Garantier och lån

Med anledning av H2 Green Steels pressinformation som gått ut i dag, bekräftar Riksgälden att myndigheten arbetar med en ansökan från företaget. Ansökan avser en statlig garanti för upp till 80 procent av ett lån på en miljard euro för en anläggning för tillverkning av så kallat grönt stål.

Statens utlånings- och avkastningsränta för 2023 har fastställts

Nyhet 20 oktober 2022 Statens internbank

Statens avkastnings- och utlåningsränta är fastställd till 0,24 procent för 2023.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,22%.

Nyhet 20 oktober 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-10-21 - 2022-10-27.

Remissvar: Statliga inrapporteringskoder, S-koder

Nyhet 19 oktober 2022 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på "Statliga inrapporteringskoder, S-koder" (ESV 2022-01573).

Remissvar: Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd

Nyhet 19 oktober 2022 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på "Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd" (ESV 2022-00236).

Yttrande över skrivelse om ändringar i förordningen om finansiering av kärntekniska restprodukter

Nyhet 14 oktober 2022 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har i dag lämnat sitt yttrande på industrins begäran om en ändring av drifttidsantagandet för reaktorinnehavare i finansieringsförordningen till regeringen (M2022/01495-1).

Riksgäldsdirektör Karolina Ekholm deltar vid IMF:s årsmöte i Washington

Nyhet 14 oktober 2022 Om Riksgälden

Världsbankens och Internationella valutafondens gemensamma årsmöte samlar bland annat ministrar, chefer för myndigheter inom den finansiella sektorn, ledare inom den privata sektorn och civilsamhället för att diskutera ekonomiska utvecklingsfrågor med global bäring.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,23%.

Nyhet 13 oktober 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-10-14 - 2022-10-20.

Remissyttrande: Långsiktig finansiering av kommuners och ideella föreningars medverkan i frågor om slutförvar

Nyhet 12 oktober 2022 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt yttrande på promemorian Långsiktig finansiering av kommuners och ideella föreningars medverkan i frågor om slutförvar (Dnr M2022/01542).

Remissvar: Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut

Nyhet 7 oktober 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har yttrat sig över promemorian "Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut".

Underskott för staten i september 2022

Pressmeddelande 7 oktober 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 5,9 miljarder kronor i september. Riksgäldens prognos var ett underskott på 2,4 miljarder kronor. Att budgetsaldot blev lägre än väntat beror framför allt på att utbetalningar från ett antal myndigheter var högre än väntat samtidigt som...

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,13%.

Nyhet 6 oktober 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-10-07 - 2022-10-13.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,21%.

Nyhet 29 september 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-09-30 - 2022-10-06.

Remiss: Förslag till ändrade föreskrifter om insättningsgaranti och resolution

Nyhet 28 september 2022 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgäldskontoret (Riksgälden) föreslår ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti och Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution.

Riksgäldens riktlinjeförslag: Statsskuldens valutaexponering bör avvecklas

Pressmeddelande 28 september 2022 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden föreslår att statsskuldens exponering i utländsk valuta avvecklas successivt under de kommande fyra åren. Förslaget är grundat på uppdaterade analyser som visar att valutaexponeringen innebär högre risk utan att ge lägre kostnader över tid för staten.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,00%

Nyhet 22 september 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-09-23 - 2022-09-29.

Remissvar: Rätt och rimligt för statligt anställda

Nyhet 19 september 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på betänkandet "Rätt och rimligt för statligt anställda (SOU 2022:8)".

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,96%.

Nyhet 15 september 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-09-16 - 2022-09-22.

Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – andra kvartalet 2022

Pressmeddelande 9 september 2022 Finansiell stabilitet

Samtliga systemviktiga banker och andra institut uppfyllde vid utgången av det andra kvartalet sina krav på kapitalbas och kvalificerad skuld, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens kvartalsrapport som publiceras i dag.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,93%.

Nyhet 8 september 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-09-09 - 2022-09-15.

Överskott för staten i augusti 2022

Pressmeddelande 7 september 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 44,5 miljarder kronor i augusti. Riksgäldens prognos var ett överskott på 28,7 miljarder kronor. Att budgetsaldot blev högre än väntat beror framför allt på att Riksgäldens nettoutlåning var lägre än väntat. Samtidigt var även utbetalningar...

Statliga kreditgarantier för elproducenter

Pressmeddelande 6 september 2022 Garantier och lån

Regeringen har gett Riksgälden i uppdrag att ställa ut kreditgarantier för lån till elproducenter som clearas på elderivatmarknaden i Nasdaq Clearing AB.

Stabilitetsrådet enigt om åtgärder för att värna den finansiella stabiliteten

Nyhet 4 september 2022 Finansiell stabilitet

Finansiella stabilitetsrådet har haft ett extrainsatt möte mot bakgrund av likviditetsproblemen i marknaden för elderivat. Dessa problem har föranlett regeringen att föreslå statliga kreditgarantier främst till elproducenter som handlar på denna marknad.

Extrainsatt möte i Finansiella stabilitetsrådet 4 september

Nyhet 4 september 2022 Finansiell stabilitet

Söndagen den 4 september träffar finansmarknadsminister Max Elger Finansinspektionen, Riksbanken samt Riksgälden för ett extrainsatt möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Remissvar: Ändring i SCB:s föreskrift och allmänna råd för offentliggörande av officiell statistik

Nyhet 1 september 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har svarat på remissen om ändring i SCB:s föreskrift och allmänna råd för offentliggörande av officiell statistik. Detta görs utifrån Riksgäldens roll som statistikansvarig myndighet.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,94%.

Nyhet 1 september 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-09-02 - 2022-09-08.

Riksgälden avvecklar en strategisk position i den svenska kronan

Pressmeddelande 29 augusti 2022 Statens upplåning

Riksgälden har beslutat att avveckla en strategisk position i den svenska kronan mot euron. Inriktningen är att stänga positionen successivt i en takt som anpassas efter marknadsförutsättningarna.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,67%.

Nyhet 25 augusti 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-08-26 - 2022-09-01.

Remissvar: Startlån till förstagångsköpare av bostad

Nyhet 23 augusti 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat remissvar på betänkandet Startlån till förstagångsköpare av bostad (SOU 2022:12). Riksgälden efterlyser bland annat ett resonemang kring hur startlån fungerar på en marknad med fallande bostadspriser och stigande räntor.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,40%.

Nyhet 18 augusti 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-08-19 - 2022-08-25.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,37%.

Nyhet 11 augusti 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-08-12 - 2022-08-18.

Överskott för staten i juli 2022

Pressmeddelande 5 augusti 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 15,4 miljarder kronor i juli. Riksgäldens prognos var ett underskott på 0,5 miljarder kronor. Skillnaden förklaras framför allt av högre skatteinkomster samtidigt som Riksgäldens nettoutlåning var lägre än väntat.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,33%.

Nyhet 4 augusti 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-08-05 - 2022-08-11.

Remissvar: CSN:s redovisning av regeringsuppdrag om att ta fram en ny modell för beräkning av räntan på studielån

Nyhet 1 augusti 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden anser att regeringen bör avstå från att införa den räntemodell som CSN, i enlighet med uppdraget, analyserar och föreslår i rapporten. Om en ny räntemodell införs bör den ränta som tas ut av studielåntagare i stället utgår från budgetlagens huvudregel för statlig utlåning.

Remissvar: Nya föreskrifter om säkerhetsskydd

Nyhet 1 augusti 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden stödjer de föreslagna föreskrifterna om säkerhetsskydd för området finansiella företag.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,44%.

Nyhet 28 juli 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-07-29 - 2022-08-04.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,56%.

Nyhet 21 juli 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-07-22 - 2022-07-28

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,40%.

Nyhet 14 juli 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-07-15 - 2022-07-21.