Pressmeddelanden och nyheter

Årsredovisning 2023: Låg statsskuld och fortsatt överskott för staten

Nyhet 22 februari 2024 Om Riksgälden, Årsredovisning

Riksgäldens årsredovisning beskriver ännu ett år med överskott i statsfinanserna och en statsskuld som var den lägsta på över 50 år. Men 2023 präglades också av en svagare ekonomisk konjunktur och en ökad hotbild mot Sverige.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,41%.

Nyhet 22 februari 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-02-23 - 2024-02-29.

Staten går mot underskott och statsskulden växer

Pressmeddelande 22 februari 2024 Statens upplåning

Efter tre år i rad med budgetöverskott för staten räknar Riksgälden med underskott både i år och nästa år. Det innebär att statsskulden ökar från en låg nivå. Mot bakgrund av det större lånebehovet höjer Riksgälden obligationsupplåningen.

Ny avdelningschef för Finansiell stabilitet

Pressmeddelande 21 februari 2024 Finansiell stabilitet

I dag börjar Fredrik Bystedt som avdelningschef för Finansiell stabilitet på Riksgälden.

Statsskulden fortsatte att minska 2023

Nyhet 16 februari 2024 Statens upplåning, Statsskulden

Statsfinanserna fortsatte att utvecklas överraskande starkt 2023 och statsskulden ser vid årets slut ut att vara den lägsta sedan mitten av 1960-talet. Det tredje året i rad med budgetöverskott innebar att Riksgäldens upplåning sett över året enbart gick till att ersätta gamla lån som förföll.

Villkor för byte av realobligation 3109 mot 3113

Pressmeddelande 16 februari 2024 Statens upplåning

Riksgälden erbjuder en marknadsvårdande bytesauktion i realobligation 3109 med förfall den 1 juni 2025 i syfte att minska den utestående volymen innan den återstående löptiden blir kortare än ett år. Bytesauktionen äger rum den 8 mars.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,37%.

Nyhet 15 februari 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-02-16 - 2024-02-22.

Remissvar: Kompletterande författningsförslag till Utbetalningsmyndigheten

Nyhet 14 februari 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian "Kompletterande författningsförslag till Utbetalningsmyndigheten" (Fi2023-00880)

Yttrande: Relaterat till ansökningar om lägre ansvarsbelopp för radiologiska olyckor

Nyhet 13 februari 2024 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Strålsäkerhetsmyndigheten har gett Riksgälden möjlighet att bemöta synpunkter på de yttranden som lämnades i december 2023.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,23%.

Nyhet 8 februari 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-02-09 - 2024-02-15.

Underskott för staten i januari 2024

Pressmeddelande 7 februari 2024 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 35,3 miljarder kronor i januari. Det var i linje med Riksgäldens prognos på ett underskott på 34,9 miljarder kronor.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,20%.

Nyhet 1 februari 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-02-02 - 2024-02-08.

Riksgäldens andra delredovisning av regeringsuppdrag om historiskt avfall

Nyhet 1 februari 2024 Rapport – Övriga, Finansiering av kärnavfall

Riksgälden har redovisat den andra delen av utredningsuppdraget Finansieringsformer för omhändertagande av det historiska avfallet.

Remissvar: Övergångsrestriktioner – ökat förtroende för offentlig verksamhet

Nyhet 30 januari 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på betänkandet Övergångsrestriktioner – ökat förtroende för offentlig verksamhet (Fi2023/02375).

Remissvar: Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar

Nyhet 26 januari 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian "Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar" (Fi2023/02846).

Remissvar: Nya tullrättsliga sanktioner och skärpta åtgärder mot utförsel av stöldgods

Nyhet 25 januari 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Nya tullrättsliga sanktioner och skärpta åtgärder mot utförsel av stöldgods (SOU 2023:99)" (Fi2023/03236).

Remissvar: Promemorian Europeiska gröna obligationer

Nyhet 25 januari 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian Europeiska gröna obligationer (Fi2023/03287).

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,23%.

Nyhet 25 januari 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-01-26 - 2024-02-01.

Remissvar: Särskilda exportkreditgarantier för Ukraina

Nyhet 24 januari 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Särskilda exportkreditgarantier för Ukraina" (UD2023/18231).

Riksgälden lånar 2 miljarder dollar på två år till 4,482 %

Pressmeddelande 23 januari 2024 Statens upplåning

Riksgälden emitterade tvååriga obligationer för totalt 2 miljarder amerikanska dollar (cirka 21 miljarder kronor) till en ränta på 4,482 procent. Valutalånet ingår i den kommunicerade upplåningsplanen.

Remissvar: En rättvis ränteskillnadsersättning som minskar hindren mot längre räntebindningstider

Nyhet 23 januari 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar avseende promemorian ”En rättvis ränteskillnadsersättning som minskar hindren mot längre räntebindningstider” (Ju2023/02346).

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,15%.

Nyhet 18 januari 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-01-19 - 2024-01-25.

Ny avdelningschef för Garanti och finansiering

Pressmeddelande 15 januari 2024 Garantier och lån

Idag börjar Jens Granlund som avdelningschef för Garanti och finansiering på Riksgälden.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,17%

Nyhet 11 januari 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-01-12 - 2024-01-18.

Villkor för byten till nya statsobligationen SGB 1066

Pressmeddelande 11 januari 2024 Statens upplåning

Riksgälden introducerar i slutet av januari en ny statsobligation, SGB 1066, med förfall den 11 maj 2035. I den första auktionen emitteras 3 miljarder kronor och därefter erbjuder Riksgälden byten till den nya obligationen för totalt 10 miljarder kronor.

Statens budgetöverskott blev 19 miljarder 2023

Pressmeddelande 9 januari 2024 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 19 miljarder kronor för 2023. Riksgäldens prognos var ett överskott på 31 miljarder kronor. Att överskottet blev lägre än väntat beror främst på lägre skatteinkomster.

Beslut om kärnavfallsavgifter för 2024

Nyhet 4 januari 2024 Finansiering av kärnavfall

Regeringen har beslutat om kärnavfallsavgifter enligt de belopp som Riksgälden föreslagit men för en period på ett år. Regeringen ger samtidigt Riksgälden i uppdrag att genomföra en konsekvensanalys av ett ändrat drifttidsantagande från 50 år till 60 år. Riksgälden ska även föreslå avgifter för...

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,01%.

Nyhet 4 januari 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-01-05 - 2024-01-11.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,94%.

Nyhet 28 december 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-12-29 - 2024-01-04.

Grön kreditgaranti för lån till H2 Green Steel

Nyhet 22 december 2023 Garantier och lån

Riksgälden har beslutat att ställa ut en kreditgaranti för ett lån till H2 Green Steel för finansiering av en ny anläggning för produktion av grönt stål i Boden. Garantierna ställs ut inom ramen för programmet för garantier för stora gröna industriinvesteringar.

Gröna kreditgarantier för lån till Northvolt

Nyhet 22 december 2023 Garantier och lån

Riksgälden har beslutat att ställa ut kreditgarantier för lån till utvecklingen av Northvolts fabrik för batteriproduktion i Skellefteå. Garantierna ställs ut inom ramen för programmet för garantier för stora gröna industriinvesteringar.

Remissvar: En modell för svensk försörjningsberedskap (SOU 2023:50)

Nyhet 21 december 2023 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "En modell för svensk försörjningsberedskap (SOU 2023:50)" (Fö2023/01478).

Förändringar vid rapportering för resolutionsavgift 2024

Nyhet 21 december 2023

Inför 2024 avser EU-kommissionen att genomföra vissa förändringar i förordningen om resolutionsavgifter. Det påverkar hur instituten ska rapportera in uppgifter inför beräkning av avgiftsuttaget 2024.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,00%.

Nyhet 21 december 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-12-22 - 2023-12-28.

Remissvar: Kompletterande bestämmelser med anledning av EU:s förordning om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränsen

Nyhet 20 december 2023 Statens internbank, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Kompletterande bestämmelser med anledning av EU:s förordning om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränsen" (Fi2023/02890)

Remissvar: Europaparlamentets och rådets förordning om bekämpande av sena betalningar vid affärstransaktioner

Nyhet 20 december 2023 Statens internbank, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Europaparlamentets och rådets förordning om bekämpande av sena betalningar vid affärstransaktioner" (Ju2023/02232).

Yttrande: Till Strålsäkerhetsmyndigheten avseende ansökningar om lägre ansvarsbelopp för radiologiska olyckor

Nyhet 20 december 2023 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Strålsäkerhetsmyndigheten har begärt att Riksgälden ska yttra sig över 11 ansökningar om lägre ansvarsbelopp vid radiologiska olyckor. Yttrandena avser storleken på de ansökta ansvarsbeloppen.

Yttrande: Ersättningsansvar vid radiologiska olyckor

Nyhet 20 december 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden har yttrat sig till regeringen över de ansvarsförsäkringar och kompletterande säkerheter som anmälts år 2023 för radiologiska olyckor.

Årets beslut om resolutionsplaner

Pressmeddelande 20 december 2023 Finansiell stabilitet

Effektiv krishantering av banker och andra institut förutsätter god planering. Resolutionsdelegationen har fattat årets beslut om resolutionsplaner för de åtta systemviktiga bankerna och en central motpart. Bankerna är på god väg att uppfylla sina krav på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL)...

Remissvar: Förslag till nya föreskrifter om den officiella statistiken

Nyhet 18 december 2023 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Förslag till nya föreskrifter om skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till den officiella statistiken" (FI 22-22920).

Fler känner till att deras pengar är skyddade

Nyhet 15 december 2023 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

7 av 10 har hört talas om att deras pengar på bankkontot är skyddade genom insättningsgarantin men bara hälften av dem upplever att de vet hur den fungerar i praktiken. Här kan du ta del av vår senaste kännedomsundersökning om insättningsgarantin.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte den 6 december 2023

Nyhet 14 december 2023 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet

I dag har protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 6 december publicerats.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,24%.

Nyhet 14 december 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-12-15 - 2023-12-21.

Remissvar: Bemyndigande för åtgärder enligt artikel 458 i tillsynsförordningen

Nyhet 11 december 2023 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Bemyndigande för åtgärder enligt artikel 458 i tillsynsförordningen" (Fi 2023/02025).

Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – tredje kvartalet 2023

Pressmeddelande 8 december 2023 Finansiell stabilitet

Samtliga systemviktiga banker och andra institut uppfyllde vid utgången av det tredje kvartalet sina krav på kapitalbas och kvalificerad skuld, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens kvartalsrapport som publiceras i dag.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,38%.

Nyhet 7 december 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-12-08 - 2023-12-14.

Överskott för staten i november 2023

Pressmeddelande 7 december 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 29 miljarder kronor i november. Riksgäldens prognos var ett överskott på 36 miljarder kronor. Att överskottet blev mindre än väntat beror främst på lägre skatteinkomster. De lägre skatteinkomsterna motverkades delvis av att även nettoutlåningen var...

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,58%

Nyhet 30 november 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-12-01 - 2023-12-07.

Remissvar: Förslag om en enklare och snabbare hantering av amorteringsunderlag

Nyhet 29 november 2023 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Förslag om en enklare och snabbare hantering av amorteringsunderlag" (FI 23-9764).

Förtydligande om realobligationer

Nyhet 24 november 2023 Statens upplåning

Frågan om realobligationers roll i staters upplåning är aktuell i flera länder, nu senast i Tyskland. Riksgälden vill därför förtydliga var vi står i dagsläget med avseende på andelen realobligationer i den svenska statsskulden och det pågående analysarbetet.