Pressmeddelanden och nyheter

26 kreditinstitut har hittills ansökt om att gå med i Företagsakuten

Nyhet 6 april 2020 Om Riksgälden, Garantier och lån, Covid-19

Sedan Företagsakuten öppnade för ansökningar i fredags har 26 kreditinstitut ansökt om att ingå i Företagsakuten och kreditramar om 22,6 miljarder kronor har hittills ställts ut.

Företagsakuten öppnar för ansökningar

Pressmeddelande 3 april 2020 Finansiell stabilitet, Garantier och lån, Covid-19

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin har regeringen inrättat en Företagsakut, som innebär statliga garantier för lån till företag som drabbats av virusutbrottet. Nu öppnar möjligheten för banker att ansluta sig till garantiprogrammet.

Anna Sjulander och Mårten Bjellerup nya tillförordnade avdelningschefer

Nyhet 2 april 2020 Statens upplåning, Om Riksgälden

Riksgälden har i dag utsett Anna Sjulander och Mårten Bjellerup till tillförordnade avdelningschefer då chefekonom Mattias Persson slutar på Riksgälden.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,16%.

Nyhet 2 april 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-04-03 - 2020-04-09.

Garantiprogram för företag godkänt i riksdagen

Nyhet 1 april 2020 Finansiell stabilitet, Garantier och lån, Covid-19

Riksgälden har fått i uppdrag att förbereda statliga lånegarantier som avser i första hand små och medelstora företag – ”Företagsakuten”. Nu har förslaget godkänts i riksdagen. Garantiprogrammet behöver även godkännas av EU-kommissionen.

Resolutionsplanering: möjlighet att skjuta upp rapportering

Nyhet 1 april 2020 Finansiell stabilitet, Covid-19

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat ett uttalande om lättnader i kraven för tillsyns- och resolutionsrapportering i syfte att mildra belastningen på bankerna under coronapandemin.

Riksgälden förbereder garantiprogram till svenska företag

Pressmeddelande 27 mars 2020 Finansiell stabilitet, Garantier och lån, Covid-19

Regeringen ger Riksgälden i uppdrag att inrätta statliga kreditgarantier som avser företag i Sverige som drabbas ekonomiskt av coronaviruset.

Betala leverantörer före sista betalningsdag

Nyhet 27 mars 2020 Statens internbank, Covid-19

Under rådande pandemi rekommenderar Riksgälden myndigheterna att betala sina leverantörsfakturor före sista betalningsdag.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,05%.

Nyhet 26 mars 2020 Statslåneränta

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,05%. Denna räntesats gäller för perioden 2020-03-27 - 2020-04-02.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådet

Nyhet 25 mars 2020 Finansiell stabilitet, Covid-19

Den 24 mars sammanträdde det Finansiella stabilitetsrådet. Nu är protokollet publicerat.

Riksgälden lånar 2 miljarder dollar på 2 år till 0,753 % ränta

Pressmeddelande 24 mars 2020 Statens upplåning

Riksgälden emitterade i dag tvååriga obligationer för totalt 2 miljarder dollar (cirka 20,5 miljarder kronor) till en ränta på 0,753 procent. Upplåningen avser refinansiering av lån till Riksbanken och ingår i Riksgäldens tidigare kommunicerade låneplan.

Extrainsatt möte i Finansiella stabilitetsrådet

Nyhet 24 mars 2020 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Covid-19

Tisdagen den 24 mars träffar finansmarknadsminister Per Bolund Finansinspektionen, Riksbanken samt Riksgälden för ett extrainsatt möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Remissvar: Promemorian Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering

Nyhet 20 mars 2020 Statens upplåning, Remissvar

Riksgäldens svar till Finansdepartementet, (Fi2019/04229V)

Remissvar: EU:s bankpaket

Nyhet 19 mars 2020 Finansiell stabilitet, Remissvar

Riksgälden välkomnar genomförandet av EU:s bankpaket i svensk rätt som på flera punkter bidrar till en effektiv hantering av banker i kris. Riksgälden har dock ett flertal invändningar, varav de viktigaste handlar om MREL-kravet.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,16%.

Nyhet 19 mars 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-03-20 - 2020-03-26.

Riksgälden får uppdrag att förbereda för garantiprogram till svenska flygbolag

Pressmeddelande 17 mars 2020 Finansiell stabilitet, Garantier och lån, Covid-19

Riksgälden har fått i uppdrag av regeringen att vidta förberedande åtgärder för att ta fram statliga kreditgarantier till svenska flygbolag. Garantiprogrammet är en åtgärd för att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av det nya coronaviruset.

Riksgälden har god beredskap att finansiera krispaket

Pressmeddelande 16 mars 2020 Statens upplåning, Covid-19

Riksgälden har god beredskap att möta det ökade lånebehov som följer av regeringens krispaket för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Krisåtgärderna finansieras till att börja med genom att Riksgälden ökar den kortfristiga upplåningen.

Riksgälden positiv till förslag om sänkning av kontracykliskt buffertvärde

Nyhet 16 mars 2020 Finansiell stabilitet, Remissvar

Riksgälden tillstyrker Finansinspektionens förslag att från och med i dag (16 mars 2020) sänka det kontracykliska buffertvärdet till noll.

Riksgälden har beredskap för att trygga ekonomin

Nyhet 13 mars 2020 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Covid-19

Riksgälden följer coronapandemin för att se vilken inverkan den kan få på myndighetens verksamhet och har beredskap att vidta åtgärder för att hantera olika scenarier.

Fortsatt låga till måttliga risker i statens garanti- och utlåningsportfölj

Nyhet 13 mars 2020 Om Riksgälden, Garantier och lån

Risken är fortsatt låg till måttlig för att det ska uppstå stora förluster bland de garantier och lån med kreditrisk som staten har ställt ut. Det visar Riksgäldens årliga riskanalys av statens samlade garantier och lån som uppgår till 2 240 miljarder kronor.