Pressmeddelanden och nyheter

Remissvar: Förslag till lagändring i riksbankslagen

Nyhet 14 februari 2020 Remissvar

Riksgälden har yttrat sig över den lagändring som Riksbanken har föreslagit (dnr 2020-00113). Riksgälden har inget att invända mot förslaget.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,02%.

Nyhet 13 februari 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-02-14 - 2020-02-20.

Villkor för byten till realobligation SGB IL 3114

Pressmeddelande 13 februari 2020 Statens upplåning

Riksgälden erbjuder byten till realobligation SGB IL 3114 från SGB IL 3104 och SGB IL 3109 under perioden 20 mars – 24 mars. Total volym som erbjuds av SGB IL 3114 är 5 miljarder kronor.

Remissvar: Förslag till nya föreskrifter om informationssäkerhet och it-säkerhet för statliga myndigheter

Nyhet 11 februari 2020 Remissvar

Riksgälden ställer sig positiv till nya föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om informationssäkerhet och it-säkerhet för statliga myndigheter (Dnr 2019-14545 respektive 2019-14546).

Remissvar: Ett bättre premiepensionssystem

Nyhet 11 februari 2020 Remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Ett bättre premiepensionssystem" (S2019/04594/SF).

Vinstdragning för Premieobligation 14:2

Nyhet 10 februari 2020 Premieobligationer

Vinsterna i dragningen för Premieobligation 14:2 presenteras under förmiddagen den 10 februari 2020.

Underskott för staten i januari 2020

Pressmeddelande 7 februari 2020 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 3,0 miljarder kronor i januari. Riksgäldens prognos var ett underskott på 2,3 miljarder kronor. Ett lägre primärt saldo än prognos motverkades av lägre nettoutlåning till myndigheter.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,05%.

Nyhet 6 februari 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-02-07 - 2020-02-13.

Promemorian stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden

Nyhet 4 februari 2020 Insättningsgarantin, Remissvar

Riksgäldens svar till Finansdepartementet, Fi2019/0368/B

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,04%.

Nyhet 30 januari 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-01-31 - 2020-02-06.

Hur stabilt är det finansiella systemet i Sverige?

Nyhet 28 januari 2020 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet

Risktagandet i ekonomin har ökat och vi måste slå vakt om de skyddsvallar som byggts upp mot finansiella kriser. Det sa riksgäldsdirektör Hans Lindblad i en utfrågning i finansutskottet i dag.

Remissvar avseende förslag till nationell strategi för systematisk övningsverksamhet

Nyhet 24 januari 2020 Remissvar

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,06%.

Nyhet 23 januari 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-01-24 - 2020-01-30.

Undvik tredjepartsleverantörer för korttjänster

Nyhet 21 januari 2020 Statens internbank

EU:s betaltjänstdirektiv PSD2 gör det möjligt för tredjepartsleverantörer att få tillgång till kontoinformation och att initiera betalningar.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,09%.

Nyhet 16 januari 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-01-17 - 2020-01-23.

Remissvar: Vissa frågor om försäkring och tjänstepension

Nyhet 15 januari 2020 Remissvar

Riksgäldens svar till Finansdepartementet, dnr Fi2019/03851/FPM

Statens budgetöverskott blev 112 miljarder kronor 2019

Pressmeddelande 10 januari 2020 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar, tillika statens budgetsaldo, resulterade i ett överskott på 112 miljarder kronor för 2019. Riksgäldens prognos från oktober var ett överskott på 113 miljarder kronor.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,05%.

Nyhet 9 januari 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-01-10 - 2020-01-16.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,06%.

Nyhet 2 januari 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-01-03 - 2020-01-09.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,02%.

Nyhet 23 december 2019 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2019-12-27 - 2020-01-02. För mer information ring: Backoffice 08-613 45 00