Pressmeddelanden och nyheter

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,00%

Nyhet 18 juli 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-07-19 - 2024-07-25.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,19%.

Nyhet 11 juli 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-07-12 - 2024-07-18.

Underskott för staten i juni 2024

Pressmeddelande 5 juli 2024 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 40,9 miljarder kronor i juni. Det var i linje med Riksgäldens prognos, som var ett underskott på 39,8 miljarder.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,20%

Nyhet 4 juli 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-07-05 - 2024-07-11.

Remissvar: Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters uppgifter inför och vid höjd beredskap

Nyhet 28 juni 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sina synpunkter på MSB:s förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters uppgifter inför och vid höjd beredskap.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,16%.

Nyhet 27 juni 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-06-28 - 2024-07-04.

Remissvar: En ny beredskapssektor – för ökad försörjningsberedskap (SOU 2024:19)

Nyhet 24 juni 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "En ny beredskapssektor – för ökad försörjningsberedskap" (KN2024/00705).

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,16%.

Nyhet 20 juni 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-06-21 - 2024-06-27.

Remiss: Ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Nyhet 19 juni 2024 Insättningsgarantin, Remisser och remissvar

Riksgälden har skickat ut en remiss om ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (2016:2) om insättningsgaranti.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte den 4 juni 2024

Nyhet 18 juni 2024 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet

I dag har protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 4 juni publicerats.

Remissvar: På promemorian Avräkning i finansieringssystemet

Nyhet 17 juni 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian Avräkning i finansieringssystemet. (KN2024/00955)

Ny resolutionsplan för centrala motparter från 17 juni

Pressmeddelande 17 juni 2024 Finansiell stabilitet

Den 12 juni fattade Resolutionsdelegationen beslut om en ny resolutionsplan för Nasdaq Clearing som börjar gälla 17 juni. Riksgälden upprättar varje år en resolutionsplan för att vara förberedd på att effektivt kunna hantera en central motpart i kris.

Remissvar: Regler om avstängning av statligt anställda

Nyhet 14 juni 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar gällande "Regler om avstängning av statligt anställda" (Fi2024/00814).

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,31%

Nyhet 13 juni 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-06-14 - 2024-06-20.

Överskott för staten i maj 2024

Pressmeddelande 10 juni 2024 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 31,6 miljarder kronor i maj. Riksgäldens prognos var ett överskott på 41,7 miljarder kronor. Skillnaden mot prognosen beror framför allt på högre utgifter och högre nettoutlåning.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,36%.

Nyhet 5 juni 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-06-07 - 2024-06-13.

Remissvar: Energimyndighetens rapport Styrmedel för CCS och CCU Avskiljning och lagring respektive användning av koldioxid

Nyhet 4 juni 2024 Garantier och lån, Remisser och remissvar

Energimyndigheten föreslår i sin rapport Styrmedel för CCS och CCU (ER 2023:26) bland annat att regelverket för Riksgäldens gröna kreditgarantier ska förtydligas för att säkerställa att kreditgarantier kan ställas ut till infrastruktur som stödjer koldioxidinfångning. (KN2024/00693)

Remissvar: Arbetsrätten under krig och krigsfara

Nyhet 31 maj 2024 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Arbetsrätten under krig och krigsfara" (A2023/01565)

Konsekvensanalys av ändrat drifttidsantagande för kärnkraftsreaktorer

Nyhet 31 maj 2024 Finansiering av kärnavfall

Riksgälden har överlämnat en konsekvensanalys till regeringen om ett ändrat drifttidsantagande för kärnkraftsreaktorer från 50 till 60 år. Konsekvensanalysen är ett uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2024. I konsekvensanalysen finns även förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och...

Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – första kvartalet 2024

Pressmeddelande 31 maj 2024 Finansiell stabilitet

Riksgälden publicerar idag den kvartalsvisa rapport som redovisar hur de systemviktiga bankerna levde upp till kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder, det så kallade MREL-kravet, vid utgången av det första kvartalet 2024.

...