Pressmeddelanden och nyheter

Remissvar: Ytterligare utökning av möjligheterna till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Nyhet 5 mars 2021 Remisser och remissvar

De lagändringar som förslås i promemorian går att motivera utifrån den situation som nu råder i svensk ekonomi. Riksgälden har inget att invända mot förslagen.

Överskott för staten i februari 2021

Pressmeddelande 5 mars 2021 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 47,3 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 53,1 miljarder kronor. Att överskottet blev lägre än förväntat förklaras av försenade inbetalningar på grund av tekniska problem hos en ramavtalsbank.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,26%.

Nyhet 4 mars 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-03-05 - 2021-03-11.

Bankernas uppfyllnad av krav på nedskrivningsbara skulder – kvartal fyra 2020

Nyhet 2 mars 2021 Finansiell stabilitet

Samtliga banker uppfyllde vid utgången av det fjärde kvartalet sina krav på nedskrivningsbara skulder, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens nya kvartalsrapport som publiceras i dag.

Remissvar: Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel

Nyhet 1 mars 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har tagit del av promemorian ”Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel” (Fi2020/04860). Riksgälden har inga synpunkter på förslagen.

Högt förtroende för insättningsgarantin

Nyhet 26 februari 2021 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

Närmare 60 procent av befolkningen känner till att insättningsgarantin finns för att skydda pengarna på kontot om banken eller institutet går i konkurs. Bland dem som känner till hur garantin fungerar har åtta av tio högt förtroende för att pengarna är skyddade.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,21%.

Nyhet 25 februari 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-02-26 - 2021-03-04.

Statens finanser stärks när Riksbanken återbetalar lån

Pressmeddelande 24 februari 2021 Statens upplåning

Återhämtningen i svensk ekonomi fortsätter efter en tillfällig svacka i början av året och bidrar till att statsfinanserna stärks gradvis. Även andra faktorer får stor påverkan på statsbudgeten i år och 2022. Pandemin fortsätter prägla utvecklingen med nya finanspolitiska åtgärder som ökar...

Årsredovisning 2020: Ett historiskt år med ständig beredskap

Nyhet 22 februari 2021 Om Riksgälden

Statsskulden ökade snabbt i början av coronakrisen men nivån som andel av BNP i slutet av året var fortsatt låg sett ur både ett historiskt och ett internationellt perspektiv. I dag överlämnar Riksgälden sin årsredovisning till regeringen – ett år som präglats av pandemin.

Ökad statsskuld 2020 till följd av pandemin

Nyhet 19 februari 2021 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden lämnar i dag underlag för utvärdering av statsskuldens förvaltning 2020 till regeringen. Året präglades av coronapandemin som medförde att Riksgälden snabbt behövde öka upplåningen för att möta underskott i statsbudgeten. Riksgälden gav också för första gången ut en grön obligation.

Villkor för byten i realobligation SGB IL 3108

Pressmeddelande 19 februari 2021 Statens upplåning

Riksgälden erbjuder marknadsvårdande bytesauktioner i realobligation 3108 i syfte att minska den utestående volymen till ungefär 25 miljarder kronor innan den återstående löptiden blir kortare än ett år. Bytesauktionerna äger rum den 19, 22 och 23 mars.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,13%.

Nyhet 18 februari 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-02-19 - 2021-02-25.

Klargörande med anledning av lagrådsremiss om ändringar i regelverket om hantering av finansiella företag i kris

Nyhet 18 februari 2021 Finansiell stabilitet

Regeringen beslutade den 11 februari 2021 om en lagrådsremiss om ändringar i regelverket om hantering av finansiella företag i kris. Riksgälden gör härmed vissa klargöranden kring vad de föreslagna regeländringarna innebär.

Vinstdragning för Premieobligation 14:2

Nyhet 15 februari 2021 Premieobligationer

Vinsterna i dragningen för Premieobligation 14:2 presenteras under förmiddagen den 15 februari 2021.

Remissvar: Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen

Nyhet 11 februari 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har inget att anmärka på förslaget.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,05%.

Nyhet 11 februari 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-02-12 - 2021-02-18.

Företagsakuten förlängs till 30 juni 2021

Pressmeddelande 11 februari 2021 Garantier och lån, Covid-19

Regering och riksdag har beslutat att förlänga Företagsakuten. Företagsakuten är ett kreditgarantiprogram som infördes för att dämpa de ekonomiska skadeverkningarna av coronakrisen.

Överskott för staten i januari 2021

Pressmeddelande 5 februari 2021 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 7,7 miljarder kronor i januari. Riksgäldens prognos var ett underskott på 10,6 miljarder kronor.

Regeringen har beslutat kärnavfallsavgifter för 2021 enligt Riksgäldens förslag

Nyhet 4 februari 2021 Finansiering av kärnavfall

Regeringen har beslutat de kärnavfallsavgifter som reaktorinnehavarna ska betala och de finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp som reaktorinnehavarna ska ställa säkerhet för under år 2021.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,00%.

Nyhet 4 februari 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-02-05 - 2021-02-11.

Remissvar: Ändrade regler om säkerställda obligationer

Nyhet 2 februari 2021 Statens upplåning, Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på de övergripande förslagen och överväganden som lämnas i betänkandet Ändrade regler om säkerställda obligationer, SOU 2020:61 (Fi2020/04379).

Remissvar: Kommunikationstjänsten SGSI

Nyhet 2 februari 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har yttrat sig över de förslag som lämnas i promemorian Kommunikationstjänsten SGSI – utvidgad användarkrets och förtydligande av MSB:s uppdrag.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,03%.

Nyhet 28 januari 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-01-29 - 2021-02-04.

Save the date! Missa inte Finansdagen den 15 april om statens framtida roll på betalningsmarknaden

Nyhet 26 januari 2021 Statens internbank, Om Riksgälden

Riksgälden bjuder in dig som arbetar med ekonomi i staten till Finansdagen – en digital konferens (kl. 9.00-12.00) med spännande framtidsfrågor i fokus. Några av talarna är Anna Kinberg Batra och Stefan Ingves.

Remissvar angående konstruktion, värdering och redovisning samt drift av kärnkraftsreaktorer

Nyhet 22 januari 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om konstruktion, värdering och redovisning samt drift av kärnkraftsreaktorer (SSM2020-5463, SSM2020-5585, SSM2020-5561).

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,02%.

Nyhet 21 januari 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-01-22 - 2021-01-28.

Remissvar: EU:s kommande förslag om ett nytt ECI-direktiv och det europeiska programmet för skydd av kritisk infrastruktur

Nyhet 15 januari 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden stödjer MSB:s föreslagna ståndpunkter och är positiva till att bankverksamhet och finansmarknadsinfrastruktur som omfattas av NIS-direktivet och omfattar fler än ett medlemsland även skulle komma att omfattas av ECI-direktivet.

Villkor för byten i realobligation SGB IL 3108

Pressmeddelande 15 januari 2021 Statens upplåning

Riksgälden erbjuder marknadsvårdande bytesauktioner i realobligation 3108 i syfte att minska den utestående volymen till ungefär 25 miljarder kronor innan den återstående löptiden blir kortare än ett år. De inledande bytesauktionerna äger rum den 5 och 8 februari.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,02%.

Nyhet 14 januari 2021 Statslåneränta

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,02%. Denna räntesats gäller för perioden 2021-01-15 - 2021-01-21.

Statens budgetunderskott blev 221 miljarder kronor 2020

Pressmeddelande 12 januari 2021 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar, tillika statens budgetsaldo, resulterade i ett underskott på 221 miljarder kronor för 2020. Riksgäldens prognos från oktober var ett underskott på 256 miljarder kronor.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,07%.

Nyhet 7 januari 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-01-08 - 2021-01-14.

Riksgälden ställer ut kreditgaranti för Braathens Regional Airways

Pressmeddelande 31 december 2020 Garantier och lån, Covid-19

Riksgälden har ställt ut en kreditgaranti för ett lån om 200 miljoner kronor till flygbolaget Braathens Regional Airways AB. Garantin beviljas inom ramen för det statliga garantiprogrammet för flygföretag som infördes för att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,06%.

Nyhet 30 december 2020

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,06%. Denna räntesats gäller för perioden 2021-01-01 - 2021-01-07.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,09%.

Nyhet 23 december 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-12-25 - 2020-12-31.

Årliga beslut om krisplanering för svenska banker fattade

Pressmeddelande 21 december 2020 Finansiell stabilitet

Nio svenska banker bedriver systemviktig verksamhet och behöver därför hanteras i särskild ordning, resolution, i händelse av kris. Den bedömningen gör Riksgälden i de krishanteringsplaner som nu har beslutats.

Remissvar: Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2021

Nyhet 18 december 2020 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2021 enligt förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten (M2020/01520). Riksgälden har inga synpunkter på de förslag som Strålsäkerhetsmyndigheten lämnar.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,13%.

Nyhet 17 december 2020 Statslåneränta

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,13%. Denna räntesats gäller för perioden 2020-12-18 - 2020-12-24

Begäran om uppgifter för fastställande av resolutionsavgift för 2021

Nyhet 17 december 2020 Finansiell stabilitet

Riksgälden skickade den 14 december 2020 ut brev till de institut som är skyldiga att betala resolutionsavgift enligt 27 kap. 12§ lagen (2015:1016) om resolution.

Remissvar: Ytterligare anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd

Nyhet 17 december 2020 Remisser och remissvar

De lagändringar som förslås i promemorian (dnr Fi2020/04865) går att motivera utifrån den situation som nu råder i svensk ekonomi. Riksgälden har inget att invända mot förslagen.

Riksgälden förberedd för förlängd Företagsakut

Pressmeddelande 17 december 2020 Garantier och lån, Covid-19

Regeringen har föreslagit att det statliga kreditgarantiprogrammet Företagsakuten förlängs så att kreditgarantier kan ställas ut till och med den 30 juni 2021. Garantiprogrammet hanteras av Riksgälden och är en del av regeringens åtgärder för att stödja näringslivet under den pågående pandemin.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 4 december

Nyhet 11 december 2020 Finansiell stabilitet, Covid-19

I dag har protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 4 december publicerats.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,08%.

Nyhet 10 december 2020 Statslåneränta

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,08%. Denna räntesats gäller för perioden 2020-12-11 - 2020-12-17

Överskott för staten i november 2020

Pressmeddelande 6 december 2020 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 40,4 miljarder kronor i november. Riksgäldens prognos var ett överskott på 20,5 miljarder kronor. Skillnaden beror på lägre utgifter och högre skatteinkomster än beräknat.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,06%.

Nyhet 3 december 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-12-04 - 2020-12-10.

Nytt ramavtal för laddningsbara kort

Nyhet 30 november 2020 Statens internbank

Riksgälden har tecknat ramavtal med Swedbank och Ica Banken för laddningsbara korttjänster.

Bankernas uppfyllnad av krav på nedskrivningsbara skulder – kvartal tre 2020

Nyhet 30 november 2020 Finansiell stabilitet

Samtliga banker uppfyllde vid utgången av det tredje kvartalet sina krav på nedskrivningsbara skulder, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens nya kvartalsrapport som publiceras i dag.

Finansiella stabilitetsrådet träffas 4 december

Nyhet 27 november 2020 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet

Fredagen den 4 december träffas företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken samt Riksgälden för ett möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Statslåneräntan per den 30 november 2020

Nyhet 26 november 2020

Statslåneräntan per den 30 november 2020 är fastställd till -0,10 procent

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,10%

Nyhet 26 november 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-11-27 - 2020-12-03.

Riksgälden får uppdrag att vidta förberedande åtgärder för att kunna ställa ut statliga gröna kreditgarantier

Nyhet 24 november 2020 Garantier och lån

I samband med regeringens presentation av budgetpropositionen för 2021 föreslogs statliga kreditgarantier till gröna investeringar. De statliga garantierna syftar till att möjliggöra fler stora industriinvesteringsprojekt i Sverige som bidrar till att nå målen i miljömålssystemet och det...