Pressmeddelanden och nyheter

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,06%.

Nyhet 3 december 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-12-04 - 2020-12-10.

Nytt ramavtal för laddningsbara kort

Nyhet 30 november 2020 Statens internbank

Riksgälden har tecknat ramavtal med Swedbank och Ica Banken för laddningsbara korttjänster.

Bankernas uppfyllnad av krav på nedskrivningsbara skulder – kvartal tre 2020

Nyhet 30 november 2020 Finansiell stabilitet

Samtliga banker uppfyllde vid utgången av det tredje kvartalet sina krav på nedskrivningsbara skulder, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens nya kvartalsrapport som publiceras i dag.

Finansiella stabilitetsrådet träffas 4 december

Nyhet 27 november 2020 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet

Fredagen den 4 december träffas företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken samt Riksgälden för ett möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Statslåneräntan per den 30 november 2020

Nyhet 26 november 2020

Statslåneräntan per den 30 november 2020 är fastställd till -0,10 procent

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,10%

Nyhet 26 november 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-11-27 - 2020-12-03.

Riksgälden får uppdrag att vidta förberedande åtgärder för att kunna ställa ut statliga gröna kreditgarantier

Nyhet 24 november 2020 Garantier och lån

I samband med regeringens presentation av budgetpropositionen för 2021 föreslogs statliga kreditgarantier till gröna investeringar. De statliga garantierna syftar till att möjliggöra fler stora industriinvesteringsprojekt i Sverige som bidrar till att nå målen i miljömålssystemet och det...

Planerat tekniskt underhåll på Riksgäldens webbplats

Nyhet 20 november 2020 Om Riksgälden, Press och publicerat

Villkor för byte till ny 25-årig statsobligation SGB 1063

Pressmeddelande 20 november 2020 Statens upplåning

Riksgälden erbjuder byten till den nya 25-åriga statsobligationen SGB 1063 från SGB 1053 för att bygga upp den utestående volymen. Bytesauktionen hålls den 11 december 2020.

Förändrad modell för beräkning av avgiften till insättningsgarantin

Nyhet 19 november 2020 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

Riksgälden har beslutat att ändra modellen för hur avgifterna till insättningsgarantin beräknas. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2021.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,07%

Nyhet 19 november 2020 Statslåneränta

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,07%. Denna räntesats gäller för perioden 2020-11-20 - 2020-11-26.

Staten lånar 13 miljarder kronor på 25 år till 0,53 % ränta

Pressmeddelande 18 november 2020 Statens upplåning

Riksgälden lånade i dag upp 13 miljarder kronor till en ränta på 0,53 procent i den planerade emissionen av en ny 25-årig statsobligation. Den nya obligationen har den längsta löptiden av de lån som utgör Sveriges statsskuld.

Remissvar: Föreslagen riskskatt stärker inte den finansiella stabiliteten

Nyhet 13 november 2020 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på de statsfinansiella motiven till att införa en riskskatt. Däremot ser Riksgälden att utformningen av riskskatten har vissa negativa implikationer ur ett stabilitetsperspektiv.

Remissvar: Föreskrifter om gallring av dokument efter skanning

Nyhet 13 november 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Riksarkivets förslag till föreskrifter och allmänna råd om gallring av vissa typer av pappershandingar efter skanning (RG 2020/835).

Oförändrade riktlinjer för statsskuldens förvaltning

Nyhet 12 november 2020 Statens upplåning, Statsskulden

Regeringen har i dag fattat beslut om riktlinjer för hur statsskulden ska förvaltas. Riktlinjebeslutet för 2021 innebär inga förändringar i styrningen.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,06%

Nyhet 12 november 2020 Statslåneränta

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,06%.Denna räntesats gäller för perioden 2020-11-13 - 2020-11-19.

Remissvar: Förslag till regeländringar på grund av EU:s bankpaket

Nyhet 6 november 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på de förslag som lämnas i promemorian.

Underskott för staten i oktober 2020

Pressmeddelande 6 november 2020 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 36,0 miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos var ett underskott på 45,6 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på högre skatteinkomster än beräknat.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,12%.

Nyhet 5 november 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-11-06 - 2020-11-12.

Statliga kreditgarantin till SAS AB har avslutats

Nyhet 30 oktober 2020 Garantier och lån, Covid-19

SAS AB har återbetalat och avslutat det lån som garanterats av Riksgälden som en del av garantiprogrammet för flygföretag som drabbats ekonomiskt av coronapandemin. Den kreditgaranti om 1,5 miljarder kronor som Riksgälden ställt ut har därmed avslutats per den 29 oktober 2020.