Statens upplåning

Riksgälden ansvarar för förvaltningen av statsskulden och statens upplåning. Målet är att minimera de långsiktiga kostnaderna och samtidigt begränsa riskerna.

Auktionsresultat

Kommande auktioner

Bild på en person som tittar på en datorskärm.

Statistik om Sveriges statsskuld och upplåning

Här har vi samlat all statistik som rör statsskulden, statens upplåning och de värdepapper vi emitterar.

Till statistiken
Bild på ett rapportomslag.

Statsupplåning – prognos och analys

Riksgälden publicerar prognoser på svensk ekonomi, statsfinanserna och upplåningen tre gånger om året.

Till den senaste rapporten

Högsta kreditbetyg och tydlig upplåningsstrategi

Svenska statspapper har låg kreditrisk och är förhållandevis lätta att omsätta på marknaden. Riksgäldens upplåningsstrategi präglas av transparens och förutsägbarhet.

Svenska staten som emittent