Statens upplåning

Riksgälden ansvarar för förvaltningen av statsskulden och statens upplåning. Målet är att minimera kostnaden för statsskulden över tid och samtidigt beakta risker.

Auktionsresultat

Kommande auktioner

Persson som har en rapport uppslagen och bläddrar

Statsupplåning – prognos och analys

Riksgälden publicerar prognoser över statens budgetsaldo och upplåning tre gånger om året. Här hittar du den senaste rapporten.

Till rapporterna
Bild på en person som tittar på en datorskärm.

Statsskulden och lånebehovet

Riksgälden publicerar löpande statistik över bland annat statsskuldens utveckling, lånebehovet och upplåningen.

Till statistiken

Högsta kreditbetyg och tydlig upplåningsstrategi

Svenska statspapper har låg kreditrisk och är förhållandevis lätta att omsätta på marknaden. Riksgäldens upplåningsstrategi präglas av transparens och förutsägbarhet.

Svenska staten som emittent