Statens upplåning

Riksgälden ansvarar för förvaltningen av statsskulden och statens upplåning. Målet är att minimera kostnaden för statsskulden över tid och samtidigt beakta risker.

Auktionsresultat

Kommande auktioner

regalia krona mot blå himmel

Undersökning om realobligationer

Vi välkomnar synpunkter på realobligationsmarknaden från återförsäljare och investerare senast den 31 mars.

Till frågeformuläret
Bild på en person som tittar på en datorskärm.

Statsskulden och lånebehovet

Riksgälden publicerar löpande statistik över bland annat statsskuldens utveckling, lånebehovet och upplåningen.

Till statistiken

Högsta kreditbetyg och tydlig upplåningsstrategi

Svenska statspapper har låg kreditrisk och är förhållandevis lätta att omsätta på marknaden. Riksgäldens upplåningsstrategi präglas av transparens och förutsägbarhet.

Svenska staten som emittent