Sveriges statsskuld augusti 2024

Kalenderhändelse 6 september 2024 08:00

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.