Riksgälden Play

Se våra pressträffar i efterhand där Riksgälden presenterar nya prognoser för statens finanser och upplåning. Här hittar du också våra filmer inom olika områden.

Pressträffar

Tre gånger per år håller Riksgälden en pressträff där vi presenterar en ny prognos för statens finanser och upplåning. Se pressträffarna här.

Pressträffar

Film

Här hittar du vår film om att jobba på Riksgälden samt våra korta informationsfilmer inom olika ämnen, till exempel om statsskulden och insättningsgarantin.

Riksgäldens filmer