Finansiell stabilitet

Finansiella kriser är något av det mest kostsamma ett samhälle kan drabbas av. Om en kris uppstår i en bank eller ett annat institut ansvarar Riksgälden för att hantera situationen.

Bild på en kvinna som går med en rapport i handen.

Hur hanteras banker i kris?

Riksgälden kan ta kontroll över en krisande bank eller institut som bedöms vara systemviktigt. Staten kan på så sätt agera snabbt och kraftfullt för att hantera en finansiell kris utan att skattemedel sätts på spel.

Läs om resolution
Bild på en person som läser en rapport.

Fördjupa dig i finansiell krishantering

Som Sveriges resolutionsmyndighet ansvarar Riksgälden för både förberedelser inför och hantering av kriser i banker och andra institut. Den här rapporten beskriver vårt arbete för finansiell stabilitet.

Till rapporten

En fungerande samhällsekonomi

Effektiv krishantering minskar kostnaden för samhället. En allvarlig störning i systemet kan orsaka stora kostnader för samhällsekonomin.