Kalender

Sveriges statsskuld mars 2021

Kalenderhändelse 9 april 2021 Statens upplåning, Statsskulden

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.

Utfallet för statens betalningar för mars 2021

Kalenderhändelse 9 april 2021 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden redovisar dessutom varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).

Finansdagen 2021

Kalenderhändelse 15 april 2021 Statens internbank, Om Riksgälden

Riksgälden bjuder in dig som arbetar med ekonomi inom staten till Finansdagen – en digital konferens (kl. 9.00-12.00) med spännande framtidsfrågor i fokus. Några av talarna är Anna Kinberg Batra och Stefan Ingves.

Sveriges statsskuld april 2021

Kalenderhändelse 7 maj 2021 Statens upplåning, Statsskulden

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.

Utfallet för statens betalningar för april 2021

Kalenderhändelse 7 maj 2021 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden redovisar dessutom varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).

Styrelsemöte maj 2021

Kalenderhändelse 19 maj 2021 Styrelsen

Statsupplåning – prognos och analys 2021:2

Kalenderhändelse 27 maj 2021 Statens upplåning

Hur står det till med svensk ekonomi och hur mycket behöver staten låna de närmsta åren? Riksgälden presenterar en ny prognos över svensk ekonomi och statsfinanserna.

Sveriges statsskuld maj 2021

Kalenderhändelse 7 juni 2021 Statens upplåning, Statsskulden

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.

Utfallet för statens betalningar för maj 2021

Kalenderhändelse 7 juni 2021 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden redovisar dessutom varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).

Sveriges statsskuld juni 2021

Kalenderhändelse 7 juli 2021 Statens upplåning, Statsskulden

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.

Utfallet för statens betalningar för juni 2021

Kalenderhändelse 7 juli 2021 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden redovisar dessutom varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).

Sveriges statsskuld juli 2021

Kalenderhändelse 6 augusti 2021 Statens upplåning, Statsskulden

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.

Utfallet för statens betalningar för juli 2021

Kalenderhändelse 6 augusti 2021 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden redovisar dessutom varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).

Vinstdragning Premieobligation 14:2

Kalenderhändelse 16 augusti 2021 Premieobligationer

I dag är det vinstdragning för Premieobligation 14:2.

Styrelsemöte augusti 2021

Kalenderhändelse 25 augusti 2021 Styrelsen

Sveriges statsskuld augussti-2021

Kalenderhändelse 7 september 2021 Statens upplåning, Statsskulden

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.

Utfallet för statens betalningar för augusti 2021

Kalenderhändelse 7 september 2021 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden redovisar dessutom varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).

Styrelsemöte september 2021

Kalenderhändelse 15 september 2021 Styrelsen

Sveriges statsskuld september 2021

Kalenderhändelse 7 oktober 2021 Statens upplåning, Statsskulden

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.

Utfallet för statens betalningar för september 2021

Kalenderhändelse 7 oktober 2021 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden redovisar dessutom varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).