Kalender

Vill du få en överblick av möten inom ett särskilt område? Under Verksamhetsområde kan du filtrera din sökning.

Utfallet för statens betalningar september 2022

Kalenderhändelse 7 oktober 2022, 08:00 Statens upplåning

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).

Sveriges statsskuld september 2022

Kalenderhändelse 7 oktober 2022, 08:00 Statsskulden

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.

Karolina Ekholm talar på Investor Summit

Kalenderhändelse 18 oktober 2022, 09:00 Om Riksgälden

Riksgäldsdirektören talar på temat Svensk ekonomi i ett nytt makroekonomiskt läge.

Styrelsemöte oktober 2022

Kalenderhändelse 21 oktober 2022, 10:00 Styrelsen

Presentation Statsupplåningsrapport 2022:3

Kalenderhändelse 27 oktober 2022, 09:30 Statens upplåning

Preliminärt datum för årets tredje och sista prognos för svensk ekonomi, statens finanser och upplåning är torsdagen 27 oktober 2022.

Utfallet för statens betalningar oktober 2022

Kalenderhändelse 7 november 2022, 08:00 Statens upplåning

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).

Sveriges statsskuld oktober 2022

Kalenderhändelse 7 november 2022, 08:00 Statsskulden

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.

Utfallet för statens betalningar november 2022

Kalenderhändelse 7 december 2022, 08:00 Statens upplåning

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).

Sveriges statsskuld november 2022

Kalenderhändelse 7 december 2022, 08:00 Statsskulden

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.

Styrelsemöte december 2022

Kalenderhändelse 14 december 2022, 10:00 Styrelsen

Styrelsemöte februari 2023

Kalenderhändelse 15 februari 2023, 10:00 Styrelsen

Riksgäldens styrelse sammanträder.

Styrelsemöte maj 2023

Kalenderhändelse 15 maj 2023, 10:00 Styrelsen

Riksgäldens styrelse sammanträder.

Styrelsemöte augusti 2023

Kalenderhändelse 23 augusti 2023, 14:00 Styrelsen

Riksgäldens styrelse sammanträder.

Styrelsemöte september 2023

Kalenderhändelse 20 september 2023, 14:00 Styrelsen

Riksgäldens styrelse sammanträder.

Styrelsemöte oktober 2023

Kalenderhändelse 25 oktober 2023, 10:00 Styrelsen

Riksgäldens styrelse sammanträder.

Styrelsemöte december 2023

Kalenderhändelse 15 december 2023, 10:00 Styrelsen

Riksgäldens styrelse sammanträder.