Kalender

Sveriges statsskuld juli 2021

Kalenderhändelse 6 augusti 2021 Statens upplåning, Statsskulden

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.

Utfallet för statens betalningar för juli 2021

Kalenderhändelse 6 augusti 2021 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden redovisar dessutom varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).

Vinstdragning Premieobligation 14:2

Kalenderhändelse 16 augusti 2021 Premieobligationer

I dag är det vinstdragning för Premieobligation 14:2.

Styrelsemöte augusti 2021

Kalenderhändelse 25 augusti 2021 Styrelsen

Sveriges statsskuld augussti-2021

Kalenderhändelse 7 september 2021 Statens upplåning, Statsskulden

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.

Utfallet för statens betalningar för augusti 2021

Kalenderhändelse 7 september 2021 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden redovisar dessutom varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).

Styrelsemöte september 2021

Kalenderhändelse 15 september 2021 Styrelsen

Sveriges statsskuld september 2021

Kalenderhändelse 7 oktober 2021 Statens upplåning, Statsskulden

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.

Utfallet för statens betalningar för september 2021

Kalenderhändelse 7 oktober 2021 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden redovisar dessutom varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).

Styrelsemöte oktober 2021

Kalenderhändelse 13 oktober 2021 Styrelsen

Statsupplåning - prognos och analys 2021:3

Kalenderhändelse 27 oktober 2021 Om Riksgälden

Preliminärt datum för nästa prognos för svensk ekonomi, statens finanser och upplåning är onsdagen 27 oktober 2021.

Sveriges statsskuld oktober 2021

Kalenderhändelse 5 november 2021 Statens upplåning, Statsskulden

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.

Utfallet för statens betalningar oktober 2021

Kalenderhändelse 5 november 2021 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden redovisar dessutom varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).

Återbetalning Premieobligation 14:2

Kalenderhändelse 2 december 2021 Premieobligationer

I dag är det återbetalning av Premieobligation 14:2.

Sveriges statsskuld november 2021

Kalenderhändelse 7 december 2021 Statens upplåning, Statsskulden

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.

Utfallet för statens betalningar för november 2021

Kalenderhändelse 7 december 2021 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden redovisar dessutom varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).

Styrelsemöte december 2021

Kalenderhändelse 15 december 2021 Styrelsen