Kalender

Utfallet för statens betalningar juni 2022

Kalenderhändelse 7 juli 2022 Statens upplåning

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).

Sveriges statsskuld juni 2022

Kalenderhändelse 7 juli 2022 Statsskulden

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.

Utfallet för statens betalningar juli 2022

Kalenderhändelse 5 augusti 2022 Statens upplåning

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).

Sveriges statsskuld juli 2022

Kalenderhändelse 5 augusti 2022 Statsskulden

Styrelsemöte augusti 2022

Kalenderhändelse 24 augusti 2022 Styrelsen

Utfallet för statens betalningar augusti 2022

Kalenderhändelse 7 september 2022 Statens upplåning

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).

Sveriges statsskuld augusti 2022

Kalenderhändelse 7 september 2022 Statsskulden

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.

Styrelsemöte september 2022

Kalenderhändelse 21 september 2022 Styrelsen

Utfallet för statens betalningar september 2022

Kalenderhändelse 7 oktober 2022 Statens upplåning

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).

Sveriges statsskuld september 2022

Kalenderhändelse 7 oktober 2022 Statsskulden

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.

Styrelsemöte oktober 2022

Kalenderhändelse 21 oktober 2022 Styrelsen

Presentation Statsupplåningsrapport 2022:3

Kalenderhändelse 27 oktober 2022 Statens upplåning

Preliminärt datum för årets tredje och sista prognos för svensk ekonomi, statens finanser och upplåning är torsdagen 27 oktober 2022.

Utfallet för statens betalningar oktober 2022

Kalenderhändelse 7 november 2022 Statens upplåning

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).

Sveriges statsskuld oktober 2022

Kalenderhändelse 7 november 2022 Statsskulden

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.

Utfallet för statens betalningar november 2022

Kalenderhändelse 7 december 2022 Statens upplåning

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).

Sveriges statsskuld november 2022

Kalenderhändelse 7 december 2022 Statsskulden

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.

Styrelsemöte december 2022

Kalenderhändelse 14 december 2022 Styrelsen