Kalender

Utfallet för statens betalningar för september 2020

Kalenderhändelse 7 oktober 2020 Statens upplåning

Sveriges statsskuld september 2020

Kalenderhändelse 7 oktober 2020 Statsskulden

Styrelsemöte oktober 2020

Kalenderhändelse 14 oktober 2020 Styrelsen

Statsupplåning – prognos och analys 2020:3

Kalenderhändelse 21 oktober 2020 Statens upplåning, Rapport – Statsupplåning, prognos och analys

Riksgälden presenterar en ny prognos för svensk ekonomi, statens finanser och upplåning onsdagen den 21 oktober 2020.

Utfallet för statens betalningar för oktober 2020

Kalenderhändelse 6 november 2020 Statens upplåning

Sveriges statsskuld oktober 2020

Kalenderhändelse 6 november 2020 Statsskulden

Svenska bankers krisberedskap – uppfyllnad av MREL-kravet, kvartal 3 2020

Kalenderhändelse 27 november 2020 Finansiell stabilitet

Riksgälden publicerar fyra gånger om året en uppföljning över hur de systemviktiga bankerna och instituten lever upp till de så kallade MREL-kraven.

Utfallet för statens betalningar för november 2020

Kalenderhändelse 7 december 2020 Statens upplåning

Sveriges statsskuld november 2020

Kalenderhändelse 7 december 2020 Statsskulden

Styrelsemöte december 2020

Kalenderhändelse 9 december 2020 Styrelsen

Sveriges statsskuld december 2020

Kalenderhändelse 11 januari 2021 Statsskulden

Styrelsemöte februari 2021

Kalenderhändelse 15 februari 2021 Styrelsen

Styrelsemöte maj 2021

Kalenderhändelse 19 maj 2021 Styrelsen

Styrelsemöte augusti 2021

Kalenderhändelse 25 augusti 2021 Styrelsen

Styrelsemöte september 2021

Kalenderhändelse 15 september 2021 Styrelsen

Styrelsemöte oktober 2021

Kalenderhändelse 13 oktober 2021 Styrelsen

Styrelsemöte december 2021

Kalenderhändelse 15 december 2021 Styrelsen