Kalender

Statsupplåning - prognos och analys 2020:1

Kalenderhändelse 18 februari 2020 Statens upplåning, Om Riksgälden

Riksgälden presenterar en ny prognos för svensk ekonomi, statens finanser och upplåning tisdagen den 18 februari 2020.

Styrelsemöte

Kalenderhändelse 19 februari 2020 Styrelsen

Årsredovisning 2019

Kalenderhändelse 21 februari 2020

Den 21 februari publicerar Riksgälden sin årsredovisning för 2019.

Utfallet för statens betalningar för februari 2020

Kalenderhändelse 6 mars 2020 Statens upplåning

Sveriges statsskuld februari 2020

Kalenderhändelse 6 mars 2020 Statsskulden

Utfallet för statens betalningar för mars 2020

Kalenderhändelse 7 april 2020 Statens upplåning

Sveriges statsskuld mars 2020

Kalenderhändelse 7 april 2020 Statsskulden

Utfallet för statens betalningar för april 2020

Kalenderhändelse 8 maj 2020 Statens upplåning

Sveriges statsskuld april 2020

Kalenderhändelse 8 maj 2020 Statsskulden

Styrelsemöte

Kalenderhändelse 13 maj 2020 Styrelsen

Utfallet för statens betalningar för maj 2020

Kalenderhändelse 5 juni 2020 Statens upplåning

Sveriges statsskuld maj 2020

Kalenderhändelse 5 juni 2020 Statsskulden

Utfallet för statens betalningar för juni 2020

Kalenderhändelse 7 juli 2020 Statens upplåning

Sveriges statsskuld juni 2020

Kalenderhändelse 7 juli 2020 Statsskulden

Utfallet för statens betalningar för juli 2020

Kalenderhändelse 7 augusti 2020 Statens upplåning

Sveriges statsskuld juli 2020

Kalenderhändelse 7 augusti 2020 Statsskulden

Vinstdragning Premieobligation 14:2

Kalenderhändelse 10 augusti 2020 Premieobligationer

I dag är det vinstdragning för Premieobligation 14:2.

Styrelsemöte

Kalenderhändelse 26 augusti 2020 Styrelsen

Utfallet för statens betalningar för augusti 2020

Kalenderhändelse 7 september 2020 Statens upplåning

Sveriges statsskuld augusti 2020

Kalenderhändelse 7 september 2020 Statsskulden