Kalender

Utfallet för statens betalningar januari 2022

Kalenderhändelse 7 februari 2022 Statens upplåning

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).

Sveriges statsskuld januari 2022

Kalenderhändelse 7 februari 2022 Statsskulden

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.

Styrelsemöte februari 2022

Kalenderhändelse 16 februari 2022 Styrelsen

Statsupplåning - prognos och analys 2022:1

Kalenderhändelse 24 februari 2022 Om Riksgälden

Preliminärt datum för nästa prognos för svensk ekonomi, statens finanser och upplåning är torsdagen 24 februari 2022, kl. 10.00.

Utfallet för statens betalningar februari 2022

Kalenderhändelse 7 mars 2022 Statens upplåning

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).

Sveriges statsskuld februari 2022

Kalenderhändelse 7 mars 2022 Statsskulden

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.

Utfallet för statens betalningar mars 2022

Kalenderhändelse 7 april 2022 Statens upplåning

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).

Sveriges statsskuld mars 2022

Kalenderhändelse 7 april 2022 Statsskulden

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.

Utfallet för statens betalningar april 2022

Kalenderhändelse 6 maj 2022 Statens upplåning

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).

Sveriges statsskuld april 2022

Kalenderhändelse 6 maj 2022 Statsskulden

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.

Styrelsemöte maj 2022

Kalenderhändelse 18 maj 2022 Styrelsen

Utfallet för statens betalningar maj 2022

Kalenderhändelse 8 juni 2022 Statens upplåning

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).

Sveriges statsskuld maj 2022

Kalenderhändelse 8 juni 2022 Statsskulden

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.

Utfallet för statens betalningar juni 2022

Kalenderhändelse 7 juli 2022 Statens upplåning

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).

Sveriges statsskuld juni 2022

Kalenderhändelse 7 juli 2022 Statsskulden

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.

Utfallet för statens betalningar juli 2022

Kalenderhändelse 5 augusti 2022 Statens upplåning

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).

Sveriges statsskuld juli 2022

Kalenderhändelse 5 augusti 2022 Statsskulden

Styrelsemöte augusti 2022

Kalenderhändelse 24 augusti 2022 Styrelsen

Utfallet för statens betalningar augusti 2022

Kalenderhändelse 7 september 2022 Statens upplåning

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).

Sveriges statsskuld augusti 2022

Kalenderhändelse 7 september 2022 Statsskulden

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.