Kalender

Möte i Finansiella stabilitetsrådet

Kalenderhändelse 4 december 2020

Fredagen den 4 december träffas företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden för ett möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Utfallet för statens betalningar för november 2020

Kalenderhändelse 7 december 2020 Statens upplåning

Sveriges statsskuld november 2020

Kalenderhändelse 7 december 2020 Statsskulden

Styrelsemöte december 2020

Kalenderhändelse 9 december 2020 Styrelsen

Sveriges statsskuld december 2020

Kalenderhändelse 12 januari 2021 Statsskulden

Utfallet för statens betalningar december 2020

Kalenderhändelse 12 januari 2021 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).

Sveriges statsskuld januari 2021

Kalenderhändelse 5 februari 2021 Statens upplåning, Statsskulden

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.

Utfallet för statens betalningar för januari 2021

Kalenderhändelse 5 februari 2021 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden redovisar dessutom varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).

Vinstdragning Premieobligation 14:2

Kalenderhändelse 15 februari 2021 Premieobligationer

I dag är det vinstdragning för Premieobligation 14:2.

Styrelsemöte februari 2021

Kalenderhändelse 15 februari 2021 Styrelsen

Statsupplåning – prognos och analys 2021:1

Kalenderhändelse 24 februari 2021 Statens upplåning

Riksgälden presenterar en ny prognos för svensk ekonomi, statens finanser och upplåning onsdagen den 24 februari 2021.

Sveriges statsskuld februari 2021

Kalenderhändelse 5 mars 2021 Statens upplåning, Statsskulden

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.

Utfallet för statens betalningar för februari 2021

Kalenderhändelse 5 mars 2021 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden redovisar dessutom varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).

Sveriges statsskuld mars 2021

Kalenderhändelse 9 april 2021 Statens upplåning, Statsskulden

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.

Utfallet för statens betalningar för mars 2021

Kalenderhändelse 9 april 2021 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden redovisar dessutom varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).

Sveriges statsskuld april 2021

Kalenderhändelse 7 maj 2021 Statens upplåning, Statsskulden

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.

Utfallet för statens betalningar för april 2021

Kalenderhändelse 7 maj 2021 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden redovisar dessutom varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).

Styrelsemöte maj 2021

Kalenderhändelse 19 maj 2021 Styrelsen

Sveriges statsskuld maj 2021

Kalenderhändelse 7 juni 2021 Statens upplåning, Statsskulden

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.

Utfallet för statens betalningar för maj 2021

Kalenderhändelse 7 juni 2021 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden redovisar dessutom varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).