Kalender

Utfallet för statens betalningar för mars 2020

Kalenderhändelse 7 april 2020 Statens upplåning

Sveriges statsskuld mars 2020

Kalenderhändelse 7 april 2020 Statsskulden

Utfallet för statens betalningar för april 2020

Kalenderhändelse 8 maj 2020 Statens upplåning

Sveriges statsskuld april 2020

Kalenderhändelse 8 maj 2020 Statsskulden

Styrelsemöte

Kalenderhändelse 13 maj 2020 Styrelsen

Statsupplåning – prognos och analys 2020:2

Kalenderhändelse 19 maj 2020 Statens upplåning

Riksgälden presenterar en ny prognos för svensk ekonomi, statens finanser och upplåning tisdagen den 19 maj 2020.

Utfallet för statens betalningar för maj 2020

Kalenderhändelse 5 juni 2020 Statens upplåning

Sveriges statsskuld maj 2020

Kalenderhändelse 5 juni 2020 Statsskulden

Utfallet för statens betalningar för juni 2020

Kalenderhändelse 7 juli 2020 Statens upplåning

Sveriges statsskuld juni 2020

Kalenderhändelse 7 juli 2020 Statsskulden

Utfallet för statens betalningar för juli 2020

Kalenderhändelse 7 augusti 2020 Statens upplåning

Sveriges statsskuld juli 2020

Kalenderhändelse 7 augusti 2020 Statsskulden

Vinstdragning Premieobligation 14:2

Kalenderhändelse 10 augusti 2020 Premieobligationer

I dag är det vinstdragning för Premieobligation 14:2.

Styrelsemöte

Kalenderhändelse 26 augusti 2020 Styrelsen

Utfallet för statens betalningar för augusti 2020

Kalenderhändelse 7 september 2020 Statens upplåning

Sveriges statsskuld augusti 2020

Kalenderhändelse 7 september 2020 Statsskulden

Styrelsemöte

Kalenderhändelse 15 september 2020 Styrelsen

Utfallet för statens betalningar för september 2020

Kalenderhändelse 7 oktober 2020 Statens upplåning

Sveriges statsskuld september 2020

Kalenderhändelse 7 oktober 2020 Statsskulden

Styrelsemöte

Kalenderhändelse 14 oktober 2020 Styrelsen